Skrine na batérie

Zoradiť dľa
1 až 16 z 16
Zobraziť
na stránke

Nenašli ste v tejto kategórii vhodný produkt? Nahliadnite taktiež do týchto kategórií:

Nová generácia bezpečnostných skríň

Bezpečné skladovanie je dôležité riešiť i pri malom množstve líthium-iontových batérií s nízkym až stredným výkonom, pretože i tieto batérie môžu byť potenciálne z pricípu svojej konštrukcie príčinou požiaru. Z tohot dôvodu sme vyvinuli novú generáciu bezpečnostných skríň s 90-minútovou požiarnou odolnosťou zvnúrtra i zvonka. Skrine na líthium-iontové batérie sa nepýšia len obojstrannou požiarnou odolnosťou ale tiež vysoko kvalitnými komponentami, ktoré sú špeciálne určené pre skladovanie a nabíjanie líthium-inontových batérií. Dľa typu môžu disponovať prídavným bezpečnostným systémom k potlačeniu požiaru alebo vysoko kvalitnou monitorovacou technikou, ktorá umožní kontrolované nabíjanie batérií.

Skriňa na batérie

Nová generácia s obojstannou požiarnou odolnosťou

Potenciálne riziko požiaru líthium-iontových batérií môže mať vplyv na bezpečnosť priestorov, kde sú sú skladované a nabíjané. Asociácia poisťovní odporúča pre batérie so stredným výkonom a pri manipulácii s poškodenými batériami zvýšené bezpečnostné opatrenia napr. uskladenie v samostatných požiarnych úsekoch. DENIOS ponúka riešenia: bezpečnostné skrine novej generácie s 90-minútovou požiarnou odolnosťou zvnútra i zvonka, špeciálne vybavené pre skladovanie a nabíjanie líthium-iontových batérií.

EN normy

Certifikovaná bezpečnosť v prípade požiaru

Ak dôjde v budove, v ktorej sú uskladené líthium-iontové batérie v bezpečnostných skriniach od DENIOSu k požiaru, majú požiarnici čas minimálne 90  minút pre bezpečnú evakuáciu osôb, k získaniu kontroly nad požiarom a zabráneniu eskalácie požiaru v dôsledku vznietenia alebo explózie líthium-iontových batérií v uzatvorenej skrini. Bezpečnostné skrine na Li-Ion batérie sú certifikované dľa normy STN EN 14470-1, ktorá stanovuje požiadavky a testovacie podmienky pre bezpečnostné skrine na pracovisku.

Ak dôjde k vzniku požiaru vo vnútri skrine, napr. v dôsledku poškodenej líthium-iontovej batérie, ponúkajú DENIOS bezpečnostné skrine na batérie opäť spoľahlivú ochranu. Vďaka inováciáciam a vývoju dosiahol korpus skrine 90-minútovú požiarnu odolnosť v oboch smeroch a táto bola následne preskúšaná a potvrdená dľa normy EN 1363-1. Modely SafeStore-Pro a SmartStore  naviac disponujú vysoko kvalitným bezpečnostným systémom pre potlačenie požiaru na báze aerosólou.


Bezpečnostné skrine pre skladovanie Li-Ion batérií

Skrine na batérie SafeStore: Dokonalé skladovacie riešenie

Na základe osvedčenej technológie našich skríň na kvapalné nebezpečné látky a s ohľadom na vysoký potenciál nebezpečenstva pri skladovaní líthium -iontových batérií bol vyvinutý úplne nový, vysoko výkonný systém. Vďaka obojstannej požiarnej odolnosti spĺňajú bezpečnostné skrine na batérie SafeStore požiadavky, na ktoré je počas skladovania líthium-iontových batérií kladený dôraz.

Dve v praxi osvedčené veľkosti s 3 až 6 skladovacími úrovňami ponúkajú dostatočnú kapacitu pre väčšie množstvo akumulátorov stredného výkonu. Výškovo nastaviteľné roštové police (s nosnosťou 180 kg) zaručia potrebnú flexibilitu. Preskúšaná nepriepustná podlahová vaňa (z oceľového plechu, práškovo lakovaná) bezpečne zachytí prípadné úniky z horiacich batérií.

