Vyskúšajte si v praxi zásah pri úniku nebezpečných kvapalín!

Praktické školenie „Použitie DENSORB v praxi“ alebo ako efektívne zvládnuť haváriu s nebezpečnými kvapalinami v praxi a bez zbytočného plytvania

Vyskúšajte si v praxi zásah pri úniku nebezpečných kvapalín!

Všade tam, kde sa manipuluje s nebezpečnými látkami, by mali byť po ruke adekvátne prostriedky pre bezpečné zachytenie a odstránenie uniknutých kvapalín v prípade náhlej havárie a zároveň je nurčite na mieste preškoliť Vašich zamestnancov, ako majú tieto prostriedky správne použiť pre efektívne zvládnutie takejto nehody. Toto preventívne opatrenie pomáha predísť vysokým nákladom na čistenie a opravy, ktoré môžu následne vzniknúť v dôsledku nevhodného alebo nedostatočného zásahu.

DENIOS ponúka praktické cvičenie, ako sa bezpečne a účinne vysporiadať s nechceným únikom nebezpečných látok. Absolvovanie takéhoto cvičenia výrazne prispieva nielen k ochrane zdravia zamestnancov, ekonomickému a efektívnemu používaniu sorbentov, ale tiež k eliminácii potenciálnych nákladov na likvidáciu následkov havárie. Školenie je možné realizovať priamo v priestoroch Vašej spoločnosti.

Ste Vy a Vaši zamestanci dobre pripravení pre prípad havárie nebezpečných látok?

Pokiaľ nie, a radi by ste sa dozvedelia viac informácií o tomto projekte, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nášho e-mailu obchod@denios.sk alebo na bezplatnej telefonickej linke 0800 11 80 70.