Bezpečnostná skriňa na vodu ohrozujúce látky a horľaviny

Skriňa UWS Plus na vodu ohrozujúce látky s protipožiarnym boxom pre skladovanie horľavín.

Bezpečnostná skriňa na vodu

Oceľová skriňa na vodu ohrozujúce látky je vybavená bezpečnostným boxom s požiarnou odolnosťou 30 minút dľa EN 14470-1. Bezpečnostný box je vybavený záchytnou vaňou, samouzatváracími dvermi a prípojkou pre odvetrávanie. Vďaka boxu na horľaviny umiestnenému vo vnútri tejto skrine z oceľového plechu je možné popri vodu ohrozujúcich látkach skladovať predpisovo a bezpečne i horľaviny (H224-226). Skriňa na vodu ohrozujúce látky je vybavená 2 záchytnými vaňami a 1 podlahovou vaňou. Bezpečnostná skriňa UWS Pus je práškovo lakovaná, dvere sú v červenej farbe a korpus v modrej.