• Doprava zdarma nad 40 €
 • DENIOS záruka až 5 rokov
 • Riešenie na mieru
 • Poradenstvo zdarma
Očné sprchy

Očné sprchy

K čomu slúžia očné sprchy?

Na rizikových pracoviskách musia byť k dispozícii bezpečnostné sprchy, ktoré v prípade nehody zabezpečia dostatočné množstvo vody pre konštantné oplachovanie postihnutej oblasti. Nielen telo, ale i oči je nutné pri kontakte s nebezpečnou látkou alebo po poleptaní okamžite vypláchnuť dostatočným množstvom tekutiny.

Viac


Zoradiť dľa
1 až 12 z 19
Zobraziť
na stránke

Aké bezpečnostné sprchy sú vhodné pre výplach očí?

V závislosti na Vašich konkrétnych prevádzkových potrebách si môžete zvoliť medzi samostatnou očnou sprchou alebo kombinovanou bezpečnostnou sprchou, ktorá je kombináciou celotelovej bezpečnostnej sprchy a sprchy očnej. V DENIOSe nájdete samostatné očné sprchy a tvárové sprchy pre monáž na stenu, stôl alebo k podlahe. Ako očné sprchy, tak aj tvárové sprchy sú k dispozícii vo variante so záchytnou miskou i bez nej. Očné sprchy sú vyrábané s jednou alebo dvoma sprchovými hlavicami s protiprachovými krytmi, ktoré sa pod tlakom vody automaticky sami otvoria.

Špeciálne do prevádzkových oblastí, kde nie je možnosť napojenia na vodovodnú sieť, ponúkame očné sprchy so 60-litorvým zásobníkom. Tieto očné sprchy sú aktivované sklopením žltej časti so sprchovými hlavicami a dosahujú doby vyplachovania až cca 15 minút. Súčasťou dodávky je i držiak na stenu a antispetikum pre prvé naplnenie.

Bezpečnostné telové sprchy i očné sprchy od DENIOSu zodpovedajú aktuálnej európskej norme 15154.

Hlavné prínosy očnej sprchy:

 • okamžitá pomoc v prípade nehody,
 • jednoduchá manipulácia a spoľahlivá konštrukcia,
 • ergonomické vyhotovenie.

Aké predpisy túto problematiku upravujú?

Na základe zákonníka práce a zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný prijať nevyhnutné bezpečnostné opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Ide predovšetkým o vybavenie pracovísk vhodnými prostriedkami pre poskytnutie prvej pomoci. Tam, kde sa pracuje s kyselinami, lúhmi či inými nebezpečnými látkami, je inštalácia bezpečnostných spŕch vyžadovaná. Problematika bezpečnostných spŕch je upravená podrobne európskou normou EN15154, ktorá je rozdelená do piatich častí:

 • Časť 1: Pevne zabudované sprchy pre laboratóriá
 • Časť 2: Pevne zabudované zariadenia pre vypláchnutie očí
 • Časť 3: Sprchy bez napojenia na vodovodnú sieť
 • Časť 4: Zariadenia pre vypláchnutie očí bez napojenia na vodovodnú sieť
 • Časť 5: Telové sprchy s prípojkou na výrobné zariadenie ( časť 5 je v súčasnosti ešte v procese prípravy, bude zrejme orientovaná na normu DIN 12899-3 – vydanie 2009, ktorá je naďalej v plastnosti)
Trvalo inštalované očné sprchy sú napojené na vodovodnú sieť a je ich možné používať počas neobmedzenej doby

Ako často je treba funkčnosť núdzovej sprchy kontrolovať?

U všetkých bezpečnostných núdzových spŕch je potrebné pravidelne vykonávať údržbu a čistenie a to minimálne 1x za 6 mesiacov. Ďalej je nutné pravidelne kontrolovať jej funkčnosť (min. 1x za mesiac alebo podľa špecifikácie výrobcu).

Aké sú zásady pre výber očnej prchy?

Očné sprchy umožňujú cielené a intenzívne vyplachovanie očí a zároveň nezaberajú mnoho miesta

V DENIOSe si môžete zo širokej škály produktov vybrať verziu núdzovej alebo očnej sprchy presne podľa Vašich potrieb. Všetky bezpečnostné a očné sprchy sú preskúšané a zodpovedajú európskej norme EN 15154.

 • Minimálne prietokové množstvo vody u bezpečnostnej telovej sprchy musí byť 60 l/min., príp. u očných spŕch 6 l/min.
 • Prúdenie vody po spustení má byť zabezpečené počas minimálne 15 minút.
 • Očná sprcha musí byť naplno spustená otočením spúšťacej páky o max. 90° alebo jej natiahnutím o max. 200 mm.
 • Okolo očnej sprchy musí byť dodržaných aspoň 150 mm voľného priestoru.
 • Voda môže zo sprchových hlavíc tryskať do výšky v rozmedzí 10 - 30 cm.
 • Vo výške 150 cm nad podlahou, príp. 70 cm pod úrovňou sprchových hlavíc musí 50% (+/- 10%) dopadajúceho množstva vody opisovať kružnicu s polomerom 20 cm.
 • Plocha, na ktorú dopadá 100% (najmenej však 95%) vody, musí byť vymedzená kružnicou s polomerom min. 40 cm.