Skriňa SafeStore
 • 90-minútová požiarna odolnosť zvonka smerom dovnútra (typ 90, typovo preskúšané dľa STN EN 14470-1) a 90-minútová požiarna odolnosť pri pôsobení požiaru zvnútra smerom von

 • Stabilný, vysoko kvalitný korpus, odolný voči poškriabaniu

 • Uzamykateľné dvere

 • Integrovaná kontrolka stavu uzamknutia dvier (červená/zelená)

 • Integrovaný prepravný podstavec s krytom

 • Podlahová záchytná vaňa


Skrine na batérie SafeStore-Pro: Monitorovanie skladovania

Pre skladovanie líthium-iontových batérií stredného výkonu je odporúčané, o.i., tiež monitorovanie skladovacieho priestoru pomocou vhodného požiarneho hlásiča. Skriňa typu SafeStore-Pro  Vám ponúka viac bezpečnosti, nakoľko disponuje okrem obojstranej požiarnej odolnosti tiež vysoko kvalitnou monitorovacou technikou a 3-úrovňovým varovným požiarnym systémom.

Výstražný protipožiarny systém je možné pripojiť k trvalo zabudovanému systému monitorovania budovy alebo požiarnemu poplachovému panelu. Vyškolení zamestnanci sú upozornení okamžite na vznik požiaru (nárast teploty alebo dym) a môžu tak bez mešaknia vykonať nevyhnutné opatrenia. Systém potlačenia požiaru na báze aerosólu, ktorý sa automaticky spustí pri prekročení teploty 70 °C vo vnútri priestoru, ušetrí ďlaší čas.

SafeStore-Pro skriňa
 • 90-minútová požiarna odolnosť zvonka smerom dovnútra (typ 90, typovo preskúšané dľa STN EN 14470-1) a 90-minútová požiarna odolnosť pri pôsobení požiaru zvnútra smerom von

 • Stabilný, vysoko kvalitný korpus, odolný voči poškriabaniu

 • Uzamykateľné dvere

 • Integrovaná kontrolka stavu uzamknutia dvier (červená/zelená)

 • Integrovaný prepravný podstavec s krytom

 • Podlahová záchytná vaňa

 • Elektronické riadenie vr. bezpotenciálového kontaktu k pripojeniu výstražného protipožiarneho systému k trvalo obsadenému systému monitovania budovy

 • Systém potlačenia požiaru (na báze aerosólu)

 • Kontrolky funkčnosti (LED zelená)

 • 2-stupňové výstražné kontrolky (LED červená)

 • Detektor dymu

 • Teplotný senzor

Teplotný senzor a detektor dymu permanentne monitorujú stav
Teplotný senzor a detektor dymu permanentne monitorujú stav
Prídavný systém potlačenia požiaru (Aerosól) sa spustí pri teplote > 70 °C
Prídavný systém potlačenia požiaru (Aerosól) sa spustí pri teplote > 70 °C

Inteligentné nabíjanie v bezpečnostnej skrini na batérie SmartStore

Skriňa na batérie SmartStore: Bezpečné nabíjanie

Riziko požiaru sa zvyšuje, ak sú líthium-iontové batérie nabíjané bez dozoru a mimo pracovnú dobu. Zdrojom nebezpečenstva sa môže stať predovšetkým teplo, ktoré počas nabíjania vzniká a zvyšuje nebezpečné tepelné zaťaženie batérie. Model SmartStore sme špeciálne vyvinuli za účelom bezpečného nabíjania líthium-iontových batérií. Pri výbere bezpečnostného vybavenia mali naši inžinieri na pamäti predovšetkým zvýšené riziko požiaru, ktoré počas procesu nabíjania vzniká.

