Skladovanie nebezpečných látok
Záchytné vane Záchytné vane Záchytné vane z ocele Záchytné vane z plastu Záchytné vane z nerezovej ocele Vane na malé nádoby z ocele Vane na malé nádoby z plastu Vane na malé nádoby z ušlachtilej ocele Stáčacie stanice Stáčacie stanice
Systémy ochrany väčších plôch Systémy ochrany väčších plôch Podlahové záchytné vane z oceli Podlahové záchytné vane z plastu
Sklady nebezpečných látok Sklady nebezpečných látok Skladovanie sudov Skladovanie IBC Pochôdzne sklady nebezpečných látok Sklady s požiarnou odolnosťou Sklady s požiarnou odolnosťou Regálové sklady pre sudy s požiarnou odolnosťou Regálové sklady pre IBC s požiarnou odolnosťou Pochôdzne požiaru odolné sklady Regály pre skladovanie nebezpečných látok Regály pre skladovanie nebezpečných látok Regále pre malé nádoby Sudové regále Paletové regále Regálové vane k dodatočnej montáži Ekologické skrine a skrine na nebezpečné látky Ekologické skrine a skrine na nebezpečné látky Skrine na chemikálie Skrine na nebezpečné látky Skrine na kyselina a liehy Skrine na sudy Sklady na plynové flaše Sklady na plynové flaše Skrine na plynové flaše Sklady a kontajnery na plynové flaše Skladovanie plynových flaší s požiarnou odolnosťou Depoty na nebezpečné látky pre malé nádoby a sud Depoty na nebezpečné látky pre malé nádoby a sud
Manipulácia s nebezpečnými látkami
Sudová manipulačná technika Sudová manipulačná technika Vozíky na sudy, sudové podstavce Sudové zdvižky a prepravníky Príslušenstvo pre zdvižky Závesy na sudy, sudové kliešte Sudové a bezpečnostné príslušenstvo Sudové a bezpečnostné príslušenstvo Káble a sytémy pre uzemnenie Otvárače sudov a viek Ukazovatele hladiny Závitové spojky, pomôcky pre stáčanie, prísluš. Hadicový naviják a káblový navyják Sudové ventily, nálevky, nádoby na stáčanie Sudové ventily, nálevky, nádoby na stáčanie Vypúšťacie ventily Nálevky Plniace nádoby, olejničky Elektrické a pneumatické čerpadla Elektrické a pneumatické čerpadla Laboratórne čerpadlá Čerpadlá na kyseliny a lúhy Čerpadlá na horlavé látky/ Ex Čerpadlá na minerálne oleje Laboratórne čerpadlá Prietokomery Ručné čerpadlá Ručné čerpadlá Nafta, olej, chladiaca kvapalina Čerpanie rozpúšťadiel Čerpanie kyselín a lúhov Miešadlá Miešadlá Miešanie a prečerpávanie Miešacie zariadenie Záchytné systémy pre únik kvapalín Záchytné systémy pre únik kvapalín
Manipulácia s plynovými flašami Manipulácia s plynovými flašami
Čerpacie zariadenia / nádrže
Viacúčelové a zberné nádoby Viacúčelové a zberné nádoby Viacúčelové nádoby Vrecia Big Bag a príslušenstvo Nádoby na skladovanie a dávkovanie Výklopné a stohovateľné nádoby Výklopné a stohovateľné nádoby Výklopné vozíky Stohovateľné nádoby Mobilné čerpadlá Mobilné čerpadlá
Skladovacie a prepravné nádoby Skladovacie a prepravné nádoby IBC Sudy Kanystre Hranaté nádoby Bezpečnostné nádoby FALCON
Zásobníky na posypový materiál Zásobníky na posypový materiál
ASF a ASP nádoby ASF a ASP nádoby
Zberné nádoby na nebezpečné látky Zberné nádoby na nebezpečné látky
Zberné nádoby na použitý olej Zberné nádoby na použitý olej
Bezpečnosť práce
Núdzové sprchy a výplach očí Núdzové sprchy a výplach očí Bezpečnostné sprchy pre výplach očí Bezpečnostné očné sprchy Bezpečnostné telové sprchy Podlahové rohože Podlahové rohože Protiúnavové rohože Antistatické rohože Čistiace podlahové rohože Prvá pomoc Prvá pomoc
Hasiaci prístroj Hasiaci prístroj
Uzávery a nájazdová ochrana Uzávery a nájazdová ochrana Ochrana profilov a hrán Dopravná bezpečnosť Uzávery Nájazdová ochrana
Čistenie / Likvidácia
Čistenie dielov a mycie stoly Čistenie dielov a mycie stoly Čistenie za pomoci rozpúšťadiel Čistenie bez rozpúšťadiel Čistiace prostriedky Čistiace nádoby Ultrazvukové čističe Nádoby na čistenie drobných dielov Plošné čistenie Plošné čistenie Postrekovacie a máčacie konvice FALCON Bezpečnostné vysavače Vysávače kvapalín Nádoby na triedený odpad Nádoby na triedený odpad Nádoby na triedený odpad Koše Odpadkové koše a nádoby Vrecia na odpad Zberné boxy na batérie Bezpečnostné koše Sorpčné prostriedky Sorpčné prostriedky Vyhledávač produktů Univerzálny sorbent Sorbenty na olej Sorbenty a garnuláty na chemikálie
Vybavenie prevádzky
Ohrievanie / Chladenie Ohrievanie / Chladenie Vyhrevné telesá / výhrevné pásy pre sudy a IBC Ohrievacie boxy Ohrev sudov, Ex Ohrev sudov Regály Regály Paletové regále Palety a mrežové boxy Palety a mrežové boxy Palety a príslušenstvo Mrežové boxy a príslušenstvo Výstražné symboly Výstražné symboly Tabule a orgnizačné systémy Osvetlenie / Núdzové osvetlenie Osvetlenie / Núdzové osvetlenie Núdzové osvetlenie Prepravné a zdvíhacie zariadenia Prepravné a zdvíhacie zariadenia Príslušenstvo pre zdvižky Žeriavy a zdvíhacie zariadenia Paletové vozíky Plošinové a poschodové vozíky Prepravné vozíky Uzávery a nájazdová ochrana Uzávery a nájazdová ochrana Ochrana profilov a hrán Dopravná bezpečnosť Uzávery Nájazdová ochrana Bezpečnostné vybavenie Bezpečnostné vybavenie Skrinky na klúče

