• Doprava zdarma

 • DENIOS záruka až 5 rokov

 • Riešenie na mieru

 • Poradenstvo zdarma

Neiskrivé náradie a izolované náradie do 1000 V


K čomu sa používa neiskriace náradie?

Pozor! Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu a Zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa!

Pri používaní klasického oceľového náradia sa môžu pri práci tvoriť iskry. Tieto iskry následne môžu spôsobiť explóziu, pokiaľ dôjde k ich kontaktu s výbušnou zmesou plynov a vzduchu. Na pracoviskách, kde môžu byť tieto zmesi prítomné, je nutné zamedziť v každom prípade vzniku iskier. Používanie neiskriaceho náradia je jedným z najdôležitejších opatrení pri prevencii výbuchu vo firme. Neiskrivé náradie a nástroje sú vyrobené zo špeciálnych materiálov, ako sú berýliová meď či bronz. Pri ich používaní by však mali byť dodržané nasledujúce pokyny.

Ako správne neiskriace náradie používať?

Dokonca pri používaní neiskrivého náradia nie je nikdy možné vznik zápalných iskier vylúčiť a preto sú odporúčané nasledujúce opatrenia:

 • pri práci s olejom alebo vodou hrdzavejúce či nedostatočne natreté plochy najskôr navlhčite
 • v ideálnom prípade by mala byť hrdza vopred odstránená
 • zabezpečte dostatočné odvetrávanie pracovného priestoru či pracoviska
 • nádoby a potrubia je vhodné dľa okolností naplniť inertným plynom
 • dbajte na to, aby nedochádzalo k vzniku iskier od padajúcich obrobkov alebo iných predmetov
 • uistite sa, že pracovný odev neobsahuje žiadne oceľové časti

Odporúčanie pre údržbu

Pozor! Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu

Neiskriace náradie je vyrábané zo špeciálnych zliatin a preto je citlivejšie ako náradie oceľové. Toto je treba mať pri používaní na pamäti. Pokiaľ sa na náradí vyskytnú známky opotrebovania, je vhodné neiskrivé náradie včas ošetriť. Je preto tiež dôležité, aby bol každý nástroj používaný iba na účel pre ktorý je určený, aby sa napr. sekáč nepoužíval namiesto páčidla alebo maticový kľúč namiesto očkového kľúča. Počas údržby by sa mala venovať pozornosť najmä týmto opatreniam:

 1. Neiskrivé náradie z berýliovej medzi, ako napr. špachtle, skrutkovače, kliešte atď. nesmú byť v žiadnom prípade prebrusované, rovnako ako náradie z ocele.
 2. Pri zahriatí nad 250 °C sú potrebné vlastnosti zliatiny berýliovej medi prevažne stratené a náradie disponuje iba tvrdosťou samotnej medi, čím sa stáva prakticky nepoužiteľným pre účel použitia.

Neiskrivé náradie vyrobené z berýliovej medi (CuBe2) by preto malo byť ostrené iba za mokra, čo zabraňuje vzniku prachu a výparov pri brúsení, ktorých vdychovanie môže byť zdraviu škodlivé. Ochranný odev je povinný. Kuť náradie z berýliovej medi zásadne neodporúčame!