• Kompetentné poradenstvo
  • Kvalita primo od výrobcu
  • Individuálne riešenie
  • Medzinárodné know-how

Individuálne kontajnery

Dekontaminačná komora

Dekontaminačná komora

Dekontaminačné komory majú obrovský význam pre optimálnu ochranu zamestnancov pri ich práci s rádioaktívnym materiálom. Prípadovú štúdiu o tomto projekte nájdete tu.

Kontajner pre uloženie poškodených vozidiel

Kontajner pre uloženie poškodených vozidiel

Pri uložení poškodeného vozidla aj s batériami je potrebné mať vždy na pamäti, že priestor k tomu určený musí byť dostatočne chránený proti požiaru i výbuchu. Veľmi vhodné je, aby bol takýto priestor už od začiatku pre tieto účely navrhnutý.

Bezpečnosť na mieru

Individuálne kontajnery DENIOS sú individuálne prispôsobené podľa potrieb rôznych priemyselných odvetví nielen po technickej ale i po bezpečnostnej stránke. Sú tvorené na modulárnom princípe: kde by mal byť kontajner umiestnený?Musia byť steny kontajnera požiarno odolné? Ako by mal byť vnútorný priestor organizovaný? Aký druh dvier by mal byť použitý a kde by mali byť dvere umiestnené? Tiež rozmery kontajnera je možné prispôsobiť individuálnym potrebám zákazníka. Na tieto aspekty,  ako aj mnoho  ďalších faktorov, je vždy kladený dôraz pri výrobe DENIOS individuálnych kontajnerov.

Rádi Vám poradíme >>


Zaujímavé prípadové štúdie

Zaujímavé prípadové štúdie - nahliadnite pod pokrievku našich nedávnych projektov!

Do rubriky "Prípadové štúdie"  sme pre Vás zaradili o.i. i najzaujímavejšie projektové riešenia z oblasti skladovania nebezpečných látok. Tu získate prehľad o rôznorodosti využitia našich skladov pre nebezpečné látky a získate povedomie o tom, ako je možné jednotlivé DENIOS riešenia využiť v praxi naprieč priemyselnými odvetviami.

Prečítajte si viac o skladovacom kontajnery s požiarnou odolnosťou pre individuálne stáčanie chemikálií, medzisklade pre odpadové hospodárstvo, sklade farieb s ochranou proti požiaru i mrazu, skladovaní chemických surovín, špeciálnom priestore pre miešanie farieb v protipožiarnom kontajnery atď.

Prejsť k prípadovým štúdiám >>


Servis a údržba priamo od výrobcu

Kľúčové funkcie bezpečnostných skríň a skladovacích kontajnerov pre nebezpečné látky, ako je spoľahlivý chod a bezpečnosť, by mali byť v rámci protipožiarnej prevencie dlhodobo zachované. Pravidelná údržba je pre tento účel nevyhnutná a zároveň podmienená  zákonom. V rámci zachovania dlhodobej životnosti a správnej funkčnosti Vašich bezpečnostných skríň a kontajnerov Vám ponúkame pravidelné každoročné servisné revízie produktov, ktoré ste u nás zakúpili.

  • Údržba a servis Vašich skladov a bezpečnostných skríň vyškolenými a certifikovanými technikmi,
  • pripomenutie termínu nadchádzajúcej revízie,
  • dodržanie právnych predpisov  vykonávaním pravidelnej kontroly.
Servis a údržba