  Obchodní podmínky

   

  Dodací a platební podmínky

  Pro veškeré dodávky platí výhradně dále uvedené Všeobecné dodací a platební podmínky. Odlišné ustanovení je možné sjednat pouze na základě písemného ujednání obou smluvních stran. Při podávání objednávky je směrodatné vždy
  pouze objednací číslo zboží, přičemž prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího.
  Prodávajícímu zaslaná objednávka je pro kupujícího závazná a jejím podpisem potvrzuje kupující souhlas s obchodními podmínkami.

  Ceny

  Všechny ceny jsou uvedeny bez platné zákonné DPH a vztahují se právě na konkrétní vyobrazený nebo popsaný výrobek. Příslušenství nebo dekorační materiál, pokud není výslovně uvedeno, v cenách uvedeny nejsou. Vydáním nového katalogu se automaticky ceny předchozího katalogu stávají neplatnými.
  V závažných případech si vyhrazujeme právo na změnu cen.

  Balení a doprava

  Doprava zboží a jeho balení je kromě označených položek zdarma.

  Platební podmínky

  U objednávek, jejichž celková cena nepřesahuje 5000,- Kč bez DPH upřednostňujeme platbu v hotovosti nebo dobírkou. V ostatních případech je zboží dodáváno na fakturu, jejíž doba splatnosti je 14 dnů. Ve zvláštních případech je možné po vzájemné dohodě stanovit dobu splatnosti individuálně, případně u vybraného sortimentu zboží realizovat nákup prostřednictvím leasingu. Kupující bere na vědomí, že až do úplného zaplacení zboží, zůstává toto majetkem prodávajícího.

  Dodací lhůty

  Udávané dodací lhůty se vztahují vždy na výrobky vyobrazené na jedné straně katalogu. V případě větších objednávaných množství nebo zvláštních zakázek je dodací lhůta sjednávána individuálně dle vzájemné dohody. Pokud není ze strany prodávajícího možné dodržet v katalogu uvedený termín dodání, je kupující bezprostředně po objednání informován a je mu navržena smluvní dodací lhůta.

  Stornovací podmínky

  Storno objednávky je nutné provést vždy písemnou formou. K odstoupení od smlouvy z důvodu prodlení prodávajícího v dodávce je kupující oprávněn až po uplynutí náhradní dodací lhůty, která činí 3 týdny od data obdržení písemné upomínky o dodání kupujícího prodávajícímu. V případě, že kupující odstoupí od již podepsané kupní smlouvy nebo stornuje závazně vystavenou objednávku, aniž by prodávající prokazatelně zavdal příčinu, vyhrazuje si prodávající právo účtovat stornovací poplatek ve výši 20% z ceny zakázky. Současně může také prodávající odstoupit od objednávky v případě, že objednané zboží není možné dodat v požadované dodací lhůtě. Tato skutečnost je kupujícímu neprodleně písemně oznámena.

  Záruka

  Reklamaci na dodané zboží je nutné uplatnit vždy nejdéle do 7 dnů od dodání zboží a to vždy v písemné formě. Kupující je povinnen vždy při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat jeho fyzický stav. Každá zjištěná závada musí být zaznamenána na přepravním nebo dodacím listě a potvrzena přepravcem.
  V případě včasné a oprávněné reklamace neodstranitelné vady je kupujícímu dodáno bezplatně zboží náhradní, v případě odstranitelné vady bude provedena oprava poškozeného zboží.

  Technické podmínky

  Abychom co nejlépe vyhověli našim zákazníkům, trvale naše výrobky vyvíjíme. Z tohoto důvodu si musíme vyhradit právo na technické změny vyvolané inovacemi sortimentu, stejně jako na změnu v barevném provedení nebo ve tvaru výrobku.

  Vytištěno na papíře běleném bez použití chloru.

  Dotisk - také části - povoleno jen se souhlasem DENIOS s.r.o.

  X X

  Prosím zašlite mi ponuku pre nasledujúce výrobky: