• Kompetentné poradenstvo

 • Kvalita priamo od výrobcu

 • Individuálne riešenia

 • Medzinárodné Know-how

Sklad peroxidov na mieru

Sklad peroxidov na mieru

Všetky protipožiarne sklady DENIOS môže byť prispôsobené pre skladovanie preoxidov. Sú vyrobené z robustnej oceľovej konštrukcie odolnej voči korózii, s nehorľavou izoláciou s požiarnou odolnosťou až 120 minút (EI 120) a so samouzatváracími protipožiarnymi dvermi.

Ďalšie bezpečnostné zariadenia pre individuálne vybavenie Vášho skladu peroxidov:

 • tepelná a chladiaca technika,
 • hasiaca technika,
 • monitorovanie teploty,
 • výstražné systémy (optické a akustické),
 • detektory úniku plynu,
 • vložná záchytná vaňa s nerezu alebo plastu.

Bezpečnostné štandardy a dodržiavanie predpisov

Záchytná vaňa skladu peroxidov je vyrobená u ocele a je vybavená vložnou vaňou z plastu (PE) alebo nerezu, aby bola zaručená jej odolnosť voči agresívnym peroxidom.
Sklady peroxidov môžu byť vyrobené dľa najvyšších predpisov platných v SRN a medzinárodných tried zemetrasenia vo verzii odolnej voči zemetraseniu.

Vďaka svojim vlastnostiam sa organické peroxidy vplyvom teploty alebo katalyzátorov rozpadajú, čo predstavuje vysoký potenciál nebezpečenstva. Aby bolo možné minimalizovať riziká pri skladovaní organických peroxidov, je nutné pri konštrukcii skladov brať do úvahy platné predpisy, ako napr. norma "Bezpečnosť pri skladovaní a manipulácii s organickými peroxidmi"  a "Požiarna bezpečnosť stavieb - Výrobné objekty"  atď.

Radi Vám poradíme >>


Ukážka skladov na peroxidy


Proces realizácie skladu preoxidov na mieru

Odborná konzultácia
Odborná konzultácia
Plánovanie a projektovanie
Plánovanie a projektovanie
Výroba
Výroba
Odovzdanie a uvedenie do prevádzky
Odovzdanie a uvedenie do prevádzky
Servis a údržba (na prianie)
Servis a údržba (na prianie)

Bezpečné skladovanie: Teplota pod kontrolou

SADT ( self-accelerating decomposition temperature ), t.j. teplota samourýchlujúceho rozkladu, pri ktorej prekročení môže nastať riziko samourýchlenia rozkladu oragnických peroxidov.

Teplota skladovaných preroxidov musí byť minimálne 10 °C dľa SADT. Pre zabezpečenie požiadaviek a bezpečnostných kritérií ohľadom konštantnej teploty peroxidov je nutné zabezpečiť okrem protipožiarnej ochrany tiež vhodnú tepelnú izoláciu.

Všetky protipožiarne regálové kontajnery od DENIOSu je možné kompletne dovybaviť pre bezpečné skladovanie peroxidov.


Bezpečnosť pri skladovaní peroxidov je možné naplánovať!

Sklady peroxidov musia byť podľa predpisov vybavené plochami pre vyrovnanie tlaku, ktoré v prípade výbuchu odvedú vznikajúci pretlak bezpečne a účinne cez strechu skladu.

Technické odvetranie zabráni nahromadeniu nebezpečných výbušných zmesí plynu so vzduchom. Integrovaná klimatizácia zabezpečuje udržiavanie protipožiarneho rozsahu teplôt. Všetko elektrické vnútorné vybavenie je chránené proti explózii a je certifikované.


DENIOS Katalógy & Brožúry

Ďalšie podrobnosti k našim individuálnym riešeniam na mieru, bližšie detaily o našich produktoch a rozsiahlom príslušenstve nájdete v každoročne vydávanom DENIOS hlavnom katalógu, ktorý vychádza dvakrát do roka. Okrem toho sme pre Vás pripravili tiež podrobnejšie informačné materiály zamerané na tepelnú techniku či sklady pre nebezpečné látky. Nahliadnite do našej sekcie "Na stiahnutie", kde si môžete všetky tieto informačné materiály prelistovať online, stiahnuť, príp. požiadať o ich zaslanie poštou v tlačenej forme.

Prejsť do sekcie Na stiahnutie >>


Servis a údržba priamo od výrobcu

Kľúčové funkcie bezpečnostných skríň a skladovacích kontajnerov pre nebezpečné látky, ako je spoľahlivý chod a bezpečnosť, by mali byť v rámci protipožiarnej prevencie dlhodobo zachované. Pravidelná údržba je pre tento účel nevyhnutná a zároveň podmienená  zákonom. V rámci zachovania dlhodobej životnosti a správnej funkčnosti Vašich bezpečnostných skríň a kontajnerov Vám ponúkame pravidelné každoročné servisné revízie produktov, ktoré ste u nás zakúpili.

 • Údržba a servis Vašich skladov a bezpečnostných skríň vyškolenými a certifikovanými technikmi,
 • pripomenutie termínu nadchádzajúcej revízie,
 • dodržanie právnych predpisov  vykonávaním pravidelnej kontroly.
Servis a údržba