DENSORB sorbenty: praktický sprievodca

DENSORB sorbenty: praktický sprievodca

Ako sa už neraz v praxi ukázalo, vždy keď sa môže niečo pokaziť, tak sa to pokazí, napriek tomu z toho nemusia vyplynúť závažné následky. DENSORB sorbenty Vám vždy pomôžu vyhnúť sa nečakaným rizikám a s nimi spojenými nákladom, či už ide o bežný únik prevádzkových kvapalín z pracovných strojov pri každodennom používaní alebo len o preventívnom opatrení pre prípad nehody s chemikáliami.Prečo by som mal/a používať sorbenty?

 • Chráni zamestnancov a životné prostredie pred dopadmi spôsobenými únikom nebezpečných látok

  Dokonca i tie najmenšie úniky nebezpečných látok ohrozujú životné prostredie i bezpečnosť Vašich zamestnancov. Kontakt s rozličnými nebezpečnými kvapalinami môže ľahko skončiť zle, prinajmenšom môže rozliata kvapalina zapríčiniť pošmyknutie, pokiaľ zostane nepovšimnutá. DENSORB sorbenty bezpečne absorbujú uniknuté kvapaliny, čím pomáhajú eliminovať nepríjemné dopady na životné prostredie i bezpečnosť práce. Sú vhodné pre použitie v akomkoľvek prostredí, kde sa bezpečne manipuluje s rizikovými látkami.

 • Vyhnite sa zbytočným nákladom

  Chemické látky a oleje, ktoré sa dostanú do kanalizácie, pôdy alebo podzemných vôd, spôsobujú kontamináciu životného prostredia, ktoré je potom nutné uviesť do pôvodného stavu. Vyhnite sa vysokým nákladom za likvidáciu následkov havárie a sanáciu prostredia. DENSORB sorbenty Vám pomôžu predchádzať možným dopadom prípadnej havárie nebezpečných látok a s nimi spojenými nákladmi.

 • Sú v súlade so zákonom a ekologickými normami

  Na základe záväznej legislatívy je povinnosťou podnikov zabrániť znečisteniu životného prostredia vodu ohrozujúcimi látkami. Právne predpisy a environmentálne normy, ako je norma ISO 14001, vyžadujú zodpovedné nakladanie s nebezpečnými kvapalinami: DENSORB sorbenty predstavujú ideálne preventívne opatrenie pre spoľahlivé zachytenie uniknutých kvapalín ako súčasť krízového plánu prevádzky.


Aké sú možnosti využitia sorbentov?

Sortiment DENSORB sorbentov je rovnako rozmanitý, ako problémy, ktoré je možné pomocou nich vyriešiť! Skvelo poslúžia ako preventívne opatrenie pre zachytenie únikov vznikajúcich pri bežných pracovných činnostiach, pri údržbe či čistiacich prácach alebo k rýchlej absorpcii už uniknutých kvapalín v prípade nejakej havárie.

Umiestnením kurzora myši na jednotlivé obrázky sa dozviete, ako konkrétne je možné sorbenty použiť v praxi.


Aké sú prednosti DENSORB sorbentov?

 • Vysoká absorpčná kapacita
  DENSORB sorbenty dokážu nasiaknuť napr. až 16-násobne viac oleja, ako je ich vlastná hmotnosť a to viditeľne rýchlejšie ako bežné sorbenty.

 • Vysoká efektivita
  DENSORB sorbenty sa vyznačujú veľmi malým rizikom pretečenia vďaka výrazne priľnavému povrchu vlákna k nasiaknutej kvapaline. I v nasýtenom stave sú odolné voči roztrhnutiu a preto sú vysoko efektívnym riešením.

 • Úspora pri likvidácii
  Vďaka nízkej vlastnej hmotnosti a vysokej absorpčnej kapacite DENSORB sorbentov je treba vynaložiť podstatne nižšie náklady na ich likvidáciu ako u bežných sorbentov.

 • Optimálna bezpečnosť
  DENSORB sorbenty neprinášajú žiadne riziko pre ľudské zdravie, naopak, prispievajú k vyššej bezpečnosti a čistote na pracovisku.

 • Široký výber
  V našej ponuke nájdete veľmi široké portfólio DENSORB sorbentov pre akýkoľvek spôsob aplikácie. Pozrite sa na naše tipy pre výber vhodného produktu na tejto stránke nižšie.

Ako správne skladovať sorbenty?

DENSORB havarijná sada, OLEJ

Pre trvalé uloženie sorbentov by mali byť splnené určité kritériá. Chemické a olejové sorbenty by mali byť chránené pred trvalým UV žiarením a skladované na suchom mieste. Teplota pri skladovaní zohráva úlohu len okrajovo, pretože teplota ich rozkladu je +170 °C. Olejové sorbenty by mali byť vždy skladované oddelene od univerzálnych a chemických, aby zostala zachovaná ich vodoodolnosť.

