DENIOS Slovensko

Kontakty:

Igor Bednár
obchodno technický zástupca

Tel:       +421 32 7430467
E-mail:  igB@denios.sk

Ing. Viera Šárossyová
špecialista predaja

Tel:       +421 32 7430467
E-mail:  viS@denios.sk

Bc. Viera Štefulová
zákaznícky servis

Tel:       +421 32 7430787
E-mail:  veS@denios.sk


DENIOS Slovensko

Spoločnosť DENIOS s.r.o. Strakonice bola založená roku 1998 ako dcérska spoločnosť nemeckej firmy DENIOS AG so sídlom v meste Bad Oeynhausen. Základným kameňom bolo nadobudnutie výrobného areálu v Strakoniciach  s výrobnou halou na ploche cca 3000 m². V roku 2016 bol sprevádzkovaný nový moderný  výrobný  závod v areáli priemyselnej zóny na Jelence, ktorý ponúka  využiteľnú skladovaciu a výrobnú plochu takmer 7000 m². Jeho dominantou je moderná trojpodlažná administatívna budova, na ktorú nadväzujú výrobné a skladovacie haly. Od roku 2007 máme technicko – obchodné zástúpenie aj na Slovensku a v roku  2011 sme otvorili v Trenčíne obchodnú kanceláriu, aby sme boli bližšie k našim zákazníkom, pričom slovenská pobočka spadá organizačne pod DENIOS Strakonice.

DENIOS sa v Čechách a na Slovensku zaoberá výrobou a predajom produktov  a  zariadení  pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami, bezpečnosť práce a vybavením  prevádzok. Okrem dodávania samotných výrobkov ponúka DENIOS tiež kompletné riešenie pre skladovanie nebezpečných látok, vrátane základného legislatívneho poradenstva. Výrobný závod v Strakoniciach sa zameriava predovšetkým na výrobu oceľových záchytných váň, skladovacích kontajnerov a skladov s požiarnou odolnosťou určených pre horľavé kvapaliny, veľká časť produkcie je exportovaná do materskej spoločnosti v SRN, odkiaľ sú výrobky distribuované do ďalších pobočiek na celom svete. Výrobky DENIOS spĺňajú požiadavky zákazníkov z mnohých oblastí priemyslu a služieb a sú konštruované v súlade s aktuálnou legislatívou, čo je doložené príslušnými certifikátmi platnými v celej EÚ. V ponuke DENIOSu nájdete tiež protipožiarne skrine, podlahové plošiny, regály, bezpečnostné sprchy, sorbenty, manipulačnú techniku, čerpadlá a ďalšie výrobky.

Ochrana životného prostredia a spokojnosť zákazníkov je hlavným cieľom všetkých zamestnancov firmy DENIOS. Na základe našich dlhoročných skúseností s realizáciou objednávok z celého sveta sme schopní ponúknuť Vám odborné poradenstvo, ale tiež navrhnúť kompletné riešenie realizácie Vašich individuálnych potrieb a požiadaviek v oblasti skladovania a manipulácie s nebezpečnými látkami.

V roku 2008 sme uviedli na český  a slovenský trh pochôdzne sklady pre nebezpečné látky typu BMC s požiarnou odolnosťou až 90 minút, ktoré boli overené Technickým a skúšobným ústavom stavebným v Prahe a bol pre ne vydaný protokol o  klasifikácii. Tým bola zavŕšená certifikácia pre ČR, ktorá je uznávaná i v SR.

DENIOS sa pravidelne prezentuje na medzinárodných veľtrhoch v rámci ČR a SR, predovšetkým  na jeseň na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne a na jar v Nitre, ďalej na veľtrhu PYROS a ďalších odborných konferenciách s témou: ochrana životného prostredia, požiarna ochrana a prevádzková bezpečnosť.