Veselé Vianoce a veľa šťastia v novom roku 2021

Vážení obchodní priatelia,

uplynulý rok bol určite v mnohých ohľadoch pozoruhodný. Ukázal nám všetkým, aká dôležitá je vzájomná spolupráca  a súdržnosť nielen v súkromnom, ale i v obchodnom živote.

Radi by sme Vám touto cestou poďakovali za prejavenú dôveru k našim produktom. Nepochybujeme, že všetko spoločnými silami zvládneme a  že i v budúcnosti sa naša vzájomná spolupráca ponesie v rovnakom duchu a zostane tak ostrovom istoty i v tejto nevyspytateľnej dobe.

Prajeme Vám i Vašej rodine radostné vianočné sviatky, pevné zdravie a veľa šťastia v novom roku!

Váš tím DENIOS