ochrana životného prostredia

Náš produkt je Vaša istota


Už takmer 20 rokov pomáhame podnikom - či už firme s dvoma zamestnancami alebo veľkým koncernom - vyhovieť rastúcej zodpovednosti, minimalizovať riziká pre človeka a prírodu pri manipulácii s nebezpečnými látkami.

  • S vybavením, v ktorom se nebezpečné látky nechajú odborne skladovať.
  • So zariadeniami, ktoré chránia pracovníkov pred kontaktom so škodlivými substanciami.
  • So systémami, ktoré spoľahlivo zvládajú explozívne alebo vodu ohrozujúce výrobné prostriedky i v prípade núdze.

Týmto ponúkame našim zákazníkom istotu a pomáhame k celkovej prevencii proti následkom nehôd alebo ľudských chýb.

Skladovanie nebezpečných látok

Ako hlavný európsky výrobca a dodávateľ Vám DENIOS ponúka kompletný program pre skladovanie nebezpečných látok.

 

Termotechnika

Existuje mnoho požiadaviek na modernú tepelnú techniku. Môže ísť o skladovanie pri konštantnej teplote, tepelne izolované skladovanie alebo pri synchronizácii výrobných procesov tepelnej úpravy látok.

 
Kontakt

Telefón +421 32 743 0 467
Poradenstvo 0800 11 80 70
Fax. +421 32 743 0 468
Telefón CZ +420 383 313 224 -27
ul.Šoltésovej č.1995
SK-911 01 Trenčín
http://www.denios.sk
E-Mail obchod@denios.sk
Formulár kontaktu
Objednávací formulár
Objednanie katalógu
Online Katalog Nájdite svoje prianie ohľadom výrobku v našom online-katalógu s hľadaním podľa hesiel (kľúčových slov)
Objednajte si katalóg "DENIOS - profi eko-partner"
DENIOS viac
výrobný závod Strakonice
http://www.denios.cz