Sudová zdvižka Secu Ex

Sudová zdvižka Secu Ex od DENIOSu pre skladovanie a manipuláciu so sudmi v Ex zónach

Sudová zdvižka Secu Ex

So sudovou zdvižkou Secu Ex môžete bezpečne a efektívne manipulovať s Vašimi sudmi i v oblastiach so zvýšeným nebezpečenstvom výbuchu. Používaním sudových zdvižiek si nielen maximálne zjednodušíte manipuláciu s Vašimi sudmi z hľadiska námahy, ale manipulácia so sudmi bude zároveň omnoho bezpečnejšia. Sudové zdvižky Secu Ex umožňujú zdvíhanie a spúšťanie suda bez vynaloženia väčšieho úsilia používateľa.

S rôznymi variantmi podvozkov a rôznymi druhmi upínacích zariadení pre uchytenie suda umožňujú DENIOS zdvižky typu Secu Ex mnohostranné využitie.

Zostavte si zdvižku podľa Vašich predstáv
Zdvižka Secu Ex od DENIOSu sa vyrába s troma rôznymi variantmi podvozka. Úzky podvozok je určený pre zasunutie do europaliet či pod záchytnú vaňu s nožičkami. Pomocou širokého podvozka je možné jednoducho obchádzať europaletu či záchytnú vaňu bez nožičiek z vonkajšej strany. Nastaviteľný podvozok umožňuje naberanie záchytných váň alebo europaliet cez roh, príp. nadjazd ponad paletu.

Upínacie zariadenie pre uchytenie sudov vyberajte podľa druhu sudov, s ktorými budete pomocou zdvižky manipulovať. Sudová zdvižka s upínačom je vhodná pre 200 l oceľové sudy s lemom, uchytenie pomocou sudových klieští je vhodné pre 200 l / 220 l oceľové a plastové sudy a sudová zdvižka s obracačom sudov nájde svoje uplatnenie pri manipulácii so 60 l plastovými či oceľovými sudmi.