Dbajte na to, aby ste mali vždy k dispozícii dostatočné množstvo vhodných sorbentov a aby ste mohli v prípade úniku čo najrýchlejšie a najefektívnejšie zasiahnuť. S našimi praktickými havarijnými sorpčnými sadami DENSORB budete mať sorbenty stále po ruke všade tam, kde bude treba.

DENSORB havarijné sady na olej   |  DENSORB havarijné sady na chemikálie  |  DENSORB univerzálne havarijné sady


Na čo je potrebné dávať pozor pri likvidácii?

Nepoužité chemické a olejové sorbenty samé o sebe nepredstavujú žiadne bezpečnostné riziko. Použité textilné sorbenty však nadobúdajú vlastnosti absorbovanej kvapaliny a musia byť zlikvidované v súlade s konkrétnymi predpismi. Rozhodujúci vplyv na spôsob likvidácie má teda vždy druh zachytenej kvapaliny, napr. sorbent nasýtený olejom je nutné zlikvidovať podľa Zákona o odpadoch. Informácie sú poskytované príslušnými orgánmi (odbor životného prostredia, odbor ochrany vôd).


Aké sorbenty je treba mať neustále k dispozícii?

Podľa BOZP a chemického zákona musí zamestnávateľ dbať na posúdenie rizík, či môže skladovanie a manipulácia s nebezpečnými látkami ohroziť zamestnancov či iné osoby a v súvislosti s tým prijať zodpovedajúce opatrenia pred ich vplyvom.

Zistite si, aké kvapaliny používate pri každodenných činnostiach vo Vašej prevádzke. Venujte pozornosť predovšetkým druhu kvapalín a množstvu, s ktorým pracujete. Vždy by ste mali mať k dospozícii primerané množstvo sorbentov k prípadnému zachyteniu týchto kvapalín.

Nižšie na tejto stránke nájdete všetky dôležité informácie a rady pre optimálny výber vhodného druhu sorbentu.


Seminár „Použitie DENSORB v praxi“

DENIOS AKADÉMIA
Učte sa od profesionálov alebo „Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku“

S krízovým plánom prevádzky by mali byť zamestnanci nielen dobre oboznámení, ale ideálne by mali mať možnosť si cvičný zásah tiež vyskúšať. Na seminári „Použitie DENSORB v praxi“ si nacvičíte pod odborným vedením, ako správne reagovať v prípade havárie a optimalizujete tak Váš interný rizikový management. Radi Vám s tým osobne pomôžeme priamo vo Vašich prevádzkových podmienkach.

Seminár „Použitie DENSORB v praxi“


Ako vybrať vhodný sorbent

DENSORB sorbenty sú k dispozícii v mnohých praktických vyhotoveniach a vďaka tomu sú vhodné pre širokú škálu použitia. Aby ste jednoducho v našej ponuke našli optimálny produkt zodpovedajúci Vašim potrebám, zhromaždili sme pre Vás všetky dôležité informácie, ktoré Vám môžu so správnym výberom pomôcť.


Oblasti použitia

Najdôležitejšiu úlohu pri výbere vhodného sorbentu zohráva druh kvapaliny, na ktorú by mal byť v budúcnosti tento sorbent použitý. DENSORB sorbenty sú k dispozícii v 3 verziách, ktoré sa od seba odlišujú práve druhom kvapaliny, pre ktorú sú určené:

 

DENSORB UNIVERZÁL
Vlastnosti: hydrofilný, absorbuje takmer všetky kvapaliny
Vhodný pre: oleje, chladiace kvapaliny, mazivá, nemrznúce kvapaliny, emulzie oleja a vody a iné vodné kvapaliny, neagresívne kyseliny a lúhy
DENSORB OLEJ
Vlastnosti: hydrofóbny, absorbuje kvapaliny na báze uhľovodíkov, odpudzuje vodu
Vhodný pre: oleje, benzín, naftu, rozpúšťadlá a ropu
DENSORB ŠPECIÁL
Vlastnosti: hydrofilný, chemicky inertný, absorbuje takmer všetky kvapaliny vrátane agresívnych chemikálií
Vhodný pre: kyseliny, lúhy a agresívne médiá

 

Stále váhate pri výbere vhodnej verzie DENSORB sorbentov? Nižšie nájdete zoznam konkrétnych médií spolu s odporúčanou verziou vhodného sorbentu.


