Proces realizácie skúšobne Li-Ion batérií

Odborná konzultácia
Odborná konzultácia
Plánovanie a projektovanie
Plánovanie a projektovanie
Výroba
Výroba
Odovzdanie a uvedenie do prevádzky
Odovzdanie a uvedenie do prevádzky
Servis a údržba (na prianie)
Servis a údržba (na prianie)

Zaujímavé prípadové štúdie - nahliadnite pod pokrievku našich nedávnych projektov!

Do rubriky "Prípadové štúdie" sme pre Vás zaradili o.i. aj najzaujímavejšie projektové riešenia z oblasti skladovania nebezpečných látok v technologicko-bezpečnostných kontajneroch. Tu získate prehľad o rôznorodosti využitia našich  skladov pre nebezpečné látky a nadobudnete predstavu o tom, ako je možné jednotlivé DENIOS riešenia využiť v praxi v rôznych priemyselných odvetviach.

Prečítajte si viac o skladovacom kontajneri s požiarnou odolnosťou pre individuálne stáčanie chemikálií, medzisklade pre odpadové hospodárstvo, sklade farieb s ochranou proti požiaru i mrazu, skladovaní chemických surovín, špeciálnom priestore pre miešanie farieb v protipožiarnom kontajneri, sklade Li-Ion akumulátorov a pod.

Prejsť k Prípadovým štúdiám >>

Zaujímavé prípadové štúdie

  • Kompetentné poradenstvo

  • Kvalita primo od výrobcu

  • Individuálne riešenie

  • Medzinárodné know-how

Sklady Li-Ion batérií a akumulátorov

Elektromobilita je neustále rozvíjajúce sa priemyselné odvetvie. V tejto oblasti, no najmä v automobilovom priemysle, predstavujú Li-Ion batérie ako mobilné zásobníky elektrickej energie primárne riešenie. Avšak rozmanité používanie akumulátorov so sebou prináša i rad rizík. Technické závady alebo nevhodná manipulácia s Li-Ion batériami môže ľahko zapríčiniť vznik požiaru, príp. viesť až k explózii. Z dôvodu zníženia potenciálnych rizík je vhodné skladovať akumulátory samostatne v špeciálnych priestoroch. Technologický kontajner od DENIOSu prináša nielen skvelé protipožiarne riešenie pre bezpečné skladovanie batérií, ale tiež spĺňa požiadavky pre ich bezpečné preskúšanie.

Ukážka skladov a skúšobní Li-Ion batérií


DENIOS Katalógy & Brožúry

Ďalšie podrobnosti k našim individuálnym riešeniam na mieru, bližšie detaily o našich produktoch a rozsiahlom príslušenstve nájdete v každoročne vydávanom DENIOS hlavnom katalógu, ktorý vychádza dvakrát do roka. Okrem toho sme pre Vás pripravili tiež podrobnejšie informačné materiály zamerané na tepelnú techniku či sklady pre nebezpečné látky. Nahliadnite do našej sekcie "Na stiahnutie", kde si môžete všetky tieto informačné materiály prelistovať online, stiahnuť, príp. požiadať o ich zaslanie poštou v tlačenej forme.

Prejsť do sekcie Na stiahnutie >>


Servis a údržba priamo od výrobcu

Kľúčové funkcie bezpečnostných skríň a skladovacích kontajnerov pre nebezpečné látky, ako je spoľahlivý chod a bezpečnosť, by mali byť v rámci protipožiarnej prevencie dlhodobo zachované. Pravidelná údržba je pre tento účel nevyhnutná a zároveň podmienená  zákonom. V rámci zachovania dlhodobej životnosti a správnej funkčnosti Vašich bezpečnostných skríň a kontajnerov Vám ponúkame pravidelné každoročné servisné revízie produktov, ktoré ste u nás zakúpili.

  • Údržba a servis Vašich skladov a bezpečnostných skríň vyškolenými a certifikovanými technikmi,
  • pripomenutie termínu nadchádzajúcej revízie,
  • dodržanie právnych predpisov  vykonávaním pravidelnej kontroly.
Servis a údržba