Predpisové skladovanie dezinfekčných prostriedkov

Predpisové skladovanie a manipulácia s dezinfekčnými prostriedkami

S ohľadom na naliehavosť súčasnej koronavírovej pandémie sme si všetci zvykli na všadeprítomné dezinfekčné prostriedky a máme nevedomky tendenciu prehliadať bezpečnostné riziká ich používania a skladovania. Dezinfekčné prostriedky môžeme jednoducho rozdeliť na jednu skupinu na vodnej a druhú na alkoholovej báze. Z hľadiska nebezpečenstva je rizikovejšia dezinfekcia na báze alkoholu, nakoľko je vysoko horľavá a platia pre ňu teda pravidlá pre skladovanie horľavín. Napríklad limit pre skladovanie horľavín I. triedy v jednom požiarnom úseku bez nutnosti ďalších protipožiarnych opatrení, odvetrávania atď. je iba 50 l, čo momentálne veľa distribútorov dezinfekčných prostriedkov prekračuje. A ak je v takom priestore s touto horľavinou i aktívne manipulované, napr. je stáčaná do menších nádob, je nutné zvážiť tiež ochranu pred výbuchom. Výpary horľavín sú obvykle ťažšie ako vzduch a môžu pri zemi dosiahnuť v zmesi so vzduchom výbušnú koncentráciu a už stačí napr. len zaiskrenie v zásuvke alebo iskra statickej elektriny na plastovej podlahovej krytine či koberci a nastane explózia.

Pri skladovaní horľavín nad limit normy je možné bezpečne použiť napr. požiarno odolné skrine s odolnosťou až 90 minút alebo pri väčšom množstve požiarno odolné kontajnery tvoriace vďaka certifikovanej požiarnej odolnosti samostatný požiarny úsek. Pre dezinfekčné prostriedky na vodnej báze, kde nehrozia požiarne riziká, odporúčame použitie záchytných vaní, skladovacích skríň a depotov či kontajnerov so záchytnými vaňami pre ochranu životného prostredia a s možnosťou uzamknutia pre zmedzenie prístupu nepovolaným osobám. Pre agresívne koncentrované prípravky určené k ďalšiemu riedeniu sú k dispozícii polyethylénové skrine a depoty s vysokou chemickou odolnosťou.

Naše riešenia pre predpisovú manipuláciu s dezinfekčnými prostriedkami

 

 

FALCON bezpečnostné nádoby

Pre skladovanie, prepravu a úspornú spotrebu

Bezpečnostné nádoby FALCON sú ideálnym riešením v prípade, že potrebujete stáčať dezinfekčné prostriedky z veľkých nádob, následne ich skladovať a prepravovať. Postrekovacie a dávkovacie kanvice zaručia výrazne úspornú spotrebu.

FALCON bezpečnostné nádoby