• Kompetentné poradenstvo

  • Kvalita primo od výrobcu

  • Individuálne riešenie

  • Medzinárodné know-how

Tepelne izolované sklady

Tepelne izolované sklady

Kontajnerové sklady od DENIOSu výrazne vynikajú rôznorodosťou svojho využitia. V závislosti na situácii a na druhu skladovaného média môže byť vyžadované mrazuvzdorné či tepelne izolované skladovanie. Tepelná izolácia z A alebo B materiálu ponúka efektívnu ochranu pred energetickými stratami a mrazom. V kombinácii s vykurovacím systémom je možné zabezpečiť vnútornú teplotu vyššiu ako +5 °C pri vonkajšej teplote - 15 °C. Izolácia z nehorľavého materiálu je vhodná pre skladovanie horľavých kvapalín.

Vhodné pre:
Dráždivé látky

Ukážka mrazuvzdorných izolovaných skladov


Proces realizácie individuálnych projektov

Odborná konzultácia
Odborná konzultácia
Plánovanie a projektovanie
Plánovanie a projektovanie
Výroba
Výroba
Odovzdanie a uvedenie do prevádzky
Odovzdanie a uvedenie do prevádzky
Servis a údržba (na prianie)
Servis a údržba (na prianie)

DENIOS Katalógy & Brožúry

Ďalšie podrobnosti k našim individuálnym riešeniam na mieru, bližšie detaily o našich produktoch a rozsiahlom príslušenstve nájdete v každoročne vydávanom DENIOS hlavnom katalógu, ktorý vychádza dvakrát do roka. Okrem toho sme pre Vás pripravili tiež podrobnejšie informačné materiály zamerané na tepelnú techniku či sklady pre nebezpečné látky. Nahliadnite do našej sekcie "Na stiahnutie", kde si môžete všetky tieto informačné materiály prelistovať online, stiahnuť, príp. požiadať o ich zaslanie poštou v tlačenej forme.

Prejsť do sekcie Na stiahnutie >>

Servis a údržba priamo od výrobcu

Kľúčové funkcie bezpečnostných skríň a skladovacích kontajnerov pre nebezpečné látky, ako je spoľahlivý chod a bezpečnosť, by mali byť v rámci protipožiarnej prevencie dlhodobo zachované. Pravidelná údržba je pre tento účel nevyhnutná a zároveň podmienená  zákonom. V rámci zachovania dlhodobej životnosti a správnej funkčnosti Vašich bezpečnostných skríň a kontajnerov Vám ponúkame pravidelné každoročné servisné revízie produktov, ktoré ste u nás zakúpili.

  • Údržba a servis Vašich skladov a bezpečnostných skríň vyškolenými a certifikovanými technikmi,
  • pripomenutie termínu nadchádzajúcej revízie,
  • dodržanie právnych predpisov  vykonávaním pravidelnej kontroly.
Servis a údržba