Jednotlivé formáty

DENSORB sorbenty sú k dispozícii v mnohých prkatických formátoch. Niektoré formáty sú vhodnejšie pre zachytávanie menších únikov, iné zasa k absorpcii väčšieho množstva uniknutej kvapaliny.

 

 

DENSORB sorpčné role

DENSORB sorpčné role

DENSORB sorpčné role sú ideálne pre pokrytie väčších plôch, napr. na alebo pod strojmi náchylnými k úniku kvapalín. Sorpčné role sú k dispozícii v rôznych šírkach a pre jednoduché delenie sú perforované uprostred a každých 40 cm naprieč. Vďaka tomu je možné použiť také množstvo, ktoré je skutočne potrebné, bez zbytočného plytvania.

Obvykle potrebujete pri každodennej činnosti väčšie množstvo sorbentov (napr. pre pokrytie podlahy)? Potom sú pre Vás DENSORB sorpčné role vhodnou voľbou. Vďaka praktickej perforácii môžete jednoducho oddeliť iba potrebné množstvo a spotrebovať tak len toľko materiálu, koľko je nevyhnutné.

DENSORB sorpčné rohože

DENSORB sorpčné rohože

DENSORB sorpčné rohože sú všestranne použiteľné. Skvelo sa hodia k absorpcii únikov vznikajúcich počas údržby alebo čistenia, ale i ako účinné riešenie v boji s bežnými prevádzkovými únikmi v súvislosti s netesnosťou. Umožňujú efektívne a úsporné riešenie pre každodennú prevádzku a sú ideálne pre dlhodobé použitie všade tam, kde je potrebné sa vysporiadať s menším množstvom únikov. V prípade havárie sú sorpčné rohože DENSORB vhodné pre odstránenie uniknutej kvapaliny.

Jednotlivé sorpčné rohože sú z dôvodu úspory materiálu uprostred perforované, takže je možné spotrebovať len také množstvo, ako je skutočne potrebné.

DENSORB sorpčné hady

DENSORB sorpčné hady

DENSORB sorpčné hady sú pre boj proti unikajúcim kvapalinám neoceniteľným pomocníkom. Majú vysokú absorpčnú kapacitu a je ich možné jednoducho tvarovať. Pomocou nich je možné jednoducho a rýchlo zahradiť vytečenú kvapalinu, napr. z poškodených strojov alebo nádob - dookola a zamedziť tak jej ďalšiemu šíreniu.

Obzvlášť flexibilný tvar sorpčných hadov zaisťuje ich všestrannosť. Dokonca i obtiažne prístupné oblasti je možné pomocou sorpčných hadov optimálne zabezpečiť proti nechceným únikom kvapalín.

DENSORB sorpčné vankúše

DENSORB sorpčné vankúše

DENSORB sorpčné vankúše ponúkajú veľkú absorpčnú kapacitu v menších rozmeroch a vďaka svojmu flexibilnému tvaru sú ideálne pre spoľahlivú absorpciu uniknutých kvapalín alebo únikov i na ťažko prístupných miestach.

Výplň sorpčných vankúšov zo špeciálneho polyethylénu zaručuje obzvlášť dobrú absorpčnú kapaciitu. DENSORB sorpčné vankúše sú teda ideálne pre dlhodobé použitie, napr. pri stáčaní. Sorpčné vankúše je tiež možné použiť pre zamedzenie šírenia uniknutej kvapaliny.

DENSORB viacúčelový sorbent Varioform

DENSORB viacúčelový sorbent Varioform

Obrovskou výhodou viacúčelového sorbentu Varioform je jeho všestrannosť vzhľadom k tomu, že ním môžete úplne nahradiť ďalšie 4 rôzne formáty. Je ho možno použiť ako role, rohože, hady alebo čistiace utierky a je vhodný pre každodenné použitie i pre zásah pri nečakanom úniku kvapalín.

Viacúčelový sorbent Varioform je v ponuke stočený v role a vďaka bohatému pozdĺžnemu a priečnemu perforovaniu je ho možné deliť na požadované formáty. Je uložený v praktickej a priestorovo úspornej kartónovej krabici a je ideálny pre mobilné využitie alebo pre uloženie na pracovných stoloch, takže ich budete mať neustále po ruke.

DENSORB sudové rohože

DENSORB sudové rohože

Pri čerpaní a plnení stojacich sudov môže ľahko dôjsť k nechceným únikom. DENSORB sorpčné sudové rohože spoľahlivo zaručia, že horná časť suda zostane i pri týchto činnostiach stále čistá. DENSORB sudové rohože sú navrhnuté pre 200 l sudy a sú k dispozícii len vo verzii UNIVERZÁL pre zachytenie olejov, chladiacich prostriedkov, rozpúšťadiel a neagresívnych kyselín a lúhov.

