Ekológia & bezpečnosť - od nás pre Vás

Vízia

Spoločnosti DENIOS je popredný svetový výrobca a predajca výrobkov a služieb v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti na pracovisku. Zákazníkom pôsobiacim v priemysle, službách, v oblasti živnostenského podnikania a obchodu ale tiež verejným inštitúciam poskytujeme pri nakladaní s nebezpečnými látkami podporu prostredníctvom produktov, riešení a idnividuálnych služieb v súlade s platnými predpismi. Svoje vedúce postavenie v medzinárodnom meradle trvalo posilňujeme inováciami vo vývoji a výrobe a tiež pri obchodovaní s našimi výrobkami.

Misia

Zákazníci si nás po celom svete vážia ako spoľahlivého partnera, ktorý prináša vždy vhodné riešenie a to vďaka nášmu rozsiahlemu know-how. To sa utváralo v priebehu 10-ročí prostredníctvom vývoja v rámci celého procesu tvorby hodnôt. Vďaka tomu zabezpečujeme z hľadiska udržateľnosti najvyššiu kvalitu vo všetkých kategóriách produktov, zabezpečujeme poradenstvo orientované na riešenie a zabezpečujeme rýchle dodanie. Základom našich každodenných činností je pritom naša snaha o ochranu prírodných zdrojov a zodpovedný prístup k ľuďom a zaobchádzaniu s prírodou.

Hodnoty

Pri každej činnosti, rozhodovaní a rokovaní zohrávajú hodnoty, ktoré prezentujeme, najdôležitejšiu úlohu. Denne robíme mnohé rozhodnutia v prostredí, ktoré sa neustále mení. Náš podnik je rozmanitý: pochádzame z rozdielnych kultúr a máme odborné znalosti v najrôznejších odboroch, pričom spoločné chápanie hodnôt je zárukou nášho úspechu.

Príroda a človek
Príroda a človek
Inovácie
Inovácie
Spoľahlivosť
Spoľahlivosť
Medzinárodný obchod
Medzinárodný obchod
Podnikanie srdcom
Podnikanie srdcom