Praktické školenie: Použitíie DENSORB v praxi

Produkt č.: 211123W

Záruka 2 roky
0800 11 80 70

Informácie k výrobku

Opis

 • Praktícké školenie a tréning „Použitie DENSORB v praxi“ naučí Vašich zamestnancov bezpečne manipulovať s DENSORB havarijnou sorpčnou súpravou pri absorpcii a odstraňovaní uniknutých kvapalín. Cieľom je tiež efektívnejšie zvládnutie nehody v súlade s plánom núdzových opatrení, pričom by mal tréning priniesť zamestnancom väčšiu istotu pri prípadnom budúcom zásahu.
 • plánovanie núdzových opatrení
 • zjednodušený núdzový plán
 • predstavenie havarijných súprav DENSORB (obsah jednotlivých súprav a na aké druhy kvapalín sú vhodné)
 • správne a efektívne používanie havarijných súprav
 • možnosť prehliadky miest na ktorých hrozí riziko nehody
 • každý účastník obdrží certifikát o absolvovaní školenia
 • dĺžka školenia cca 90 minút
 • tento seminár je súčasťou havarijnej pripravenosti podľa ISO 14001:2015 kap. 8.2
 • Tento seminár je súčasťou havarijného opatrenia dľa ISO 14001:2015 kap. 8.2

 • Praktícké školenie a tréning „Použitie DENSORB v praxi“ naučí Vašich zamestnancov bezpečne manipulovať s DENSORB havarijnou sorpčnou súpravou pri absorpcii a odstraňovaní uniknutých kvapalín. Cieľom je tiež efektívnejšie zvládnutie nehody v súlade s plánom núdzových opatrení, pričom by mal tréning priniesť zamestnancom väčšiu istotu pri prípadnom budúcom zásahu.
 • plánovanie núdzových opatrení
 • zjednodušený núdzový plán
 • predstavenie havarijných súprav DENSORB (obsah jednotlivých súprav a na aké druhy kvapalín sú vhodné)
 • správne a efektívne používanie havarijných súprav
 • možnosť prehliadky miest na ktorých hrozí riziko nehody
 • každý účastník obdrží certifikát o absolvovaní školenia
 • dĺžka školenia cca 90 minút
 • tento seminár je súčasťou havarijnej pripravenosti podľa ISO 14001:2015 kap. 8.2
 • Tento seminár je súčasťou havarijného opatrenia dľa ISO 14001:2015 kap. 8.2

Technické údaje

Načítám produkty...

Tieto produkty by vás tiež mohli zaujímať

Načítám produkty...

Praktické školenie: Použitíie DENSORB v praxi

Produkt č.: 211123W

Informácie k výrobku

 • Praktícké školenie a tréning „Použitie DENSORB v praxi“ naučí Vašich zamestnancov bezpečne manipulovať s DENSORB havarijnou sorpčnou súpravou pri absorpcii a odstraňovaní uniknutých kvapalín. Cieľom je tiež efektívnejšie zvládnutie nehody v súlade s plánom núdzových opatrení, pričom by mal tréning priniesť zamestnancom väčšiu istotu pri prípadnom budúcom zásahu.
 • plánovanie núdzových opatrení
 • zjednodušený núdzový plán
 • predstavenie havarijných súprav DENSORB (obsah jednotlivých súprav a na aké druhy kvapalín sú vhodné)
 • správne a efektívne používanie havarijných súprav
 • možnosť prehliadky miest na ktorých hrozí riziko nehody
 • každý účastník obdrží certifikát o absolvovaní školenia
 • dĺžka školenia cca 90 minút
 • tento seminár je súčasťou havarijnej pripravenosti podľa ISO 14001:2015 kap. 8.2
 • Tento seminár je súčasťou havarijného opatrenia dľa ISO 14001:2015 kap. 8.2

 • Praktícké školenie a tréning „Použitie DENSORB v praxi“ naučí Vašich zamestnancov bezpečne manipulovať s DENSORB havarijnou sorpčnou súpravou pri absorpcii a odstraňovaní uniknutých kvapalín. Cieľom je tiež efektívnejšie zvládnutie nehody v súlade s plánom núdzových opatrení, pričom by mal tréning priniesť zamestnancom väčšiu istotu pri prípadnom budúcom zásahu.
 • plánovanie núdzových opatrení
 • zjednodušený núdzový plán
 • predstavenie havarijných súprav DENSORB (obsah jednotlivých súprav a na aké druhy kvapalín sú vhodné)
 • správne a efektívne používanie havarijných súprav
 • možnosť prehliadky miest na ktorých hrozí riziko nehody
 • každý účastník obdrží certifikát o absolvovaní školenia
 • dĺžka školenia cca 90 minút
 • tento seminár je súčasťou havarijnej pripravenosti podľa ISO 14001:2015 kap. 8.2
 • Tento seminár je súčasťou havarijného opatrenia dľa ISO 14001:2015 kap. 8.2

Načítám produkty...

Tieto produkty by vás tiež mohli zaujímať

Načítám produkty...