V našom e-shope nájdete ešte ďalšie praktické formáty DENSORB, ako sú olejové kocky, olejové plaváky, sypké sorbenty, dočisťovacie sorbenty, zábrany na olej i celé havarijné sorpčné súpravy.


Hrúbka materiálu

Ďalšími dôležitými kritériami pre výber vhodného produktu sú výška absorpčnej kapacity a životnosť. Obe tieto vlastnosti sa odvíjajú od hrúbky materiálu, z ktorého sú sorbenty vyrobené. DENSORB sorpčné role a rohože sú v ponuke v dvoch rôznych hrúbkach materiálu.

 

 

DENSORB light

LIGHT = základná absorpčná kapacita

Základná hrúbka materiálu LIGHT je ideálna pre absorpciu menšieho množstva kvapalín, napr. pri opravách, malých únikoch alebo pri každodennej výrobnej činnosti.

DENSORB heavy

HEAVY = dvojitá absorpčná kapacita

Extra silná hrúbka materiálu ponúka vyššiu absorpčnú kapacitu a vysokú odolnosť voči oderu. Vďaka tomu sú HEAVY vhodné pre dlhodobé použitie alebo pre absorpciu vyššieho množstva kvapalín, napr. pri väčšom úniku kvapalín.


Kvalita materiálu

Čím vyššia je kvalita materiálu, z ktorého je sorbent vyrobený, tým dlhšia je doba jeho použiteľnosti a tým vyššej námahe ho je možné vystavovať. V závislosti na plánovanom používaní by ste mali zvážiť, či od sorbentu očakávate dlhodobú životnosť alebo či Vám bude stačiť normálna kvalita. DENSORB sorpčné roly a rohože sú k dospozícii v štyroch rôznych kvalitách materiálu a to: ECONOMY Single, ECONOMY Double, ECONOMY Triple a PREMIUM Triple.

ECONOMY Triple a PREMIUM Triple

ECONOMY Triple a PREMIUM Triple

Vysoká odolnosť voči mechanickej záťaži umožňuje dlhodobé používanie

DENSORB sorpčné roly a rohože v najvyššej kvalite ECONOMY Triple a PREMIUM Triple sú vďaka svojmu 3-vrstvovému  vyhotoveniu obzvlášť vhodné pre prevádzky s najvyššími nárokmi na dlhodobú životnosť a čistotu. Obojstranné spevnenie sorpčného rúna ochrannou nepriepustnou vrstvou zaisťuje najvyššiu odolnosť sorbentu voči oderu a roztrhnutiu. Ďalšou výhodou sorbentov v kvalite Triple je, že nepúšťajú vlákna a preto sú ideálne pre citlivé použitie a povrchy.

ECONOMY Double

ECONOMY Double

Extra kvalita pre vysoké nároky na životnosť a účinnosť

DENSORB sorpčné roly a rohože v kvalite ECONOMY Double sú z jednej strany opatrené ochrannou nestrapkavou vrstvou, ktorá zaručuje vysokú odolnosť sorbentu voči roztrhnutiu a oderu. Ideálne pre takmer akékoľvek použitie, napr. pre podlahy s dlhodobou životnosťou alebo pre upratovacie práce.

ECONOMY Single

ECONOMY Single

Určené pre väčšinu bežných každodenných činností v prevádzke

DENSORB sorpčné roly a rohože v kvalite ECONOMY Single sú vyrobené iba z jednej vrstvy savého sorpčného rúna a predstavujú ekonomické riešenie pre odstraňovanie malých únikov kvapalín alebo pre každodenné používanie pri čistení, údržbe a opravách. Sú vhodné pre jednorazové, krátkodobé použitie.


Vhodný sorbent mrknutím oka


Vyskúšajte si DENSORB!

DENSORB štartovacia sorpčná sada UNIVERZÁL

DENSORB štartovacia sorpčná sada UNIVERZÁL

Obsah:

 • 5x sorpčná rohož Premium 40 x 50 cm
 • 5x sorpčná rohož Economy 40 x 50 cm
 • 2x sorpčný vankúš 25 x 25 cm
 • 2x sorpčný had 120 x 7,5 cm

Vyskúšať teraz

DENSORB sada vzoriek

ZDARMA DENSORB sada vzoriek

Obsah:

 • 1x sorpčná rohož Premium 40 x 50 cm
 • 1x sorpčná rohož Economy 40 x 50 cm

Vyskúšať teraz


Radi Vám poradíme!

Máte nejaké otázky ohľadom bezpečnej manipulácie s nebezpečnými látkami, likvidácie únikov kvapalín či produktov DENSORB? Neváhajte a spýtajte sa nás! Radi Vám pomôžeme.