Bezpečné skladovanie batérií? Vieme ako na to!

Ako uložiť poškodené či nové Li-Ion batérie bez rizika?

Skriňa na batérie SmartSafe so zásuvkami pre dobíjanie uložených batérií

PyroBubbles granulát pro uložení poškodených batérií

Ako ste už možno i Vy zaznamenali, v dnešnej dobe sa čím ďalej viac hovorí o problematike bezpečného skladovania Li-Ion batérií, či už ide o batérie nové alebo nejakým spôsobom poškodené. Pre bezpečné skladovanie batérií ponúkame špeciálne protipožiarne skrine na batérie v rôznych vyhotoveniach. Bezpečnosť pri preprave batérií zaručia špeciálne boxy na batérie so zhášacím granulátom PyroBubbles.

Protipožiarne skrine na batérie

Bezpečnostné skrine na Li-Ion batérie s obojstrannou požiarnou odolnosťou 90 minút sú vyvinuté pre bežné aktívne či pasívne skladovanie líthium – ionových batérií s malým až stredným výkonom. Zodpovedajú normám EN 14470-1 a EN 1363-1. Pre bezpečné uloženie, t.j. pasívne skladovanie nových či použitých Li-Ion batérií sú určené bezpečnostné skrine SafeStore, ktoré zodpovedajú norme EN 14470-1 a vynikajú 90- minútovou požiarnou odolnosťou.

Bezpečnostné skrine typu SmartSafe s požiarnou odolnosťou 90 minút sú naopak vhodné pre tzv.  aktívne skladovanie, kedy je možné batérie nielen bezpečne uskladniť, ale zároveň i nabíjať. Tento typ skrine má zabudovaní zhášací systém s elektrickou požiarnou signalizáciou a inteligentné monitorovanie stavu nabíjania. Skrine SmartStore sú vybavené jednofázovými, príp. trojfázovými zásuvkami pre nabíjanie batérií z elektrickej siete.

Pre skladovanie väčšieho množstva batérií je možné navrhnúť a vyrobiť špeciálny technologicko-bezpečnostný kontajner špeciálne upravený pre tieto účely.

PyroBubbles a boxy na skladovanie Li-Ion batérií

Pre bezpečnú prepravu predovšetkým poškodených Li-Ion batérií sú ideálne plastové nerezové boxy, ktoré sú v ponuke v rôznych veľkostiach a sú naplnené PyroBubbles granulátom. PyroBubbles je inovatívny zhášací prostriedok na pevné a kvapalné horľaviny požiarnej triedy A, B, D a F. Všetky plastové a nerezové boxy na prepravu a skladovanie Li-Ion batérií disponujú UN schválením pre prepravu poškodených Li-Ion batérií.

A ako to vlastne funguje?

Batérie sa pred uzatvorením boxu uložia do PyroBubbles granulátu a sú tak zo všetkých strán bezpečne izolované. Pokiaľ sa batéria v priebehu uskladenia vznieti, bezpečne vyhorí  vo vnútri boxu, čo je sprevádzané vyvedením reakčných plynov v podobe dymu spod uzatvoreného veka boxu. PyroBubbles nedajú rozšíreniu ohňa šancu, do niekoľkých minút sa postarajú o jeho uhasenie a dym prestane byť viditeľný.

Celkovú ponuku skríň a boxov na batérie nájdete v našom e-shope.