• Kompetentné poradenstvo

  • Kvalita primo od výrobcu

  • Individuálne riešenie

  • Medzinárodné know-how

Naše riešenia v oblasti skladovania nebezpečných látok

Zaujímavé prípadové štúdie

Zaujímavé prípadové štúdie - nahliadnite pod pokrievku našich nedávnych projektov!

Do rubriky "Prípadové štúdie" sme pre Vás zaradili o.i. aj najzaujímavejšie projektové riešenia v oblasti skladovania nebezpečných látok. Tu získate prehľad o rôznorodosti využitia našich skladov na nebezpečné látky a získate predstavu o tom, ako je možné jednotlivé DENIOS riešenia využiť v praxi v rôznych priemyselných odvetviach.

Prečítajte si viac o skladovacom kontajnery s požiarnou odolnosťou pre individuálne stáčanie chemikálií, medzisklade pre odpadové hospodárstvo, sklade farieb s ochranou proti požiarnu i mrazu, skladovaní chemických surovín, špeciálnom priestore pre miešanie farieb v protipožiarnom kontajnery atď.

Prejsť k prípadovým štúdiám >>


Servis a údržba priamo od výrobcu

Kľúčové funkcie bezpečnostných skríň a skladovacích kontajnerov na nebezpečné látky  ako je spoľahlivý chod a bezpečnosť, by mali byť v rámci protipožiarnej prevencie dlhodobo zachované. Pravidelná údržba je pre tento účel nevyhnutná a zároveň vyžadovaná zákonom. V rámci zachovania dlhodobej životnosti a správnej funkčnosti Vašich bezpečných skríň a kontajnerov Vám ponúkame pravidelné každoročné servisné revízie produktov, ktoré ste u nás zakúpili.

  • Úržba a servis Vašich skladov a bezpečnostných skríň vyškolenými a certifikovanými servisnými technikmi,
  • pripomenutie termínu nasledujúcej revízie,
  • dodržanie právnych predpisov vykonávaním pravidelnej kontroly.
Servis a údržba