Okrem obojstrannej požiarnej odolnosti, systému potlačenia požiaru a senzorov disponujú skrine typu SmartStore prídavným technickým vetraním, ktoré zabráni hromadeniu tepla vo vnútri skrine. Každá skladovacia úroveň je vybavená 1-fázovými, príp. 3-fázovými zásuvkami pre komfortné nabíjanie batérií z elektrickej siete. Detektor dymu a teplotný senzor kontinuálne monitorujú vnútroný priestor skrine. Teplotný nárast a dym bezpečne zachytí 3-úrovňový výstražný protipožiarny systém, ktorý sa ihneď spustí.

Skriňa SmartStore
 • 90-minútová požiarna odolnosť zvonka smerom dovnútra (typ 90, typovo preskúšané dľa STN EN 14470-1) a 90-minútová požiarna odolnosť pri pôsobení požiaru zvnútra smerom von

 • Stabilný, vysoko kvalitný korpus, odolný voči poškriabaniu

 • Uzamykateľné dvere

 • Integrovaná kontrolka stavu uzamknutia dvier (červená/zelená)

 • Integrovaný prepravný podstavec s krytom

 • Podlahová záchytná vaňa

 • Elektronické riadenie vr. bezpotenciálového kontaktu k pripojeniu výstražného protipožiarneho systému k trvalo obsadenému systému monitovania budovy

 • Systém potlačenia požiaru (na báze aerosólu)

 • Kontrolky funkčnosti (LED zelená)

 • 2-stupňové výstražné kontrolky (LED červená)

 • Detektor dymu

 • Teplotný senzor

 • V každej skladovacej úrovni lišta s 10 vysokovýkonnými kvalitnými zásuvkami

 • Technické vetranie

Skladovacie úrovne disponujú integrovanými zásuvkami
Skladovacie úrovne disponujú integrovanými zásuvkami
Technické vetranie zabráni hromadeniu tepla vo vnútri skrine
Technické vetranie zabráni hromadeniu tepla vo vnútri skrine
Teplotný senzor a detektor dymu permanentne monitorujú stav
Teplotný senzor a detektor dymu permanentne monitorujú stav
Prídavný systém potlačenia požiaru (Aerosól) sa spustí pri teplote > 70 °C
Prídavný systém potlačenia požiaru (Aerosól) sa spustí pri teplote > 70 °C
Čoskoro v ponuke tiež v polovičnej šírke!

Čoskoro v ponuke tiež v polovičnej šírke!

Otázka bezpečnosti by rozhodne nemala závisieť na priestore, ktorý máte zrovna k dispozícii a preto už čoskoro nájdete v našej ponuke bezpečnostnú skriňu SmartStore v obzvlášť kompaktnom rozmere! Šírka 60 cm je ideálna k bezpečnému nabíjaniu líthiových batérií v prípade, že nemáte dostatok priestoru pre umiestnenie štandardne širokej skrine, alebo v prípade, že potrebujete nabíjať len malé množstvo batérií.


Monitorované skladovanie a nabíjanie s 3-úrovňovým výstražným protipožiarnym systémom

Modely SafeStore-Pro a SmartStore disponujú prídavným systémom potlačenia požiaru a vysoko kvalitnými senzormi, ktorých 3-úrovňový varovný požiarny systém zaručí spoľahlivé a včasné rozpoznanie prípadnej hrozby požiaru.

Takto to funguje:

Monitorované skladovanie a nabíjanie s 3-úrovňovým výstražným protipožiarnym systémom

Ešte viac bezpečnosti pre líthium-iontové batérie

Potenciál nebezpečenstva pri manipulácii s líthium-iontovými batériami je veľmi vysoký. Hlboké vybitie, mechanické poškodenie, chemická reakcia, v najhoršom prípade požiar alebo explózia – všetky tieto prípady môžu byť pre človeka, prevádzku i životné prostredie veľmi nebezpečné. DENIOS prichádza s novým radom produktov, ktorý je špeciálne určený pre bezpečné skladovanie, nabíjanie, testovanie a prepravu uvedených líthium-iontových batérií.