Skladovanie horľavín v skladových halách logistických parkov


Správne a predpisové skladovanie

Správne a predpisové skladovanie horľavín a iných nebezpečných látok je dôležitý faktor, ktorým by sa mala zaoberať každá spoločnosť, ktorá tieto látky spracúva alebo s nimi nejakým spôsobom manipuluje. Veď práve správne skladovanie horľavín Vám môže v budúcnosti zachrániť nielen Vaše stroje a zariadenia, ale tiež prevádzku a v neposlednom rade ľudské životy a životné sprostredie.

Úskalia logistických parkov

Častým problémom logistických parkov v spojení s horľavinami je, že prenajímané skladové haly nie sú kolaudované pre skladovanie väčšieho množstva horľavín, s ktorými však rad nájomcov či užívateľov jednotlivých priemyselných hál v rámci svojho portfólia výrobkov manipuluje. Napríklad v sortimente drogistického tovaru môžeme nájsť veľké množstvo horľavín v podobe parfémov, farieb, rozpúšťadiel, spejov atď.

Rozdelenie priestoru do požiarnych úsekov

Všeobecne je každý stavebne oddelený priestor v objekte chápaný ako jeden požiarny úsek. Za účelom minimalizácie rozsahu skôd v prípade, že by došlo v objekte k požiaru, je v bežnom požiarnom úseku bez ďalších opatrení  možné umiestniť max. 250 l horľavých kvapalín, za toho max. 50 l horľavín I. triedy nebezpečnosti. Ak vezmeme do úvahy, že bežná skladovacia hala s regálmi tvorí iba jeden požiarny úsek, uskladnenie väčšieho množstva kvapalín bez nutnosti stavebných úprav takej haly je z hľadiska predpisov a bezpečnosti absolútne nevhodné. Vykonanie stavebných úprav v už skolaudovanej hale však väčšinou nepripadá do úvahy, pretože mnoho firiem je v skladových halách iba v nájme a prenajímateľ na takéto úpravy často neudelí súhlas, príp. na realizáciu vhodných stavebných úprav nie je dostatok času.

Rozdelenie priestoru do požiarnych úsekov

Ako na to bez búrania a stavebných úprav?

I pre túto patovú situáciu existuje jednoduché a praktické riešenie, ktoré spočíva v integrácii skladovacích kontajnerov s certifikovanou požiarnou odolnosťou do jestvujúcej infraštruktúry. Jednotlivé skladovacie kontajnery tvoria plnohodnotné samostatné požiarne úseky, ktoré sú koncipované pre umiestnenie väčšieho množstva kvapalín. Špeciálne skladovacie kontajnery teda predstavujú skvelé riešenie bez nutnosti stavebných úprav či sťahovania sa na inú adresu. „Uskadnenie väčšieho množstva nebezpečných látok v protipožiarnych kontajneroch predstavuje často najrýchlejšie a najekonomickejšie riešenie“ dodáva obchodný riaditeľ firmy DENIOS, Radek Zajíc. Protipožiarne kontajnery úplne vyhovujú požiadavkám na bezpečnosť i zákonným požiadavkám, pretože sú vybavené integrovanou záchytnou vaňou a odvetrávaním a majú certifikáciu požiarnej odolnosti.

 

 

Prečo skladovacie kontajner?

+ žiadne stavebné úravy
+ uskladnenie väčšieho množstva horľavín naraz
+ požiarna certifikácia
+ zodpovedá platným predpisom

Riešite podobný problém?

Neváhajte a kontaktujte nás na našej zelenej linke:

0800 11 80 70


LOXXESS Bor s.r.o.

Skladovanie horľavín v skladových halách logistických parkov

S takým problémom sa potýkali i logistická firma LOXXESS Bor s.r.o. a spoločnosť CTPark Bor, spol. s.r.o., prevádzkujúca sieť priemyselných logistických parkov, keď boli spoločne nútené začať hľadať bezpečné riešenie pre skladovanie mnohých ton drogistického tovaru v areáli logistického parku v Bore u Tachova. Forma LOXXESS Bor s.r.o. zabezpečuje logistické služby spojené so skladovaním, balením a  distribúciou celého drogistického sortimentu pre známy obchodný reťazec, pričom sa jej logistické centrum náchádza práve v priemyselnej hale, ktorú má od CTPark Bor, spol. s.r.o. prenajatú.

 

 

Požiadavka a zadanie:

Firma LOXXESS Bor s.r.o. sa na spoločnosť DENIOS s.r.o. obrátila so  žiadosťou o vypracovanie vhodného návrhu riešenia pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s časťou sortimentu, ktorú predstavujú horľaviny a ktorá musí byť skladovaná v súlade s normou ČSN 65 0201. Pri hľadaní tohto riešenia sa riadila predovšetkým podmienkou prenajímateľa skladovacej haly, vyhnúť sa stavebným úpravám v objekte.

Riešenie:

DENIOS pre firmu LOXXESS Bor s.r.o. navrhol riešenie v podobe inštalácie troch požiarno odolných kontajnerov BMC-X 840 s úžitkovou plochou až 22 m2, ktoré sú vhodné pre aktívne skladovanie horľavín. Tieto tri skladovacie kontajnery predstavujú tri samostatné požiarne úseky s požiarnou odolnosťou 90 minút pri vnútornom i vonkajšom požiarnom zaťažení. Jednotlivé skladovacie kontajnery sú vybavené integrovanou záchytnou vaňou, protipožiarnym hlásičom  EPS a odvetrávaním dľa ČSN 65 0201. Sklady sú tiež vybavené regálmi, ktoré umožňujú prehľadné rozloženie produktov, čo zamestnancom zaručuje rýchly a jednoduchý prístup k tovaru pri vychystávaní objednávok.

Výsledok a prínos pre zákazníka:

Spoločnosť LOXXESS Bor s.r.o. získala v krátkom čase tri plnohodnotné samostatné požiarne úseky bez nutnosti stavebných úprav skladovacej haly, ktoré dokonale zodpovedajú akýmkoľvek jej potrebám a platným predpisom. Novovzniknutými požiarnymi úsekmi prejde niekoľko desiatok tom horľavých kvapalín ročne. Všetky tri skladovacie kontajnery boli umiestnené vedľa seba v okrajovej časti skladovacej haly v blízkosti vychystávacích či baliacich pracovísk, čo zaručuje efektivitu práce a jednoduchý a zároveň bezpečný prístup pracovníkov k uskladnenému tovaru. Všetky skladovacie kontajery sú napojené na systém EPS skladovacej haly.