Správne skladovanie nebezpečných látok na záchytných vaniach banner

Skladovanie nebezpečných látok na záchytných vaniach

Vraví sa , že jedna kvapka oleja môže znečistiť až 1.000 litrov vody. Pri každom znečistení vodného zdroja hrozia okrem poškodenia životného prostredia tiež vysoké pokuty. Čo teda robiť pre to, aby to nedošlo tak ďaleko? Denne pracujete s nebezpečnými látkami, no i napriek tomu si nie ste istí, ako tieto látky skladovať tak, aby nemali negatívny dopad na človeka a životné prostredie?

Vedeli ste, že už za 0,46 € / l* môžete zabrániť úniku až jedného litra nebezpečnej látky? Hneď Vám vysvetlíme, ako na to.


Najčastejšie otázky k záchytným vaniam

Akú záchytnú vaňu zvoliť pre skladovanie horľavých kvapalín?
Záchytné vane musia byť vyrobené z nehorľavého materiálu a musia byť absolútne nepriepustné.

Pre ktoré látky sú vhodné záchytné vane z ocele a pre ktoré z plastu?
Materiál, z ktorého je záchytná vaňa vyrobená, musí byť svojimi vlastnosťami vhodný pre skladovanú látku. Pre skladovanie vodu ohrozujúcich látok, ako napr. olejov a lakov, sú vhodné záchytné vane z ocele v lakovanej verzii. Pre skladovanie agresívnych chemikálií, ako sú napr. kyseliny a lúhy, sú vhodné záchytné vane z nerezu a plastu.

Čo je tiež potrebné zobrať do úvahy pri výbere záchytnej vane?
Záchytné vane by mali spĺňať rôzne požiadavky v závislosti na účele ich použitia. Záchytné vane s integrovanými nožičkami sú ideálne pre prepravu pomocou vysokozdvižného vozíka v rámci prevádzkarne. Okrem toho je potrebné venovať tiež pozornosť záchytnému objemu vane, ktorý musí zodpovedať požiadavkám Zákona o vodách  č. 364/2004 Z.z. Záchytné vane by mali byť vždy preskúšané a certifikované. Nepriepustnosť každého zvaru oceľových váň je preskúšaná kapilárnou skúškou. Všetky záchytné vane sú vyrábané dľa štandardov TÜV a Stawa R (Smernica o oceľových vaniach).

Na čo je potrebné dbať pri skladovaní horľavín?
Skladovací priestor musí byť pre uvedené látky vhodný, musí byť permanentne odvetrávaný dľa požiadaviek STN 65 0201, musí byť v nevýbušnom prevedení (Ex) a mal by spĺňať požiadavky požiarnej ochrany.

Ako určím správny objem záchytnej vane?

Aké sú požiadavky na prevádzkovú bezpečnosť záchytných váň (dľa Stawa R)?
Záchytná vaňa  musí byť schopná zachytiť obsah najväčšej nádoby na nej skladovanej, príp. 10 %  z celkového skladovaného množstva. Pokiaľ  je schválené skladovanie v oblastiach  zvýšenej ochrany vôd, musí byť záchytná vaňa schopná zachytiť celé skladované množstvo, teda 100 %.


Čo robiť keď...

...potrebujem skladovať 2 rôzne látky na jednej záchytnej vani?
V prípade skladovania dvoch alebo viacerých látok na jednej záchytnej vani musí byť zohľadnená materiálová odolnosť záchytnej vane voči látke a musia byť dodržané požiadavky na spoločné skladovanie v bezpečnostných listoch jednotlivých látok.

... nebezpečná látka vytečie do záchytnej vane alebo potrebujem skladovať inú látku, ktorá je zhodná s pôvodne skladovanou látkou?
Záchytná vaňa musí byť min. jedenkrát týždenne skontrolovaná. Nebezpečnú látku uniknutú do záchytnej vane odstráňte vhodným sorbentom.

...sa látka predsa len dostane mimo záchytnú vaňu?
Zachyťte uniknutú látku vhodným sorbentom. Dbajte na to, aby zodpovedal vlastnostiam uniknutej látky. V našej ponuke nájdete rôzne varianty, od univerzálnych sorbentov, cez hydrofóbne sorbenty na olej až po špeciálne sorbenty na agresívne chemikálie.

...neviem, či je moja súčasná záchytná vaňa použiteľná?
Obstarajte si prehľad o certifikátoch a o záruke, ktorú odporúča výrobca. Pokiaľ sú viditeľné známky korózie, je potrebné vaňu dľa predpisov zlikvidovať. Nepriepustnosť záchytnej vane si môžete overiť sami, keď jednoducho nalejete do vane vodu.

 ...potrebujem záchytnú vaňu premiestniť?
Väčšina záchytných váň je pojazdná - tzn., že ich môžete v prevádzke pomocou vysokozdvižného vozíka transportovať z bodu A do bodu B. V ponuke sú i modely s kolieskami. Pokiaľ potrebujete premiestniť podlahovú vaňu, može byť presunutá na palete. V každom prípade sa uistite, že záchytná vaňa nie je príliš plná, aby počas transportu nevzniklo riziko úniku nebezpečných látok.

...neviem, na čo musím dbať u záchytných váň z plastu?
Tieto záchytné vane nesmú byť používané pre skladovanie horľavých kvapalín a musia byť  neustále udržiavané v čistote a v nepoškodenom stave. Sú určené pre skladovanie vo vnútri budov a nie sú vhodné do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu.


Vyberte vhodnú záchytnú vaňu teraz!

Vyhľadávač záchytných váň
Spustiť teraz

Pri výbere záchytnej vane je nutné zamerať pozornosť na vhodný materiál (oceľ, nerez alebo plast), z ktorého je záchytná vaňa vyrobená, pretože iba vhodný materiál zabezpečí optimálnu odolnosť záchytnej vane voči uloženému médiu.

Potrebujete pomôcť s výberom správneho produktu? Použite náš praktický nástroj "Vyhľadávač záchytných váň", ktorý Vám pomôže určiť najvhodnejší produkt na základe Vašej potreby, alebo nám jednoducho zavolajte. Poradíme Vám!


Radi Vám poradíme!

Potrebujete osobnú radu pri manipulácii s nebezpečnými látkami v sudoch? Kontaktujte nás! Náš tím odborníkov Vám rád pomôže.