Sorbenty DENSORB

Sorbenty sú neoceniteľnými pomocníkmi v boji proti znečisteniu životného i pracovného prostredia pri úniku vodu ohrozujúcich či nebezpečných látok.

DENSORB hydrofóbne sorbenty na olej

DENSORB univerzálne sorbenty pre neagresívne kvapaliny

DENSORB sorbenty pre agresívne kvapaliny

DENSORB sorbenty od DENIOSu zaručujú optimálne a efektívne zachytenie uniknutých kvapalín, v nasýtenom stave nekvapkajú, netrhajú sa a ani nežmolkujú.

Pri úniku nebezpečných kvapalín je vždy dôležité mať k dospozícii vhodný druh sorbenta, ktorý spoľahlivo zabráni ďalšiemu šíreniu kvapaliny. Pre výber vhodného druhu sorbenta je vždy rozhodujúci druh kvapaliny, ktorá má byť týmto sorbentom zachytená.

DENSORB sorbenty sa rozdeľujú na textilné sorbenty a sypké sorbenty. Sorbenty sú buď hydrofilné alebo hydrofóbne. Hydrofilné sorbenty absorbujú všetky kvapaliny, s ktorými sa dostanú do styku vrátane vody. Na rozdiel od hydrofóbnych sorbentov, ako už napovedá ich názov, do seba nepohltia ani kvapku vody a absorbujú iba oleje a ďalšie kvapaliny na báze uhľovodíkov.

Sorbenty sa taktiež ešte rozdeľujú podľa druhu kvapaliny, pre ktorú sú určené. Pre jedoznačnú rozlíšiteľnosť sa od seba jednotlivé sorbenty líšia tiež farebne. Univerzálne sorbenty sú sivé, prípadne zelené a sú určené predovšetkým k absorpcii vody, neagresívnych kvapalín ale i olejov.

Žlté sorbenty Špeciál sú určené pre agresívne chemikálie, kyseliny, lúhy a pod. V prípade, že nepoznáme druh vytečenej kvapaliny, je pre likvidáciu takej kvapaliny tento typ sorbentov najvhodnejšou voľbou. Hydrofóbne sorbenty sa vyznačujú bielym, príp. modrým sfarbením a zachytávajú olej, naftu, benzín a ďalšie kvapaliny na báze uhľovodíkov. Pretože neabsorbujú vodu, je ich možné využiť v prípadoch, kedy je treba oddeliť olej od vody.

V ponuke DENIOS nájdete tiež kompletné sorpčné havarijné sady, ktoré obsahujú sorbenty v rôznych vyhotoveniach vrátane ďalšieho príslušenstva, ako sú napr. rukavice, okuliare atď. To všetko je uložené v praktickej nádobe, taške či vozíku.

V prípade záujmu sme schopní pre našich odberateľov zabezpečiť špeciálne školenie s praktickou ukážkou, ako sorbety správne a efektívne používať.

Celkovú ponuku sorbentov DENSORB nájdete v našom e-shope!