Praktické školenie a tréning „Použitie DENSORB v praxi“

Praktické školenie a tréning „Použitie DENSORB v praxi“
Dátum: dľa dohody
Miesto: u Vás vo firme
Doba trvania: cca 1,5 h
Cena: 650,- € bez DPH (v cene je zahrnutá sorpčná sada v prepravnej taške)

Čo sa naučíte?

I pri najväčšej opatrnosti môže dôjsť k úniku nebezpečných kvapalín do okolia a z malej nehody sa môže stať veľká, pokiaľ nedôjde k adekvátnemu a včasnému zásahu pri jej odstraňovaní. Predíďte vysokým škodám vyplývajúcim z nevhodného zásahu spôsobeného nedostatočnou znalosťou a naučte svojich zamestnancov, ako sa v takej situácii správne zachovať a aké zvoliť havarijné prostriedky, aby bol zásah čo najefektívnejší. DENIOS praktické školenie a tréning „Použitie DENSORB v praxi“ napomáha k zaisteniu bezpečnosti pre Vašich zamestnancov v prípade vzniku nehody a zároveň eliminuje Vaše interné riziká.

DENIOS praktické školenie a tréning „Použitie DENSORB v praxi“ poskytne Vašim zamestnancom dostatočnú sebaistotu pre okamžitú reakciu v prípade vzniku nehody bez zbytočného váhania. Naučíte sa, ako správne a efektívne manipulovať so sorbentami DENSORB určenými k bezpečnému zachyteniu a likvidácii vytečenej kvapaliny a spoločne prekontrolujeme obsah Vašich havarijných súprav na pracovisku, ich kompletnosť a zároveň tiež kompatibilitu obsiahnutých sorbentov s kvapalinami, pre ktoré sú určené. Budeme Vám tiež nápomocní pri príprave Vášho havarijného plánu.

Obsah školenia (teória):

  • plán núdzových opatrení
  • zjednodušený plán núdzových opatrení
  • použitie havarijných sorpčných sád

Obsah školenia (prax):

  • správne použitie havarijnej súpravy sorbentov
  • obsah DENSORB havarijných súprav
  • obhliadka miest, na ktorých hrozí riziko nehody

Zároveň získate:


Kontaktujte nás!

Viac informácií Vám radi poskytneme na bezplatnej telefonickej linke 0800 11 80 70 alebo na e-maile obchod@denios.sk. Môžete nás tiež kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Kontaktovať prostredníctvom formulára >>