Ako vybrať záchytnú vaňu

So záchytnou vaňou od DENIOSu budú Vaše nebezpečné látky vždy bezpečne uložené a skladované v súlade so zákonom. Vyberajte zo širokej škály záchytných váň pre flexibilné použitie.

Záchytná vaňa

Je známe, že jedna kvapka oleja môže znečistiť až 1000 litrov vody. Pri každom znečistení vodného zdroja hrozia okrem poškodenia životného prostredia i vysoké pokuty.

Čo teda urobiť pre to, aby to nedošlo tak ďaleko? Denne pracujete s nebezpečnými látkami, ale stále častejšie si nie ste istí, ako takéto látky skladovať tak, aby nemali negatívny vplyv na človeka a životné prostredie?

Skvelým pomocníkom by pre Vás mohla byť napríklad záchytná vaňa!

Ako ale vybrať záchytnú vaňu?
Druh skladovanej látky určuje materiál, z ktorého musí byť Vaša záchytná vaňa vyrobená. Pre skladovanie vodu ohrozujúcich  a horľavých látok  ako sú napr. oleje a laky, je vhodným riešením niektorá zo záchytných váň z ocele (lakovaná alebo zinkovaná). Pre skladovanie agresívnych chemikálií ako sú napr. kyseliny a lúhy, sú  určené záchytné vane u ušľachtilej ocele alebo plastu.

Ešte pred nákupom je treba myslieť na ďalšie kritériá, ako je množstvo, druh a veľkosť skladovaných nádob, funkcia záchytnej vane (skladovanie, prečerpávanie, prepravovanie atď.) a v neposlednom rade tiež požiadavky na mobilitu vane. Záchytné vane s integrovanými otvormi pre vysokozdvižné vozíky sú vhodné pre častejšiu vnútropodnikovú prepravu, záchytné vane bez nožičiek s dlhodobému skladovaniu na jednom mieste alebo prípadnému skladovaniu na palete.

Záchytná vaňa musí byť schopná zachytiť obsah najväčšej nádrže na nej skladovanej (minimálne však 10 % z celkového skladovaného množstva). Pokiaľ je schválené skladovanie v oblastiach ochrany vody, musí byť kapacita záchytnej vane schopná zachytiť celé skladované množstvo, t.j. 100 % .

Všetky naše záchytné vane spĺňajú bezpečnostné požiadavky na absolútnu tesnosť, čím je garantované zamedzenie úniku nebezpečných kvapalín do životného prostredia. Ponúkame plastové záchytné vane, oceľové  alebo nerezové záchytné vane, záchytné vane pod IBC kontajnery, sudy alebo malé nádoby.