• Kompetentné poradenstvo

  • Kvalita primo od výrobcu

  • Individuálne riešenie

  • Medzinárodné know-how

Chémia & Farmácia


Chémia & Farmácia

Chemické spoločnosti sú významným dodávateľom pre ďalšie ďalšie priemyselné odvetvia, ako je napr. plastový, potravinársky alebo automobilový priemysel. Manipulácia a spracovanie chemických látok kladie na firmy v tomto odvetví vysoké nároky, čo sa týka skladovania a manipulácie s nebezpečnými látkami.

V oblasti farmaceutického priemyslu tvoria stredné podniky a medzinárodné farmaceutické spoločnosti vysoko inovatívny sektor - v Nemecku i v zahraničí. Výskum a vývoj hrá dôležitú úlohu v oboch priemyselných odvetviach. Ekonomický úspech závisí v v chemickom a farmaceutickom priemysle, ako v žiadnom inom priemyselnom odvetví, práve na inováciách. Rovnako, ako pri všetkých hlavných činnostiach s chemikáliami a liečivami, tak i pri týchto odvetviach sú legislatívne požiadavky na ekológiu v rámci prevádzky a bezpečnosti zdravia veľmi vysoké.

Preklikajte sa priamo k produktom!


Prípadové štúdie

BASF Skladovací kontajner pre skladovanie rôznych nebezpečných látok 484 m² úžitková plocha 9 oddelených požiarnych úsekov s požiarnou odolnosťou 90 min.
H&R AG Pochôdzny protipožiarny sklad 6 protipožiarnych modulových kontajnerov 40.000 odobraných vzoriek – možnosť uloženia (max. kapacita)
SHELL AUSTRIA Cielený ohrev surovín citlivých na teplotu 1 tepelná komora 2 skladovacie úrovne pre až 8 IBC po 1000 l

Prípadové štúdie z chemického a farmaceutického priemyslu

Pre našu medzinárodnú klientelu z farmaceutického a chemického priemyslu sme zrealizovali veľa zaujímavých praktických riešení. Zistite viac o našich nedávnych projektoch! V rubrike "Prípadové štúdie" sme pre Vás zhromaždili štúdie zaujímavých individuálnych projektov z oblasti skladovania a manipulácie s nebezpečnými látkami. Získate bližšiu predstavu o využití DENIOS individuálnych riešení v každodennej praxi.

Prejsť k prípadovým štúdiám >>


Individuálne riešenie na mieru

DENIOS Katalógy & Brožúry

Ďalšie podrobnosti k našim individuálnym riešeniam na mieru, bližšie detaily o našich produktoch a rozsiahlom príslušenstve nájdete v každoročne vydávanom DENIOS hlavnom katalógu, ktorý vychádza 2x do roka. Okrem toho sme si pre vás pripravili tiež podrobnejšie informačné materiály zamerané na tepelnú techniku či sklady na nebezpečné látky. Nahliadnite do našej sekcie "K stiahnutiu", kde si môžete všetky tieto informačné materiály prelistovať online, stiahnuť, príp. požiadať o ich zaslanie poštou v tlačenej forme.

Prejsť do sekcie K stiahnutiu >>