• Kompetentné poradenstvo

  • Kvalita primo od výrobcu

  • Individuálne riešenie

  • Medzinárodné know-how

Individuálne riešenie pre Automotive

Automotive

Automobilový priemysel je jedným z najvýznamnejších priemyselných odvetví a pravidelne podlieha neustálym inovatívnym trendom. To so sebou prináša čím ďalej väčšiu zodpovednosť za ochranu človeka a životné prostredie. Ochrana životného prostredia nespočíva iba v nízkej spotrebe paliva a v čo najnižšom vypúšťaní emisií pri prevádzke vozidla. Už pri vývoji vozidiel je nutné zabezpečiť optimálnu bezpečnosť práce, zdravie zamestnancov a ochranu životného prostredia. Pre dosiahnutie týchto cieľov bude DENIOS tím pre Vás najspoľahlivejším partnerom.

Automobilový priemysel zahŕňa rôznorodé činnosti, ako napr. montáž, servis a opravy, pri ktorých sa používajú oleje a separátory  alebo sem patria každodenné povrchové úpravy, ako je lakovanie, leštenie a brúsenie. Manipulácia s nebezpečnými látkami patrí taktiež medzi činnosti, pri ktorých je potrebné dbať na bezpečnosť zamestnancov. Tiež v oblasti údržby nájdu produkty DENIOS svoje uplatnenie, ako napr. zariadenie na čistenie dielov.

Preklikajte sa priamo k Vašim produktom!

table
info_blue info_green

Nemôžete nájsť Vaše odvetvie?

pin_blue pin_green

Vonkajšie skladovanie

pin_blue pin_green

Dielňa / Autoservis

pin_blue pin_green

Výskum & Vývoj

pin_blue pin_green

Príjemka / Kontrola kvality

pin_blue pin_green

Výrobná linka

pin_blue pin_green

Lakovanie


„My v DENIOSe sa staráme už dlhé roky o našich klientov z automobilového priemyslu. Poznáme preto dokonale Vaše požiadavky a dokážeme Vám ponúknuť rozsiahly sortiment produktov, ktorý týmto požiadavkám vychádza v ústrety.„ 

Radek Zajíc, vedúci predaja

 


Prípadové štúdie

KIA MOTORS Skladovanie paláv a tmelov 7 protipožiarne skladovacie kontajnery 90 minút požiarna odolnosť
VEM MOTORS Pochôdzny dávkovací a skladovací priestor 2 polomobilné technické bezpečnostné kontajnery 5 násobná výmena vzduchu za hodinu
KTM Sklad pre skladovanie Li-Ion akumulátorov 7 m² úžitková plocha 20 °C celoročná konštatná vnútorná teplota

Prípadové štúdie z automobilového priemyslu

Pre našu medzinárodnú klientelu z automobilového priemyslu sme úspešne zrealizovali veľa zaujímavých praktických riešení. Zistite viac o našich nedávnych projektoch! V rubrike "Prípadové štúdie" sme pre Vás zhromaždili štúdie zaujímavých individuálnych projektov z oblasti skladovania a manipulácie s nebezpečnými látkami. Získate bližšiu predstavu o využití DENIOS individuálnych riešení v každodennej praxi.

Prejsť k prípadovým štúdiám >>


Individuálne riešenie na mieru

DENIOS Katalógy & Brožúry

Ďalšie podrobnosti k našim individuálnym riešeniam na mieru, bližšie detaily o našich produktoch a rozsiahlom príslušenstve nájdete v každoročne vydávanom DENIOS hlavnom katalógu, ktorý vychádza 2x do roka. Okrem toho sme si pre vás pripravili tiež podrobnejšie informačné materiály zamerané na tepelnú techniku či sklady na nebezpečné látky. Nahliadnite do našej sekcie "K stiahnutiu", kde si môžete všetky tieto informačné materiály prelistovať online, stiahnuť, príp. požiadať o ich zaslanie poštou v tlačenej forme.

Prejsť do sekcie K stiahnutiu >>