Šikovné riešenie v podobe záchytnej vane typu SC-P

Plastová záchytná vaňa typ SC-P s indikátorom množstva naplnenia pre skladovanie malých nádob

Plastová záchytná vaňa typ SC-P s indikátorom množstva naplnenia

V tomto roku sa náš sortiment rozrástol o niekoľko zaujímavých noviniek. Medzi tieto novinky patria napríklad plastové záchytné vane typ SC-P pre skladovanie malých nádob. Premyslený design záchytných vaní typu typu SC-P predstavuje krok vpred predovšetkým z hľadiska efektivity a funkčnosti.

V oblastiach, kde sa pracuje s nebezpečnými látkami, je často potrebné určité množstvo chemikálií pre celodennú potrebu, pripravené v malých nádobách na pracovných alebo laboratórnych stoloch pričom tieto nádoby sú umiestnené v malých odkvapkávacích záchytných vaniach. Vzhľadom k pomerne nízkemu záchytnému objemu takej odkvapkávacej vane môže rýchlo dôjsť k jej naplneniu a v prípade nepozornosti dokonca až k preplneniu.

Pokiaľ je naviac záchytná vaňa vybavená roštom, je nutné tento pre kontrolu miery naplnenia najskôr očistiť a nadvihnúť. S novou plastovou záchytnou vaňou typu SC-P je táto nie príliš obľúbená rutinná činnosť eliminovaná, nakoľko uvedený typ záchytnej vane je vybavený indikátorom množstva naplnenia. Ak sa v záchytnej vani nachádza kvapalina, je táto skutočnosť signalizovaná pomocou nápadne červeného plastového indikátora. So stúpajúcou hladinou kvapaliny stúpa i červený indikátor smerom nahor.

Plastové záchytné vane typu SC-P sú v ponuke buď vo verzii bez roštu alebo s plastovým roštom a indikátorom miery naplnenia v 4 rôznych veľkostiach pre záchytný objem 20 l, 30 l, 40 l a 80 l. Celkovú ponuku záchytných vaní typu SC-P nájdete v našom e-shope.