• Doprava zdarma

  • DENIOS záruka až 5 rokov

  • Riešenie na mieru

  • Poradenstvo zdarma

Sorbenty na chémiu ŠPECIÁL

Načítám produkty...


DENSORB sorbenty: praktický sprievodca

DENSORB sorbenty: praktický sprievodca

Chcete sa dozvedeiť viac o používaní sorbentov? Potrebujete pomôcť pri výbere vhodného produktu? Chcete sa dozvedieť, ako sa správne zachovať v prípade úniku kvapalín? Náš praktický sprievodca svetom DENSORB Vám poskytne všetky dôležité informácie!

Dozviete sa o použití sorbentov - od praktických tipov na každodenné používanie až pre oblasti použitia a kompatibilitu s jednotlivými médiami.

Prejsť k Sprievodcovi


Prečo používať sorbenty na chemikálie?

Najmä vo vonkajšom prostredí je treba venovať dôkladnú pozornosť akémukoľvek úniku chemikálií, pretože  i jedna kvapka môže kontaminovať niekoľko stoviek litrov vody. Opatrnposti nikdy nie je dosť, a to platí nielen pre dielne a výrobné prevádzky, ako i pre laboratóriá. I tu môže ľahko dôjsť k nešťastiu a napríklad pri údržbe strojov môže dôjsť k úniku nebezpečných látok. Sorbenty na chemikálie patria medzi vhodné opatrenia, ktoré prispevajú k ochrane zdravia zamestnancov.

DENSORB sorpčné prostriedky vo verzii ŠPECIÁL sú vhodné pre použitie v laboratóriách a ďalšách oblastiach, kde sa pracuje s chemikáliami. Spoľahlivo zachytia:

  • kyseliny,
  • lúhy,
  • vodu,
  • agresívne kvapaliny,
  • neznáme kvapaliny.

Sypké sorbenty vs. Textilné robenty

Textilné sorbenty sú obvykle v oblasti priemyslu používanejšie ako sorbenty sypké. Vyrábajú sa z polyprophylénu a môžu absorbovať omnoho viac kvapaliny, ako samé vážia. Používanie textilných sorbentov oproti sypkým je výhodné predovšetkým z hľadiska nákladov na likvidáciu použitých sorbentov, nakoľko hmotnosť i objem nasiaknutých textilných sorbentov je nižšia, ako by tomu bolo v prípade sorbentov sypkých. Používanie textilných sorbentov je veľmi efektívne a manipulácia s nimi je veľmi jednoduchá. Pre zabezpečenie hospodárnosti sú k dispozícii DENSORB sorbenty v rôznych vyhotoveniach, aby bolo možné použiť iba toľko sorpčného materiálu, koľko je v danej situácii naozaj potrebné. DENSORB textilné sorbenty na chemikálie sú v ponuke ako sorpčné role, sorpčné rohože, sorpčné hady, sorpčné vankúše alebo vo viacúčelovom formáte.

sorbenty na chemikálie

Aké sú výhody sorbentov?

Včasným odstránením uniknutej kvapaliny eliminujete nielen riziko pošmyknutia, ale tiež zabránite nežiaducemu rozneseniu kvapalín na podrážkach obuvi do ďalších priestorov. Pre rôzne spôsoby použitia sa hodia rôzne varianty sorbentov. DENSORB sorpčné role je napríklad možné použiť ako prevenciu pre zakrytie plôch, ktorým hrozí pofŕkanie chemikáliami. Sorpčnými rohožami je možné preventívne zakryť menšie plochy - ako napr. dielenské stoly alebo pomocou nich odstrániť už vytečenú kvapalinu. Pomocou sorpčných hadov je možno vytečenú kvapalinu ohraničiť a zabrániť tak jej šíreniu. Použité sorbenty sa likvidujú v súlade s pravidlami likvidácie nebezpečného odpadu podľa druhu absorbovanej kvapaliny. Ako správne a efektívne používať sorbenty na chemikálie v praxi sa môžete dozvedieť na našom špeciálnom seminári „použitie DENSORB v praxi“.