• Kompetentné poradenstvo

  • Kvalita primo od výrobcu

  • Individuálne riešenie

  • Medzinárodné know-how

Naše riešenie pre Váš odbor

Ako výrobcovia a vývojári nových produktov máme prehľad o rôznorodosti trhu a máme prehľad o tom, ako sa odlišujú jednotlivé požiadavky na produkty z hľadiska ekológie i bezpečnosti práce. Naše rozsiahle a rozmanité portfólio produktov je optimalizované podľa potrieb rôznych priemyselných odvetví a činností tak, aby sme Vám mohli čo najefektívnejšie zabezpečiť ekologickú prevádzku vo Vašom podniku. Naše know-how Vám dáva istotu najvyššej kvality a zaručuje, že vždy získate ten najlepší produkt pre uspokojenie Vašich potrieb - vždy podľa platnej legislatívy.

Presvedčte sa sami a pozrite sa na DENIOS individuálne odborné riešenia!

Nielen pre prevádzkovaní vozidiel, ale už pri ich samotnej výrobe je treba dbať na ochranu životného prostredia, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Urobte s pomocou DENIOS produktov, z bezpečnosti a ochrany životného prostredia dôležitý aspekt Vašich automobilov.
Prevažnú časť činností v týchto odboroch predstavuje každodenná manipulácia s chemikáliami a liečivami. Pre našich zákazníkov z chemického a farmaceutického priemyslu ponúkame rad produktov pre bezpečné zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
Podnikanie v strojárenstve a spracovaní plastov zahŕňa každodenné operácie podliehajúce radu zákonov a predpisov. Tu nájdete vhodné produkty pre predpisové skladovanie nebezpečných látok a bezpečnosť práce.
Našim zákazníkom z oblasti kovoobrábania pomáhame zabezpečiť ekologickú výrobu, ktorá zároveň zodpovedá platným predpisom, ako napr. pri manipulácii s prevádzkovými či pomocnými látkami alebo pri ochrane zamestnancov.