Príroda si vyvinula tú najlepšiu ochranu. Na druhom mieste prichádzame my.

Príroda si vyvinula tú najlepšiu ochranu. Na druhom mieste prichádzame my.


Záchytná vaňa je účinné riešenie z hľadiska ochrany vôd
Záchytná vaňa je účinné riešenie z hľadiska ochrany vôd
Bezpečnostná skriňa chráni životné prostredie pred svojim obsahom
Bezpečnostná skriňa chráni životné prostredie pred svojim obsahom
Sudová zdvižka podporuje ergonomickú manipuláciu so sudmi
Sudová zdvižka podporuje ergonomickú manipuláciu so sudmi
DENIOS protipožiarne kontajnery sú tak bezpečné, že by mohli stáť priamo v prírode
DENIOS protipožiarne kontajnery sú tak bezpečné, že by mohli stáť priamo v prírode
DENSORB sorbenty odstránia uniknuté kvapaliny rýchlo a efektívne
DENSORB sorbenty odstránia uniknuté kvapaliny rýchlo a efektívne

Naša filozofia - PRÍRODA. OCHANA. MY.

PRÍRODA je viac ako iba naše spoločné prostredie. Iba tí, ktorí ju efektívne a dôsledne chránia, pomáhajú zachovať zdravé a čisté životné prostredie pre budúce generácie. K tomu môže prispieť každý z nás a to i tam, kde strávi väčšinu svojho života: teda v práci. Každodenná manipulácia s nebezpečnými látkami prináša vysokú zodpovednosť voči živej prírode ale tiež voči vlastným zamestnancom a spolupracovníkom. Téma OCHRANY má preto hlboký význam. Strom prečká niekoľko ľudských generácií. Jeho korene siahajú hlboko do zeme. Kôra chráni drevo pred choroboplodnými zárodkami a tlmí nárazy. Príroda chráni citlivé organizmy. Vy, ako náš zákazník, chránite s našimi produktami nielen Vaše prevádzkové vybavenie ale aj Vašich zamestnancov. MY v DENIOSe sme presvedčení, že je možné prispievať k ochrane životného prostredia i ľudského zdravia aj pri práci, pokiaľ sú k dispozícii nástroje a spoľahlivý partner, ktorý má v tomto odvetví dostatok skúseností a v neposlednom rade  tiež tie správne produkty pre rôznorodé použitie.


Naše bohatstvo spočíva v prírode

Iba výrobky, ktoré patria k tým najlepším i z medzinárodného hľadiska, sú schopné zabezpečiť dostatočnú ochranu životného prostredia. My to vieme, pretože také produkty vyrábame. Už počas plánovania dbáme na to, aby boli splnené i tie najvyššie nároky a požiadavky  a aby naše riešenia boli čo najefektívnejšie ale zároveň tiež šetrné. I v našom výrobnom procese stojí ochrana prírodných zdrojov v strede záujmu. Inovácie vznikajú zo vzájomnej spolupráce. O tom sme presvedčení a naše produkty to denne dokazujú v praxi. 20 pobočiek a 7 výrobných závodov v Európe, Amerike a Ázii vytvárajú základ nášho spoločenstva. Vzájomná spolupráca rôznych odborníkov z rôznych odborov a kultúr je základným zdrojom pre všetky nové nápady a výrobky. Partnerstvo je dôležitou súčasťou vzájomnej spolupráce s našimi zákazníkmi.

Helmut Dennig - zakladateľ firmy
Gefahrstoffcontainer entstehen bei DENIOS in eigener Produktion
Facharbeiter fertigen DENIOS Produkte
DENIOS Produktionshalle am Heimatstandort in Bad Oeynhausen
Container-Produktionshalle am DENIOS Standort Bad Oeynhausen