• Kompetentné poradenstvo

  • Kvalita primo od výrobcu

  • Individuálne riešenie

  • Medzinárodné know-how

Laboratórne kontajnery

Kontajner ako skúšobné a testovacie pracoviská

Kontajner ako skúšobné a testovacie pracoviská

V kontajneri od DENIOSu upravenom ako skúšobné a testovacie pracovisko môžu byť aktivity, napr. odoberanie vzoriek či ich analýza bezpečne a bez obmedzenia vykonávané priamo uprostred výrobných priestorov. Moderné zariadenia pre zachytávanie škodlivín a bezpečnostné technológie použité pri výrobe kontajnera ochráni zamestnancov i vybavenie.

Kontajner pre umiestnenie dávkovacích a čerpacích technológií

Kontajner pre umiestnenie dávkovacích a čerpacích technológií

Dávkovanie, miešanie a plnenie patrí medzi každodenné činnosti v mnohých priemyselných odvetviach. Chcete vykonávať tieto činnosti ekonomicky a v blízkosti výroby? Potom k tomu bude potrebný špeciálny priestor, ako je napr. DENIOS kontajner pre umiestnenie dávkovacích a čerpacích technológií.

Kontajner pre uloženie technických plynov

Kontajner pre uloženie technických plynov

Technické plyny by mali byť uložené bezpečne, ekonomicky a v blízkosti ich používania. Problematika bezpečnosti je v tomto projekte na prvom mieste. Technické a bezpečnostné kontajnery od DENIOSu sa pre takúto úlohu priamo ponúkajú!

Pracujte ako v laboratóriu

Nebezpečný prach a  výpary predstavujú zvýšené nebezpečenstvo pre zamestnancov a vyžadujú špeciálne vybavené pracoviská, napr. osobnými ochrannými prostriedkami (OOP), bezpečnostnými nádobami a pod. Pre tento účel je možné vybaviť technicko - bezpečnostné kontajnery DENIOS takými bezpečnostnými prostriedkami, aby boli schopné svojim vybavením konkurovať klasickým laboratóriám.

Vďaka precíznemu vybaveniu ako sú priemyselné stoly, odsávacie systémy a ďalšie bezpečnostné vybavenie vytvára laboratórny kontajner DENIOS  pri manipulácii s nebezpečnými látkami ideálne pracovné podmienky pre Vašich zamestnancov.

Laboratórne kontajnery DENIOS je tiež možné využiť  ako súšobné či dávkovacie kontajnery  na kvapalné a plynové látky.

Radi Vám poradíme >>


Zaujímavé prípadové štúdie

Zaujímavé prípadové štúdie - nahliadnite pod pokrievku našich nedávnych projektov!

Do rubriky "Prípadové štúdie"  sme pre Vás zaradili o.i. i najzaujímavejšie projektové riešenia z oblasti skladovania nebezpečných látok. Tu získate prehľad o rôznorodosti využitia našich skladov pre nebezpečné látky a získate povedomie o tom, ako je možné jednotlivé DENIOS riešenia využiť v praxi naprieč priemyselnými odvetviami.

Prečítajte si viac o skladovacom kontajnery s požiarnou odolnosťou pre individuálne stáčanie chemikálií, medzisklade pre odpadové hospodárstvo, sklade farieb s ochranou proti požiaru i mrazu, skladovaní chemických surovín, špeciálnom priestore pre miešanie farieb v protipožiarnom kontajnery atď.

Prejsť k prípadovým štúdiám >>


Pracujte ako v laboratóriu

Nielen veľké koncerny majú v dnešnej dobre vlastné laboratóriá pre výskum a vývoj. Ale čo,  ak to práve nie je Váš prípad, a Vám by práve také riešenie "v menšom"  prišlo vhod? A čo, ak by bolo možné umiestniť ho priamo do výrobnej haly alebo dielne? Pre Vás a mnoho ďalších zákazníkov máme super riešenie v podobe samostatného minilaboratória. Laboratórny kontajner od DENIOSu predstavuje flexibilné riešenie nielen z hľadiska vybavenia a konštrukcie, ale tiež z hľadiska mobility.

Perfektné laboratórium

V závislosti na druhu kvapaliny, ktorá je spracúvaná, môže dochádzať k uvoľňovaniu zdraviu škodlivých emisií. Príkladom môže byť prach a výpary, ktoré vznikajú pri kontakte médií so vzduchom. V takých prípadoch je zamestnávateľ povinný zabezpečiť osobné ochranné prostriedky pre zamestnancov, ktorí s nimi prichádzajú do kontaktu. Ochranné prostriedky môžu byť nahradené, príp. doplnené vhodným technickým riešením. Pre tento účel je možné vybaviť laboratórny kontajner DENIOS špeciálnymi pracovnými stolmi alebo odsávacím zariadením. Laboratórne kontajnery od DENIOSu sa vyznačujú týmito prednosťami:

  • sú dodávané so všetkými potrebnými certifikátmi,
  • majú schválené a certifikované technické odvetrávanie,
  • ponúkame možnosť vykonávania pravidelných servisných služieb a revízií.

Ak plánujete umiestniť laboratórny kontajner priamo do výrobných priestorov, je nevyhnutné, aby bol požiarno odolný a bol chránený proti explózii. Pri plánovaní nákupu laboratórneho kontajnera je treba mať dobre premyslené jeho budúce využitie.

Laboratórny kontajner

Servis a údržba priamo od výrobcu

Kľúčové funkcie bezpečnostných skríň a skladovacích kontajnerov pre nebezpečné látky, ako je spoľahlivý chod a bezpečnosť, by mali byť v rámci protipožiarnej prevencie dlhodobo zachované. Pravidelná údržba je pre tento účel nevyhnutná a zároveň podmienená  zákonom. V rámci zachovania dlhodobej životnosti a správnej funkčnosti Vašich bezpečnostných skríň a kontajnerov Vám ponúkame pravidelné každoročné servisné revízie produktov, ktoré ste u nás zakúpili.

  • Údržba a servis Vašich skladov a bezpečnostných skríň vyškolenými a certifikovanými technikmi,
  • pripomenutie termínu nadchádzajúcej revízie,
  • dodržanie právnych predpisov  vykonávaním pravidelnej kontroly.
Servis a údržba