• Kompetentné poradenstvo

  • Kvalita primo od výrobcu

  • Individuálne riešenie

  • Medzinárodné know-how

Technické bezpečnostné kontajnery

Bezpečnosť pre prevádzkovú techniku

V dnešnej dobe je mnoho vnútropodnikových  procesov a postupov zabezpečovaných prostredníctvom moderného technologického vybavenia a to bez ohľadu na oblasti využitia. Tieto technológie sú  finančne náročné a zároveň veľmi chúlostivé. To je dôvod, prečo je  pre ich prevádzku vhodné mať vyhradené špeciálne priestory, ktoré by mali spĺňať zvláštne požiadavky, príp. byť vyvinuté priamo pre tento účel. A práve technické bezpečnostné kontajnery DENIOS ponúkajú ideálne riešenie! Každý technologický kontajner vzniká ako komplexné riešenie na základe našej vzájomnej spolupráce so zákazníkom, od počiatočného plánovania až po konečnú inštaláciu. Počas celého tohto procesu tak môžu byť zúročené všetky naše dlhodobé skúsenosti v tejto oblasti.

Radi Vám poradíme >>


Zaujímavé prípadové štúdie

Zaujímavé prípadové štúdie - nahliadnite pod pokrievku našich nedávnych projektov!

Do rubriky "Prípadové štúdie" sme pre Vás zaradili o.i. aj najzaujímavejšie projektové riešenia z oblasti technologicko-bezpečnostných skladovacích  systémov. Tu získate prehľad o rôznorodosti našich  technologických systémov a získate predstavu o tom, ako je možné jednotlivé DENIOS riešenia využiť v praxi v rôznych priemyselných odvetviach.

Pozrite sa podrobnejšie, ako vznikla skúšobňa pre stacionárny zásobník energie, dekontaminačná komora, laboratórium pre testovanie batérií, dávkovací a skladovací priestor pre lakovňu atď.

Prejsť k Prípadovým štúdiám >>


Servis a údržba priamo od výrobcu

Pre zabezpečenie bezpečnosti a správnej funkčnosti skríň a skladov na nebezpečné látky je nevyhnutné zabezpečiť ich pravidelnú údržbu a servis, čo je i zo zákona povinné. Ma základe tejto skutočnosti ponúkame našim zákazníkom každoročné bezpečnostné revízie.

Údržbu a servis vykonáva vždy vyškolený a certifikovaný servisný technik. Veľkou výhodou využitia našich služieb je, že nemusíte sledovať sami, kedy je treba vykonať nasledujúcu revíziu - termín odsledujeme za Vás!

Servis a údržba