Technologické kontajnery

Technológie pre skladovanie palivových článkov

Technológie pre skladovanie palivových článkov

Pre modernú výrobu elektrickej energie sa stále častejšie používajú palivové články. Tie sú nezávislé na sieti, mnohostranne použiteľné, ale zároveň veľmi obtiažne skladovateľné. Najmä klimatické podmienky môžu negatívne vplývať na tieto citlivé systémy. Technologické bezpečnostné kontajnery od DENIOSu sú pre bezpečné skladovanie týchto nosičov energie ideálne.

Kontajner pre umiestnenie samozhášacích technológií

Kontajner pre umiestnenie samozhášacích technológií

V kontajneri pre umiestnenie samozhášacích technológií od DENIOSu je rôzna hasiaca technika bezpečne a predpisovo uskladnená. Flexibilita vo vybavení a veľkosti priestoru sú pri výrobe kontajnera rovnako dôležitým aspektom ako aj rôznorodosť konečnej využiteľnosti zo strany spotrebiteľa.

Kontajner pre uloženie záložných zdrojov energie

Kontajner pre uloženie záložných zdrojov energie

Záložné zdroje elektrickej energie sú nevyhnutnými pomocníkmi najmä pre nemocnice a výskumné inštitúcie a musia byť pripravené k okamžitému použitiu. Súčasne je veľmi dôležité, aby priestory, v ktorých sú tieto záložné zdroje umiestnené, spĺňali všetky požiadavky na bezpečnosť a flexibilitu.

Kontajner pre umiestnenie telefónnej ústredne

Kontajner pre umiestnenie telefónnej ústredne

Kontajnery pre umiestnenie telefónnej ústredne predstavujú vhodné priestory nielen pre umiestnenie finančne náročných telekomunikačných technológií. Predstavujú taktiež ekonomické a bezpečné umiestnenie týchto technológií vo vonkajších priestoroch, ktoré nie sú každodenne pod dohľadom. Lepšie už ani nemôžu byť Vaše telekomunikačné technológie umiestnené.

Kontajner pre umiestnenie IT technológií

Kontajner pre umiestnenie IT technológií

Kontajnery pre umiestnenie IT technológií poskytujú optimálne podmienky pre externé uloženie citlivých zariadení, ako sú IT servery. DENIOS externé serverovne predstavujú bezpečné riešenie pre ukladanie IT technológií. S IT kontajnerom od DENIOSu už nebude treba využívať outsorcing pre ukladanie Vašich dôležitých dát.

Kontajner pre umiestnenie rozvodných skríň

Kontajner pre umiestnenie rozvodných skríň

V oblasti energetiky, v rozvodných a transformačných staniciach musia byť citlivé riadiace technológie a rozvodné skrine chránené pred požiarom a poškodením. Kontajner pre umiestnenie rozvodných skríň od DENIOSu predstavuje pre tieto účely ideálne riešenie.

Individuálne využitie

Dostatočné zabezpečenie technického vybavenia sa môže  dosť často stáva vážnou otázkou. Požiadavky na bezpečnosť, stabilitu a zároveň mobilitu skladu a technické vybavenie sú rôznorodé a náročné. Technologické kontajnery od DENIOSu individuálne prispôsobiteľné požiadavkám zákazníka predstavujú jedinečné skladovacie riešenia, ktoré spoľahlivo chránia citlivé technológie pred vonkajšími vplyvmi, ako je napr. počasie, vlámanie, vandalizmus či prístup nepovolaných osôb. Zároveň dostatočne chránia i okolité prostredie pred možnými následkami v prípade vzniku nehody vo vnútri kontajnera, tá môže vzniknúť následkom manipulácie s uskladneným sortimentom.

Využitie technologických kontajnerov od DENIOSu je naozaj rôznorodé. Okrem skladovacej funkcie sa technologický kontajner v praxi osvedčil napr. tiež ako bezpečný priestor pre uloženie záložných zdrojov energie, IT technológií alebo ako skúšobňa Li-Ion batérií a akumulátorov. Pretože sú technické kontajnery DENIOS požiarno odolné a poskytujú ochranu proti výbuchu, môžu byť umiestnené napr. priamo uprostred výrobnej haly.

Radi Vám poradíme >>


  • Kompetentné poradenstvo

  • Kvalita primo od výrobcu

  • Individuálne riešenie

  • Medzinárodné know-how

Zaujímavé prípadové štúdie

Zaujímavé prípadové štúdie - nahliadnite pod pokrievku našich nedávnych projektov!

Do rubriky "Prípadové štúdie" sme pre Vás zaradili o.i. aj najzaujímavejšie projektové riešenia z oblasti skladovania nebezpečných látok v technologicko-bezpečnostných kontajneroch. Tu získate prehľad o rôznorodosti využitia našich  skladov pre nebezpečné látky a nadobudnete predstavu o tom, ako je možné jednotlivé DENIOS riešenia využiť v praxi v rôznych priemyselných odvetviach.

Prečítajte si viac o skladovacom kontajneri s požiarnou odolnosťou pre individuálne stáčanie chemikálií, medzisklade pre odpadové hospodárstvo, sklade farieb s ochranou proti požiaru i mrazu, skladovaní chemických surovín, špeciálnom priestore pre miešanie farieb v protipožiarnom kontajneri, sklade Li-Ion akumulátorov a pod.

Prejsť k Prípadovým štúdiám >>


Servis a údržba priamo od výrobcu

Kľúčové funkcie bezpečnostných skríň a skladovacích kontajnerov pre nebezpečné látky, ako je spoľahlivý chod a bezpečnosť, by mali byť v rámci protipožiarnej prevencie dlhodobo zachované. Pravidelná údržba je pre tento účel nevyhnutná a zároveň podmienená  zákonom. V rámci zachovania dlhodobej životnosti a správnej funkčnosti Vašich bezpečnostných skríň a kontajnerov Vám ponúkame pravidelné každoročné servisné revízie produktov, ktoré ste u nás zakúpili.

  • Údržba a servis Vašich skladov a bezpečnostných skríň vyškolenými a certifikovanými technikmi,
  • pripomenutie termínu nadchádzajúcej revízie,
  • dodržanie právnych predpisov  vykonávaním pravidelnej kontroly.
Servis a údržba