• Doprava zdarma

  • DENIOS záruka až 5 rokov

  • Riešenie na mieru

  • Poradenstvo zdarma

Odvetrávacia a odsávacia technika


Technológia Vario Flow

Zamestnancov a životné prostredie je nutné chrániť pred nebezpečnými látkami  obsiahnutými vo vzduchu. Odvetrávacie technológie od DENIOSu nie sú koncipované len pre laboratóriá a farmaceutický priemysel, ale poskytujú tiež účinnú ochranu pri zváraní alebo práci s lepidlami a nátermi. DENIOS ponuka zahŕňa lokálne odvetrávacie systémy, ale tiež veľkokapacitné zariadenia určené do výrobných hál – všetko individuálne prispôsobené Vašim požíadavkám.

VARIO-Flow: ochrana človeka i priestoru na najvyššej úrovni

Rôznorodé nebezpečné látky vyžadujú rôznorodé výrobné podmienky: to platí pre pracovné a výrobné procesy v mnohých oblastiach priemyslu,  chemickom a farmaceutickom odvetví, kde dochádza k manipulácii s látkami a materiálmi, pri ktorých  vlastnom spracúvaní sa uvoľňujú nebezpečné emisie. Každý výrobný  proces, krok za krokom, kladie rôzne požiadavky na zachytávanie škodlivín. Aby bolo možné vyhovieť všetkým týmto požiadavkám, ponúka DENIOS tri rôzne modelové rady pracovných stolov s odsávaním a samostatných odvetrávacích pracovísk. Rad Compact je vhodný pre lokálne a opakujúce sa pracovné procesy, rad Premium pre podniky s nepretržitou prevádzkou a rad Pharma bol špeciálne vyvinutý pre pracovné procesy vo farmaceutickom, chemickom a biotechnologickom priemysle.


Pracovné stoly s odsávaním

Pre ochranu ľudského zdravia a životného prostredia musia byť škodlivé látky vznikajúce pri zváraní, letovaní či lepení efektívne a spoľahlivo odsávané. K tomuto účelu slúžia dokonale pracovné stoly s odsávaním od DENIOSu, ktoré nájdu svoje uplatnenie tiež v chemickom a farmaceutickom odvetví, ale i v ostatných oblastiach priemyslu.

Prínosy pre Vás:

  • účinná ochrana osôb a priestoru,
  • vhodné pri lepení, prelievaní a čistiacich prácach,
  • ideálne pre priemysel, farmáciu, laboratóriá a chemický priemysel,
  • stabilná konštrukcia,
  • nízky objem odpadových plynov.

 

Pracovný stôl s odsávaním Vario-Flow Compact

Pracovné stoly s odsávaním Vario-Flow Compact sú robustné pracovné stoly, ktoré zaručujú ochranu personálu a priestoru pri každodennej práci a predstavujú nenáročné riešenie z hľadiska prevádzkových nákladov. Sú ideálne pre prelievanie, oplachovanie, miešanie a čistenie, látok a materiálov, pri ktorých sa môžu uvoľňovať emisie. Technológia Vario-Flow zabezpečuje odvádzanie výparov z pracovného priestoru prostredníctvom odvetrávacích potrubí. Pracovné stoly Vario-Flow Compact sú k dispozícii v troch šírkach a to 1100 mm až 1700 mm.

 

Pracovný stôl s odsávaním Vario-Flow Premium

Pracovný stôl s odsávaním Vario-Flow Premium so stabilnou konštrukciou zabezpečuje ideálnu ochranu osôb i priestoru vďaka vysokej retenčnej schopnosti pri nízkych prevádzkových nákladoch. Korpus pracovných stolov je vyrobený z lakovanej ocele alebo nerezu. Pracovné stoly s odsávaním Vario-Flow Premium sú k dispozícii v troch veľkostiach. Technológia Vario-Flow zabezpečuje prúdenie vzduchu zo vstupného otvoru do odsávacích líšt čím zachytáva škodlivé látky bezpečne a spoľahlivo. Presne nastaviteľný systém zaručuje prevádzku s nízkym objemom odpadového vzduchu. V ponuke sú tiež pracovné stoly v Ex verzii pre oblasti s nebezpečenstvom výbuchu.

 

Laboratórne stoly a digestory

Zabezpečte na pracovisku vo Vašom laboratóriu bezpečnú hranicu meraných hodnôt výparov pri manipulácii s chemikáliami. Laboratórne stoly s odsávaním zaručujú zvýšenie bezpečnosti pri laboratórnych prácach. Zdraviu nebezpečné výpary sú spoľahlivo detekované a ihneď odsávané. Laboratórne stoly s odsávaním sú vhodné pre lepenie či  prelievanie nebezpečných látok alebo ich čistenie. Nebezpečenstvu výbuchu je spoľahlivo zabránené.

 

Odsávacie systémy pre zváranie

Použite odsávacie systémy k zachyteniu a filtrácii dymu, prachu a plynov vznikajúcich pri zváraní. Odsávacie systémy sú v ponuke, v závislosti od prevádzkových potrieb, v podobe zváracích stolov s odsávaním alebo odsávacích ramien a sú tiež k dispozícii v Ex verzii so schválením ATEX. Mobilné odsávacie a filtračné zariadenia ponúkajú maximálnu flexibilitu.