• Kompetentné poradenstvo

 • Kvalita primo od výrobcu

 • Individuálne riešenie

 • Medzinárodné know-how

Individuálne riešenia v oblasti odvetrávacích technológií

Pri práci s farbami a lakmi môžu vznikať zdraviu škodlivé emisie, ktoré môžu byť naviac horľavé. To isté platí pre pracovné činnosti, pri ktorých sa používajú rozpúšťadlá. Tiež pracoviská, na ktorých dochádza často k miešaniu látok alebo ich dávkovaniu, je vhodné odvetrávanie. Individuálne riešenia DENIOS v oblasti odvetrávacích technológií, ano  napr. miestnosti pre miešanie farieb, priestory pre prelievanie či tepelné systémy určené pre vnútorné priestory sú rovnako rôznorodé ako požiadavky, ktoré sú na ne kladené.

DENIOS vyvíja také riešenia na mieru, ktoré majú vysoký potenciál pre ergonomickú prácu a energeticky úspornú prevádzku.

 • Laboratórne pracoviská
 • Priestory pre miešanie farieb
 • Čistiace a skladovacie priestory
 • Pracoviská na prípravu a stáčanie látok
 • Systémy "Miestnosť v miestnosti"
Vhodné pre:
Žieravé látky
Oxidačné látky
Horľavé látky
Dráždivé látky
Látky nebezpečné pre zdravie
Toxické látky
Látky nebezpečné pre životné prostredie

Obrázky individuálnych riešení z oblasti odvetrávacích technológií


Proces realizácie individuálnych riešení v oblasti odvetrávacích technológií

Odborná konzultácia
Odborná konzultácia
Plánovanie a projektovanie
Plánovanie a projektovanie
Výroba
Výroba
Odovzdanie a uvedenie do prevádzky
Odovzdanie a uvedenie do prevádzky
Servis a údržba (na prianie)
Servis a údržba (na prianie)


Zaujímavé prípadové štúdie - nahliadnite pod pokrievku našich nedávnych projektov!

Do rubriky "Prípadové štúdie" sme pre Vás zaradili o.i. aj najzaujímavejšie projektové riešenia z oblasti odvetrávacích technológií. Tu získate prehľad o rôznorodosti individuálnych riešení  a nadobudnete predstavu o tom, ako je možné jednotlivé DENIOS riešenia využiť v praxi v rôznych priemyselných odvetviach.

Prečítate si viac napríklad o stanici pre miešanie farieb uprostred výrobnej haly či riešení skladovania rozpúšťadiel s použitím odvetrávacích technológií.

Prejsť k Prípadovým štúdiám >>

Zaujímavé prípadové štúdie - APO GmbH

DENIOS Katalógy & Brožúry

Ďalšie podrobnosti k našim individuálnym riešeniam na mieru, bližšie detaily o našich produktoch a rozsiahlom príslušenstve nájdete v každoročne vydávanom DENIOS hlavnom katalógu, ktorý vychádza dvakrát do roka. Okrem toho sme pre Vás pripravili tiež podrobnejšie informačné materiály zamerané na tepelnú techniku či sklady pre nebezpečné látky. Nahliadnite do našej sekcie "Na stiahnutie", kde si môžete všetky tieto informačné materiály prelistovať online, stiahnuť, príp. požiadať o ich zaslanie poštou v tlačenej forme.

Prejsť do sekcie Na stiahnutie >>

Servis a údržba priamo od výrobcu

Kľúčové funkcie bezpečnostných skríň a skladovacích kontajnerov pre nebezpečné látky, ako je spoľahlivý chod a bezpečnosť, by mali byť v rámci protipožiarnej prevencie dlhodobo zachované. Pravidelná údržba je pre tento účel nevyhnutná a zároveň podmienená  zákonom. V rámci zachovania dlhodobej životnosti a správnej funkčnosti Vašich bezpečnostných skríň a kontajnerov Vám ponúkame pravidelné každoročné servisné revízie produktov, ktoré ste u nás zakúpili.

 • Údržba a servis Vašich skladov a bezpečnostných skríň vyškolenými a certifikovanými technikmi,
 • pripomenutie termínu nadchádzajúcej revízie,
 • dodržanie právnych predpisov  vykonávaním pravidelnej kontroly.
Servis a údržba