Ako vzniká plastová záchytná vaňa?

Ako vzniká plastová záchytná vaňa?

Vyvinuli sme už veľa produktov, bez ktorých si dnes naši zákazníci bezproblémový pracovný deň nevedia predstaviť. Napriek tomu sme nezaspali na vavrínoch a stále neprestávame hľadať nové a nové nápady pre zjednodušenie skladovania a manipulácie s nebezpečnými látkami. Samozrejme nezabúdame ani na optimálnú uplatniteľnosť našich produktov v praxi a ich bezpečnostnú stránku.

Pri vývoji i výrobe našich produktov kladieme veľký dôraz na vysoký štandard kvality, aby naše produkty vždy obstáli aj v ťažkých úlohách.


Inovácia: vyvinuté pre zákazníka

Vďaka nepretržitému kontaktu s našimi zákazníkmi a dôkladnému monitorovaniu trhu neustále objavujeme nové požiadavky a potenciál pre optimalizáciu, ktoré následne implementujeme do nových produktov.

Štandardné veľkosti nám v zásade predpisuje zákon - dizajn a konštrukciu záchytnej vane navrhujeme tak, aby nielen spĺňala všetky predpisy podľa platnej legislatívy, ale zároveň bola nekompromisne funkčná a priestorovo optimalizovaná.

Dôraz kladieme aj na ďalšie funkcie a vlastnosti, ktoré užívateľovi uľahčia každodennú prácu. Napríklad podjazdnosť paletovým, príp. zdvižným vozíkom, integrovaný priestor pre stáčanie alebo kontrolu prípadných únikov.

Najskôr pomocou teoretických výpočtových metód skontrolujeme, či jednotlivé komponenty a celkový produkt spĺňa všetky potrebné bezpečnostné kritériá, ako je nosnosť a stabilita. Výpočty sú potom potvrdené praktickými testami s prototypom.

Inovácia: vyvinuté pre zákazníka

Záchytná vaňa, jeden z našich hlavných produktov, podlieha neustálym inováciám - denne sa totiž stretávame s novými a úplne odlišnými požiadavkami zákazníkov. S viac ako 500 modelmi Vám ponúkame najširší sortiment záchytných vaní v Európe.


Poznáte už novú pro-line?

Poznáte už novú pro-line?

S novou záchytnou vaňou pro-line z polyetylénu (PE) pre 2, prípadne 4 sudy à 200 litrov, Vám ponúkame maximálnu bezpečnosť a komfort pri skladovaní agresívnych kvapalín, ako sú kyseliny a lúhy. Moderná, v praxi osvedčená konštrukcia s inovatívnymi vlastnosťami:

 1. Korpus vane s integrovanými podperami na mrežový rošt pre optimálnu nosnosť.
 2. Bezšvová, absolútne nepriepustná, v modernom dizajne.
 3. Indikátor naplnenia pre viac bezpečnosti a komfortu.
 4. Vaňa a mrežový rošt z chemicky vysoko odolného polyetylénu so schválením DIBt.
 5. Integrované nájazdové otvory pre ľahkú manipuláciu a prepravu.
 6. Stabilný mrežový rošt s ergonomickými úchytmi pre ľahšie vybratie.

Objednajte teraz online  


Certifikácia a schválenie

Každá naša záchytná vaňa zodpovedá predpisom a požiadavkám na bezpečnosť. To dokladujeme príslušnou certifikáciou, ktorá je k záchytným vaniam prikladaná. Pre záchytné vane z polyetylénu udeľuje DIBt (Nemecký inštitút pre stavebnú techniku) všeobecné stavebné povolenie. Všeobecné stavebné povolenie býva spravidla udeľované na 5 rokov, potom je nutné ho predĺžiť.

DENIOS záchytná vaňa z plastu vydrží zaťaženie až 24 ton.*

Pred podaním žiadosti o schválenie vykonávame skúšobné testovanie v spolupráci s nezávislými inštitúciami pre testovanie materiálov. Preskúšané sú, okrem iného, nasledujúce vlastnosti:

 • stabilita a nepriepustnosť (naplnením pieskom alebo vodou)
 • nosnosť, prípadne zaťažiteľnosť (pri záťažovom teste musia plastové vane uniesť štvornásobok zaťaženia)
 • materiálová znášanlivosť (ďalej sa kontroluje, či sú použité materiály schválené)
 • UV stabilita
 • dodatočné testy stability vaní, ktoré sú vyššie ako 500 mm

Akonáhle získame správu s požadovanými hodnotami, predložíme žiadosť o schválenie. Potom, čo je povolenie udelené, inštitúcia pre testovanie materiálov znovu prekontroluje prvý vzorový produkt, či zodpovedá všetkým stanoveným štandardom kvality.

*Platí pre DENIOS záchytné vane classic-line pre 3 IBC nádrže à 1000 litrov. Aby bolo možné získať všeobecné stavebné povolenie od Nemeckého inštitútu pre stavebnú techniku (DIBt), musí záchytná vaňa obstáť pri záťažovom teste - uniesť štvornásobok zaťaženia počas aspoň 30 minút.

Certifikácia a schválenie

Garancia kvality ku každému produktu

Záchytné vane vyrábame v rámci vlastnej výroby v súlade s najvyššími štandardami kvality. Tak ako všetky naše výrobky, podliehajú aj naše plastové záchytné vane riadnej internej kontrole.

Každú našu záchytnú vaňu vyrábame vždy v súlade s preskúšanou konštrukciou a všetky paramentry sú zaznamenávané a kontrolované (napríklad hrúbka steny a rozmery). Tieto parametre sú pomocou špeciálneho meracieho prístroja zachytené, digitalizované a zaznamenané v elektronickom protokole o meraní. Zisťovanie, či produkt zodpovedá všetkým požadovaným hodnotám, prebieha automaticky. Najdôležitejšou vlastnosťou záchytnej vane je jej nepriepustnosť, ktorá je tiež preskúšavaná. U záchytných vaní z polyetylénu prebieha skúška tesnosti prostredníctvom merania hrúbky steny, u oceľových vaní je vykonávaná kapilárnej skúškou.

V DENIOSe sa ročne vyrobí viac ako 50.000 záchytných vaní.

Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5
Obr. 6

Zľava doprava:

Obr. 1: Naše plastové záchytné vane sú vyrobené z polyetylénu (PE), termoplastu.

Obr. 2: Polyetylén (PE) v prášku sa skladuje v silách a plní sa pred rotačným procesom.

Obr. 3: Vnútro dutej formy je namontované na nosič foriem, otvorené a naplnené presne definovaným množstvom PE prášku.

Obr. 4: Polyetylén sa zahreje na teplotu topenia. V dôsledku rotácie sa skvapalnený PE nanáša vrstvu po vrstve na steny formy.

Obr. 5: Tento proces umožňuje bezproblémovú výrobu absolútne nepriepustných vaní.

Obr. 6: Meranie hrúbky steny sa používa ku kontrole, či sú u záchytnej vane splnené všetky cieľové hodnoty. To je zaznamenané v protokole elektronického merania.