Sklad nebezpečných látok pre univerzitu v Düsseldorfe

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Heinrich-Heine-Univerzita v Düsseldorfe je jedna z najmladších vysokých škôl v krajine. Bola založená v roku 1965. Dnes nájde okolo 20.000 študentov na modernom pozemku univerzity tie najlepšie podmienky pre akademický život. Na univerzite sú všetky budovy vrátane univerzitnej kliniky a knižnice centrálne prepojené krátkymi cestičkami. Jednotlivé fakulty majú vďaka nadpriemernému množstvu odborov skvelú povesť.

Požiadavka a zadanie:

V období 3 rokov by mala byť realizovaná na  univerzite v Düsseldorfe veľká prestavba. To je spojené s vysokými nákladmi i v oblastiach, ktoré  nie sú na prvý pohľad zreteľné. V univerzitnom výskume zohráva veľkú úlohu, okrem iného, skladovanie nebezpečných látok. Obzvlášť v oblasti prírodných vied sa pracuje s mnohými vodu ohrozujúcimi a horľavými kvapalinami a látkami, ako sú lúhy, kyseliny, čistiace prostriedky, jedy a peroxidy. Doposiaľ boli skladovacie priestory pre tieto látky oddelené od univerzitného priestoru. Teraz by mal vzniknúť centrálny sklad, ktorého jednotlivé mobilné komponenty bude možné používať i po prestavbe.

Riešenie:

V úzkej spolupráci so zadávateľom a dodávateľom vyvinul DENIOS centrálny sklad nebezpečných látok. Celkové zariadenie pozostáva zo 17 samostatných protipožiarnych kontajnerov typovej rady BMC ( pochôdzne) a FBM (regálové), ktoré sú cez vchod vďaka premyslenej logistike prepojené do jedného komplexu. Každý kontajner spĺňa špeciálne požiadavky, ktoré uskladnené látky vyžadujú.

Komplex je rozdelený na oblasť skladovania a oblasť manipulácie. V poslednom kontajneri sa nachádza priestor pre príjem tovaru. Okrem iného boli pri jednotlivých kontajneroch zohľadnené predpisy pre požiarnu ochranu a ochranu proti explózii, klimatizovanie a odolnosť voči mrazu.

Kontajnery boli vyrobené za prísnych bezpečnostných predpisov. Všetky kontajnery majú vlastné rozvádzače, ktoré sú pre prípad poruchy opatrené velínmi (dozorňami) a pre prípad požiaru požiarnymi hlásičmi. Inteligentné telefóny a internet umožňujú prostredníctvom svojho systému diaľkové ovládanie. Cirkulačné potrubie pre bezpečnostné sprchy umožňuje prvú pomoc pri kontaminácii. Tieto sprchy sú vďaka kotlu mrazuvzdorné.

Výsledok a využitie pre zákazníka:

Univezita v Düsseldorfe získala v krátkom časovom období centrálny sklad pre nebezpečné látky a chemikálie. Zákazka bola zadaná v apríli, jej odovzdanie  nasledovalo v novembri. Nový sklad zodpovedá aktuálnym požiadavkám legislatívy s ohľadom na skladovanie a manipuláciu pre dodávateľa. Okrem iného môžu byť jednotlivé komponenty vďaka ich mobilite flexibilne použité i pre dokončenie trojročnej prestavby na univerzitnom pozemku.