• Doprava zdarma

  • DENIOS záruka až 5 rokov

  • Riešenie na mieru

  • Poradenstvo zdarma

Neiskrivé náradie: kliny a páčidlá

Kliny a páčidlá

V oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu musí byť používané len také náradie a nástroje, ktoré je pre tento účel vhodné, v súlade s európskou smernicou 1999/92/ES o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na ochranu pracovníkov pracujúcich v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Neiskrivé kliny a páčidlá z nášho sortimentu sú v súlade s touto smernicou.


Zoradiť dľa
1 až 36 z 51
Zobraziť
na stránke