• Kompetentné poradenstvo

  • Kvalita primo od výrobcu

  • Individuálne riešenie

  • Medzinárodné know-how

Strojárenstvo & Spracovanie plastov

Strojárenstvo & Spracovanie plastov

Takmer všetky výrobné odvetvia využívajú stroje a rôzne zariadenia pri výrobe vlastných produktov. Strojárenský a technický priemysel navrhuje, vyrába a dodáva tieto často veľmi zložité výrobné systémy do všetkých odvetví. Taktiež strojárenský a technický priemysel taktiež denne používa pri kovoobrábaní nebezpečné látky rôzneho druhu. Požiadavky na bezpečné skladovanie a manipuláciu s produktami sú vysoké.

Plasty sú používané v mnohých odvetviach spracovateľského priemyslu ako základný materiál, a to napr. v automobilovom priemysle, pri výrobe lekárskej techniky alebo pre účely stavebníctva. Hoci sa plasty samé o sebe za nebezpečné látky nepovažujú, používajú sa pri ich spracovaní rôzne prísady k výrobe materiálu odolnejšieho voči teplu, starnutiu alebo väčšej odolnosti proti požiaru. Tiež ďalšie cykly  predstavujú potenciálne nebezpečenstvo, či už ide o ich ďalšie spracovanie alebo recykláciu. Okrem ochrany životného prostredia zohrávajú v tomto odbore úlohu najmä produkty pre bezpečnú manipuláciu a osobnú ochranu zamestnancov.

Preklikajte sa k ďalším produktom!

table
info_blue info_green

Nemôžete nájsť Vaše odvetvie?

pin_blue pin_green

Servis / Údržba

pin_blue pin_green

Výskum & Vývoj

pin_blue pin_green

Príjemka / Kontrola kvality

pin_blue pin_green

Vonkajšie skladovanie

pin_blue pin_green

Výroba

pin_blue pin_green

Lakovanie


„Ako výrobcovia a projektanti rozumieme výzvam, ktorým podniky v strojárenstve a plastovom priemysle musia denne čeliť. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam sme Vám schopní pomôcť zabezpečiť predpisovú a účinnú ochranu životného prostredia a bezpečnosť práce vo Vašej firme.„

Radek Zajíc, vedúci predaja

 


Prípadové štúdie

AVESCO AG Skladovanie a manipulácia v jednom zariadení 16 m² úžitkovej plochy 1 protipožiarny kontajner pre skladovanie a miešanie farieb
SIEMENS Miešanie farieb v protipožiarnom kontajnery 90 minút požiarna odolnosť 3 protipožiarne dvere pre bezpečnú a efektívnu prevádzku a logistiku

Prípadové štúdie zo strojárenského a plastového priemyslu

Pre našu medzinárodnú klientelu zo strojárskeho a plastového priemyslu sme úspešne zrealizovali veľa zaujímavých praktických riešení. Zistite viac o našich nedávnych projektoch! V rubrike "Prípadové štúdie" sme pre Vás zhromaždili štúdie zaujímavých individuálnych projektov z oblasti skladovania a manipulácie s nebezpečnými látkami. Získate bližšiu predstavu o využití DENIOS individuálnych riešení v každodennej praxi.

Prejsť k Prípadovým štúdiám >>


Individuálne riešenie na mieru

DENIOS Katalógy & Brožúry

Ďalšie podrobnosti k našim individuálnym riešeniam na mieru, bližšie detaily o našich produktoch a rozsiahlom príslušenstve nájdete v každoročne vydávanom DENIOS hlavnom katalógu, ktorý vychádza 2x do roka. Okrem toho sme si pre vás pripravili tiež podrobnejšie informačné materiály zamerané na tepelnú techniku či sklady na nebezpečné látky. Nahliadnite do našej sekcie "K stiahnutiu", kde si môžete všetky tieto informačné materiály prelistovať online, stiahnuť, príp. požiadať o ich zaslanie poštou v tlačenej forme.

Prejsť do sekcie K stiahnutiu >>