Príroda si vyvinula tú najlepšiu ochranu. Na druhom mieste prichádzame my.

Príroda si vyvinula tú najlepšiu ochranu. Na druhom mieste prichádzame my.Naša filozofia - PRÍRODA. OCHANA. MY.

PRÍRODA je viac ako iba naše spoločné prostredie. Iba tí, ktorí ju efektívne a dôsledne chránia, pomáhajú zachovať zdravé a čisté životné prostredie pre budúce generácie. K tomu môže prispieť každý z nás a to i tam, kde strávi väčšinu svojho života: teda v práci. Každodenná manipulácia s nebezpečnými látkami prináša vysokú zodpovednosť voči živej prírode ale tiež voči vlastným zamestnancom a spolupracovníkom. Téma OCHRANY má preto hlboký význam. Strom prečká niekoľko ľudských generácií. Jeho korene siahajú hlboko do zeme. Kôra chráni drevo pred choroboplodnými zárodkami a tlmí nárazy. Príroda chráni citlivé organizmy. Vy, ako náš zákazník, chránite s našimi produktami nielen Vaše prevádzkové vybavenie ale aj Vašich zamestnancov. MY v DENIOSe sme presvedčení, že je možné prispievať k ochrane životného prostredia i ľudského zdravia aj pri práci, pokiaľ sú k dispozícii nástroje a spoľahlivý partner, ktorý má v tomto odvetví dostatok skúseností a v neposlednom rade  tiež tie správne produkty pre rôznorodé použitie.


Naše bohatstvo spočíva v prírode

Iba výrobky, ktoré patria k tým najlepším i z medzinárodného hľadiska, sú schopné zabezpečiť dostatočnú ochranu životného prostredia. My to vieme, pretože také produkty vyrábame. Už počas plánovania dbáme na to, aby boli splnené i tie najvyššie nároky a požiadavky  a aby naše riešenia boli čo najefektívnejšie ale zároveň tiež šetrné. I v našom výrobnom procese stojí ochrana prírodných zdrojov v strede záujmu. Inovácie vznikajú zo vzájomnej spolupráce. O tom sme presvedčení a naše produkty to denne dokazujú v praxi. 20 pobočiek a 7 výrobných závodov v Európe, Amerike a Ázii vytvárajú základ nášho spoločenstva. Vzájomná spolupráca rôznych odborníkov z rôznych odborov a kultúr je základným zdrojom pre všetky nové nápady a výrobky. Partnerstvo je dôležitou súčasťou vzájomnej spolupráce s našimi zákazníkmi.

Helmut Dennig - zakladateľ firmy
Gefahrstoffcontainer entstehen bei DENIOS in eigener Produktion
Facharbeiter fertigen DENIOS Produkte
DENIOS Produktionshalle am Heimatstandort in Bad Oeynhausen
Container-Produktionshalle am DENIOS Standort Bad Oeynhausen