• Kompetentné poradenstvo

  • Kvalita primo od výrobcu

  • Individuálne riešenie

  • Medzinárodné know-how

Zachytávanie škodlivín na pracovisku

Efektívne zachytávanie škodlivých látok na pracovisku je dôležitým faktorom pre bezpečnosť zamestnancov. Odvetrávacie technológie od DENIOSu sú určené pre pracovné prostredie v oblasti služieb a  v priemyselnej výrobe a ponúka celý rad využitia, napr. v podobe pracovných stolov s odvetrávaním pre pájkovanie v dielni, ako samostatné a odvetrávateľné pracoviská pre laboratóriá a farmáciu či ako kompletné "house-in-house" riešenia. Zároveň je možné odvetrávacie technologické riešenia DENIOS celkom integrovať do procesného reťazca, nakoľko sú ekonomické a aktívne chránia ľudské zdravie i životné prostredie.

Radi Vám poradíme >>

Naše riešenia v oblasti odvetrávacích technológií


Zaujímavé prípadové štúdie

Zaujímavé prípadové štúdie - nahliadnite pod pokrievku našich nedávnych projektov!

Do rubriky "Prípadové štúdie" sme pre Vás zaradili o.i. aj najzaujímavejšie projektové riešenia v oblasti odvetrávacích technológií. Tu získate prehľad o rôznorodosti našich  individuálnych riešení  a získate predstavu o tom, ako je možné jednotlivé DENIOS riešenia využiť v praxi v rôznych priemyselných odvetviach.

Prečítajte si viac napríklad o stanici pre miešanie farieb uprostred výrobnej haly či o riešení skladovania rozpúšťadiel za použitia odvetrávacích technológií.

Prejsť k Prípadovým štúdiám >>


Servis a údržba priamo od výrobcu

Kľúčové funkcie bezpečnostných skríň a skladovacích kontajnerov pre nebezpečné látky, ako je spoľahlivý chod a bezpečnosť, by mali byť v rámci protipožiarnej  prevencie dlhodobo zachované. Pravidelná údržba je pre tento účel nevyhnutná a zároveň  je vyžadovaná zákonom. V rámci zachovania dlhej životnosti a správnej funkčnosti Vašich bezpečnostných skríň a kontajnerov Vám ponúkame pravidelné každoročné servisné revízie produktov, ktoré ste u nás zakúpili.

  • Údržba a servis Vašich skladov a bezpečnostných skríň vyškolenými a certifikovanými servisnými technikmi,
  • pripomenutie termínu nasledujúcej revízie,
  • dodržanie právnych predpisov vykonávaním pravidelnej kontroly.
Servis a údržba