Praktické školenie a tréning „Použitie DENSORB v praxi“

Praktické školenie a tréning „Použitie DENSORB v praxi“
Dátum: dľa dohody
Miesto: u Vás vo firme
Doba trvania: cca 2 h
Cena: 650,- € bez DPH (v cene je zahrnutá sorpčná sada v prepravnej taške)

Čo sa naučíte?

I pri najväčšej opatrnosti môže dôjsť k úniku nebezpečných kvapalín do okolia a z malej nehody sa môže stať veľká, pokiaľ nedôjde k adekvátnemu a včasnému zásahu pri jej odstraňovaní. Predíďte vysokým škodám vyplývajúcim z nevhodného zásahu spôsobeného nedostatočnou znalosťou a naučte svojich zamestnancov, ako sa v takej situácii správne zachovať a aké zvoliť havarijné prostriedky, aby bol zásah čo najefektívnejší. DENIOS praktické školenie a tréning „Použitie DENSORB v praxi“ napomáha k zaisteniu bezpečnosti pre Vašich zamestnancov v prípade vzniku nehody a zároveň eliminuje Vaše interné riziká.

DENIOS praktické školenie a tréning „Použitie DENSORB v praxi“ poskytne Vašim zamestnancom dostatočnú sebaistotu pre okamžitú reakciu v prípade vzniku nehody bez zbytočného váhania. Naučíte sa, ako správne a efektívne manipulovať so sorbentami DENSORB určenými k bezpečnému zachyteniu a likvidácii vytečenej kvapaliny a spoločne prekontrolujeme obsah Vašich havarijných súprav na pracovisku, ich kompletnosť a zároveň tiež kompatibilitu obsiahnutých sorbentov s kvapalinami, pre ktoré sú určené. Budeme Vám tiež nápomocní pri príprave Vášho havarijného plánu.

Obsah školenia (teória):

  • plán núdzových opatrení
  • zjednodušený plán núdzových opatrení
  • použitie havarijných sorpčných sád

Obsah školenia (prax):

  • správne použitie havarijnej súpravy sorbentov
  • obsah DENSORB havarijných súprav
  • obhliadka miest, na ktorých hrozí riziko nehody

Zároveň získate:

Certifikát o úspešnom absolvovaní školenia
Certifikát o úspešnom absolvovaní školenia
Sprievodný materiál je súčasťou každého seminára
Sprievodný materiál je súčasťou každého seminára
Kompetentné odpovede na Vaše konkrétne otázky
Kompetentné odpovede na Vaše konkrétne otázky

Kontaktujte nás!

Viac informácií Vám radi poskytneme na bezplatnej telefonickej linke 0800 11 80 70 alebo na e-maile obchod@denios.sk. Môžete nás tiež kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Kontaktovať prostredníctvom formulára >>