safety at work – sorbenty

Sorbenty: tipy & triky

Ste adekvátne vybavení pre prípadnú nehodu s olejmi alebo chemikáliami? Dokážete zabrániť znečisteniu životného prostredia, ktoré by mohlo byť spôsobené únikom vodu ohrozujúcich kvapalín tak, ako  to vyžaduje legislatíva? Ako zareagujete na úniky látok pri strojoch, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť Vašich zamestnancov?

Táto sekcia „safety@work“, DENIOS ponúka viac bezpečnosti, Vám poskytne podrobné informácie k téme sorpčných prostriedkov. Zistite napríklad, aké výhody  Vám prinesú DENSORB textilné sorbenty v porovnaní so sypkými.

Prelistovať ako brožúru online

Safety at work brožúra

Prehľad tém