• Kompetentné poradenstvo

  • Kvalita priamo od výrobcu

  • Individuálne riešenia

  • Medzinárodné Know-how

Individuálne riešenia z oblasti skladovacej techniky

Individuálne riešenia z oblasti skladovacej techniky

Najmä pri skladovaní väčšieho množstva nebezpečných látok sú požiadavky na sklad zložitejšie, pretože je potrebné dodržiavať aktuálne zákony a predpisy. Tiež je často treba vysporiadať sa so špecifickými podmienkami, ktoré sú vyžadované jednotlivými firmami a ktoré často vyžadujú konštrukčné zmeny skladu. Individuálne riešenie v oblasti skladovacej techniky je neoddeliteľnou súčasťou DENIOS služieb.

Unikátny modulárny design skladov pre nebezpečné látky (vo verzii s požiarnou odolnosťou alebo v tepelne izolovanej verzii) svojou rozsiahlou ponukou príslušenstva prináša kompletné riešenie akýchkoľvek zákazníckych požiadaviek, ako sú napr.:

  • vetranie pri skladovaní horľavých kvapalín,
  • protipožiarna ochrana zvnútra i zvonku,
  • tepelná izolácia pre temperované skladovanie.

Nech už ide o veľkosklad pre výskum či priemysel, medzisklad pre odpadové hospodárstvo, sklad na kľúč alebo sklad peroxidov, navrhneme Vám vhodné riešenie pre akékoľvek použitie.

Vhodné pre:
Látky nebezpečné pre zdravie
Látky nebezpečné pre životné prostredie
Horľavé látky
Oxidačné látky
Žieravé látky
Toxické látky
Dráždivé látky

Ukážka skladov riešených na mieru

Prípadové štúdie

Zaujímavé prípadové štúdie - nahliadnite pod pokrievku našich nedávnych projektov!

Do rubriky "Prípadové štúdie"  sme pre Vás zaradili o.i. i najzaujímavejšie projektové riešenia z oblasti skladovania nebezpečných látok. Tu získate prehľad o rôznorodosti využitia našich skladov pre nebezpečné látky a získate povedomie o tom, ako je možné jednotlivé DENIOS riešenia využiť v praxi naprieč priemyselnými odvetviami.

Prečítajte si viac o skladovacom kontajnery s požiarnou odolnosťou pre individuálne stáčanie chemikálií, medzisklade pre odpadové hospodárstvo, sklade farieb s ochranou proti požiaru i mrazu, skladovaní chemických surovín, špeciálnom priestore pre miešanie farieb v protipožiarnom kontajnery atď.

Prejsť k prípadovým štúdiám >>Proces realizácie individuálnych projektov

Odborná konzultácia
Odborná konzultácia
Plánovanie a projektovanie
Plánovanie a projektovanie
Výroba
Výroba
Odovzdávanie a uvedenie do prevádzky
Odovzdávanie a uvedenie do prevádzky
Servis a údržba (na prianie)
Servis a údržba (na prianie)

DENIOS Katalógy & Brožúry

Ďalšie podrobnosti k našim individuálnym riešeniam na mieru, bližšie detaily o našich produktoch a rozsiahlom príslušenstve nájdete v každoročne vydávanom DENIOS hlavnom katalógu, ktorý vychádza dvakrát do roka. Okrem toho sme pre Vás pripravili tiež podrobnejšie informačné materiály zamerané na tepelnú techniku či sklady pre nebezpečné látky. Nahliadnite do našej sekcie "Na stiahnutie", kde si môžete všetky tieto informačné materiály prelistovať online, stiahnuť, príp. požiadať o ich zaslanie poštou v tlačenej forme.

Prejsť do sekcie Na stiahnutie >>


Servis a údržba priamo od výrobcu

Kľúčové funkcie bezpečnostných skríň a skladovacích kontajnerov pre nebezpečné látky, ako je spoľahlivý chod a bezpečnosť, by mali byť v rámci protipožiarnej prevencie dlhodobo zachované. Pravidelná údržba je pre tento účel nevyhnutná a zároveň podmienená  zákonom. V rámci zachovania dlhodobej životnosti a správnej funkčnosti Vašich bezpečnostných skríň a kontajnerov Vám ponúkame pravidelné každoročné servisné revízie produktov, ktoré ste u nás zakúpili.

  • Údržba a servis Vašich skladov a bezpečnostných skríň vyškolenými a certifikovanými technikmi,
  • pripomenutie termínu nadchádzajúcej revízie,
  • dodržanie právnych predpisov  vykonávaním pravidelnej kontroly.
Servis a údržba