• Doprava zdarma

  • DENIOS záruka až 5 rokov

  • Riešenie na mieru

  • Poradenstvo zdarma

Sorbenty DENSORB

Načítám produkty...


DENSORB sorbenty: praktický sprievodca

Chcete sa dozvedeiť viac o používaní sorbentov? Potrebujete pomôcť pri výbere vhodného produktu? Chcete sa dozvedieť, ako sa správne zachovať v prípade úniku kvapalín? Náš praktický sprievodca svetom DENSORB Vám poskytne všetky dôležité informácie!

Dozviete sa o použití sorbentov - od praktických tipov na každodenné používanie až pre oblasti použitia a kompatibilitu s jednotlivými médiami.

Prejsť k Sprievodcovi

Praktický sprievodca svetom DENSORB

Havarijná sorpčná sada XL v hlavnej úlohe

Často stačí len malá nepozornosť a problém je na svete! Pokiaľ dôjde k úniku alebo rozliatiu nebezpečnej látky, je treba jednať ihneď. Ale ako bezpečne a zároveň čo najefektívnejšie pri zásahu postupovať, aby bola kvapalina čo najdôkladnejšie odstránená skôr, ako bude môcť napáchať nejaké škody? Na tomto videu sa môžete pozrieť, ako pomocou praktickej havarijnej sorpčnej sady XL v DENSORB Caddy vozíku v prípade rozliatia nebezpečnej kvapaliny správne zasiahnuť.


Sorbenty do nepohody

Dostatočná príprava znamená precíznejšiu reakciu v prípade konfrontácie s nejakou ohrozjúcou situáciou. Toto platí tiež pri manipulácii s vodu ohrozujúcimi kvapalinami a látkami nebezečnými pre životné prostredie, ako sú oleje alebo chemikálie! Pri bežných každodenných pracovných činnostiach, ako je napríklad prečerpávanie či stáčanie kvapalín z rôznych nádob, ktoré môžu byť netesné alebo pri údržbe strojov a zariadení, môže ľahko dôjsť k určitým únikom nebezpečných látok. Niet pochýb, že je dôležité zabrániť preniknutiu do životného porstredia i veľmi malému množstvu nebezpečných látok, čo je ľahké docieliť používaním vhodných sorpčných materiálov, ktoré najviac pomôžu vyhnúť sa prípadným nečakaným nákladom a sanácii znečisteného životného prostredia.

Čo sú sorbenty?

Pomocou sorbentov sa ekologicky a bezpečne likvidujú rozliate či uniknuté nebezpečné kvapaliny. Tieto kvapaliny sa pri absorpcii viažu na štruktúru sorbnetu a neodkvapkávaju z neho. Sorbenty svoje uplatnenie nájdu najmä vo výrobnom priemysle ale tiež pri zásahoch a výjazdoch hasičov. Všade tam, kde by mohlo dôjsť k úniku olejov, chemikálií alebo iných nebezpečných látok do životného prostredia by mali byť sorbenty vždy po ruke, aby bolo možné vzniku škôd predchádzať, prípadne už vzniknuté škody minimalizovať. Sorbenty DENSORB od DENIOSu sú v ponuke v mnohých variantoch tak, aby vyhovovali všetkým možným spôsobom použitia v závislosti na konkrétnej situácii.

DENSORB sorbenty

Aké sorbenty existujú?

Sorbenty DENSORB sú vyrábané v troch prevediach: OLEJ, UNIVERZÁL a ŠPECIÁL. Sorbenty DENSORB OLEJ sa používajú k pohlcovaniu olejov a ďalších kvapalín na báze uhľovodíkov. Tento typ sorbentov neabsorbuje vodu, takže je vhodný pre použitie na vode alebo za mokra. Sypké sorbenty na olej predstavujú alternatívu k textilným sorbentom. Sorbenty DENSORB UNIVERZÁL sú vhodné pre zachytenie chladiacich kvapalín, rozpúšťadiel, emulzií a ďalších neagresívnych kvapalných chemikálií. K absorpcii kyselín a lúhov sú určené sorbenty DENSORB ŠPECIÁL, ktoré sú uspôsobené pre zachytenie agresívnych chemikálií a je ich možné odporučiť i k zachyteniu neznámych druhov kvapalín, pokiaľ nie je s istotou možné určiť ich druh.

Z čoho sa skladá sorbent?

Všetky tri vyhotovenia DENSORB sorbentov sú, o.i. ,k dspozícii v podobe hadov, vankúšov, rohoží a rolí. Sorpčné hady sú vhodné pre ohraničenie uniknutej kvapaliny, sorpčné vankúše sú schopné zachytiť väčšie množstvo uniknutej kvapaliny a absorpčné role zaručujú šetrné ”dávkovanie”. DENSORB sorbenty sa skladajú zo špeciálneho vysoko savého sorpčného rúna, ktoré je pokyté hladkou nestrapkavou ochrannou vrstvou. V závislosti na verzii dokáže sorpčný materiál zachytiť až 16-násobok svojej vlastnej váhy.

Ako môže DENIOS pomôcť s výberom?

Výber najvhodnejšieho sorbentu je pomerne jednoduchý, hoci vďaka nášmu rozsiahlemu sortimentu by sa mohlo zdať, že je to naopak. Okrem nášho Praktického sprievodcu Vám pri výbere môže pomôcť i náš Vyhľadávač sorbentov v hornej časti tento stránky. Ak by ste aj napriek tomu mali nejaké pochybnosti o správnosti vybraného sorbentu, môžete nás kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky. Pre priemyselné použitie máme tiež pripravené celé havarijné súpravy sorbentov pre okamžité použitie.

Ako sorbenty bezpečne zlikvidovať?

Nepoužité sorbenty samé o sebe nepredstavujú bezpečnostné riziko. Použité sorbenty však preberajú vlastnosti absorbovanej kvapaliny, takže musia byť zlikvidované v súlade so platnými predpismi, pričom je pre spôsob likvidácie rozhodujúci druh absorbovanej kvapaliny. Napr. sorbenty nasiaknuté olejom musia byť zlikvidované podľa Zákona o odpadoch - § 76: Nakladanie s odpadovými olejmi.

Čo je treba brať do úvahy pri skladovaní?

Akékoľvek sorbenty by mali byť chránené pred trvalým UV žiarením a mali by byť skladované na suchom mieste. Teplota nezohráva pri skladovaní až takú dôležitú úlohu, pretože teplota tavenia je 160 °C. Ak bude vybrané miesto spĺňať všetky vyššie uvedené kritériá, môžu byť na takom mieste sorbenty dlhodobo uskladnené.

Štruktúra DENSORB sorbentu