Ochrana osobních údajů a autorských práv

Ochrana osobných údajov

Vami uvedené údaje na kontaktnom formulári sú používané výhradne pre účely poskytovania našich služieb ( napr. k spracovaniu Vašej požiadavky, objednávky a pod.). Vaše osobné údaje nebudú ďalej poskytované tretím stranám. Ak si neprajete, aby sme  naďalej uchovávali Vaše osobné údaje, na základe Vášho priania ich vymažeme z nášho systému.

Ochrana autorských práv

Naše webové stránky sú chránené autorskými právami. Každé ich  použitie ku komerčným alebo politickým účelom, či už celkové alebo  čiastočné -   a to i v pozmenej forme, vyžaduje náš  predchádzajúci súhlas. Prípustná je tlač  alebo sťahovanie súborov pre informačné účely ako i pre  súkromné účely. Odkazy obsiahnuté na našich webových stránkach môžu smerovať na webové stránky tretích osôb. Upozorňujeme však, že na  tieto webové stránky nemáme žiadny vplyv a preto tiež nie sme zodpovední za ich obsah. Existencia prepojenia na webové stránky  tretích osôb nepredstavuje odporúčanie  na tieto stránky, resp.  firmy , ktoré  ich prevádzkujú alebo na ich produkty a výrobky. Naše webové stránky sme precízne zostavovali . Obsah môže byť bez nutnosti predchádzajúceho informovania aktualizovaný, roszširovaný, skrátený alebo iným spôsobom menený.