• Kompetentné poradenstvo

  • Kvalita primo od výrobcu

  • Individuálne riešenie

  • Medzinárodné know-how

Obrábanie kovov

Obrábanie kovov

Obrobky sú alfou a omegou kovoobrábacieho priemyslu, tak ako je pre automobilový a strojárenský priemysel výroba foriem a nástrojov. Mnohé špecializované firmy vytvárajú výrobky pre medzinárodné trhy automobilového, elektrotechnického i stavebného priemyslu. Vŕtanie, sústruženie, frézovanie, puncovanie, kovanie či lisovanie sú každodennými etapami výrobných činností v kovoobrábaní, rovnako ako je aj zváranie, ohýbanie, odlievanie, spájkovanie či leptanie.

V špecializovaných firmách sa vyrába napríklad drátené pletivo, konštrukčné prvky, pružiny, spojovací materiál atď. V priebehu výrobných procesov sa používa rad nebezpečných látok. Chladiaca kvapalina, farby, laky, riedidlá alebo lepidlá - to sú príklady zdravie ohrozujúcich látok, pred ktorými je treba zamestnancov chrániť. To isté platí pre ochranu životného prostredia a vôd počas skladovania a manipulácie s týmito látkami.

Preklikajte sa priamo k Vašim produktom!

table
info_blue info_green

Nemôžete nájsť Vaše odvetvie?

pin_blue pin_green

Servis / Údržba

pin_blue pin_green

Výskum & Vývoj

pin_blue pin_green

Príjemka / Kontrola kvality

pin_blue pin_green

Vonkajšie skladovanie

pin_blue pin_green

Výroba

pin_blue pin_green

Lakovanie

pin_blue pin_green

Galvanotechnika


Prípadové štúdie

THYSSEN KRUPP Predpisové podlahové záchytné systémy pre sklad 1000 1000 m celková dĺžka podlahových plošín
APO GMBH Sklad a miešacia stanica na farby a laky vo vnúri výrobnej haly 22 m² úžitkovej plochy 90 minút požiarna odolnosť
HOESCH Skladovanie tukov a olejov 3 systémové kontajnery ako kombinácia riešená na mieru pre skladovanie nebezpečných látok 150 sudov kapacita skladu

Prípadové štúdie z odboru obrábanie kovov

Pre našu medzinárodnú klientelu z odboru obrábania kovov sme úspešne zrealizovali veľa zaujímavých praktických riešení. Zistite viac o našich nedávnych projektoch! V rubrike "Prípadové štúdie" sme pre Vás zhromaždili štúdie zaujímavých individuálnych projektov z oblasti skladovania a manipulácie s nebezpečnými látkami. Získate bližšiu predstavu o využití DENIOS individuálnych riešení v každodennej praxi.

Prejsť k Prípadovým štúdiám >>


Individuálne riešenie na mieru

DENIOS Katalógy & Brožúry

Ďalšie podrobnosti k našim individuálnym riešeniam na mieru, bližšie detaily o našich produktoch a rozsiahlom príslušenstve nájdete v každoročne vydávanom DENIOS hlavnom katalógu, ktorý vychádza 2x do roka. Okrem toho sme si pre vás pripravili tiež podrobnejšie informačné materiály zamerané na tepelnú techniku či sklady na nebezpečné látky. Nahliadnite do našej sekcie "K stiahnutiu", kde si môžete všetky tieto informačné materiály prelistovať online, stiahnuť, príp. požiadať o ich zaslanie poštou v tlačenej forme.

Prejsť do sekcie K stiahnutiu >>