Zaujímavé prípadové štúdie - nahliadnite pod pokrievku našich nedávnych projektov!

Do rubriky "Prípadové štúdie" sme pre Vás zaradili o.i. aj najzaujímavejšie projektové riešenia z oblasti tepelnej techniky. Tu získate prehľad o rôznorodosti individuálnych riešení a nadobudnete predstavu o tom, ako je možné jednotlivé DENIOS riešenia využiť v praxi v rôznych priemyselných odvetviach.

Prečítajte si viac o tavení látok obsahujúcich rozpúšťadlá, klimatickej komore pre testovanie funkčnosti inventára pri extrémnych výkyvoch teplôt, tepelnej komore pre temperované skladovanie  látok citlivých na teplotu atď.

Prejsť k prípadovým štúdiám >>

Zaujímavé prípadové štúdie
  • Kompetentné poradenstvo

  • Kvalita primo od výrobcu

  • Individuálne riešenie

  • Medzinárodné know-how

Individuálne riešenie z oblasti tepelnej techniky

Individuálne riešenie z oblasti tepelnej techniky

Najmä pri navrhovaní vhodného riešenia pre veľkokapacitné skladovanie v obmedzených priestoroch je nevyhnutný individuálny prístup. Individuálna konzultácia je tiež nutnosťou pri navrhovaní vybavenia  vnútorného priestoru tepelnej komory alebo keď má byť  zariadenie inštalované do vonkajších priestorov. Pre tieto prípady môžu byť navrhnuté tepelné komory až s troma skladovacími úrovňami a s dvojitou hĺbkou, s dvermi nenáročnými na priestor alebo so samostatným klimatizačným systémom. Pre vonkajšie použitie je možné vyrobiť veľké tepelné systémy, ktoré môžu byť navzájom prepojené krytou chodbou.

Vhodné pre:
Žieravé látky
Oxidačné látky
Horľavé látky
Dráždivé látky
Látky nebezpečné pre zdravie
Toxické látky
Látky nebezpečné pre životné prostredie

Obrázky individuálne riešených tepelných a klimatizačných komôr


Proces realizácie individuálnych riešení v oblasti tepelnej techniky

Odborná konzultácia
Odborná konzultácia
Plánovanie a projektovanie
Plánovanie a projektovanie
Výroba
Výroba
Odovzdanie a uvedenie do prevádzky
Odovzdanie a uvedenie do prevádzky
Servis a údržba (na prianie)
Servis a údržba (na prianie)


DENIOS Katalógy & Brožúry

Ďalšie podrobnosti k našim individuálnym riešeniam na mieru, bližšie detaily o našich produktoch a rozsiahlom príslušenstve nájdete v každoročne vydávanom DENIOS hlavnom katalógu, ktorý vychádza dvakrát do roka. Okrem toho sme pre Vás pripravili tiež podrobnejšie informačné materiály zamerané na tepelnú techniku či sklady pre nebezpečné látky. Nahliadnite do našej sekcie "Na stiahnutie", kde si môžete všetky tieto informačné materiály prelistovať online, stiahnuť, príp. požiadať o ich zaslanie poštou v tlačenej forme.

Prejsť do sekcie Na stiahnutie >>


Servis a údržba priamo od výrobcu

Kľúčové funkcie bezpečnostných skríň a skladovacích kontajnerov pre nebezpečné látky, ako je spoľahlivý chod a bezpečnosť, by mali byť v rámci protipožiarnej prevencie dlhodobo zachované. Pravidelná údržba je pre tento účel nevyhnutná a zároveň podmienená  zákonom. V rámci zachovania dlhodobej životnosti a správnej funkčnosti Vašich bezpečnostných skríň a kontajnerov Vám ponúkame pravidelné každoročné servisné revízie produktov, ktoré ste u nás zakúpili.

  • Údržba a servis Vašich skladov a bezpečnostných skríň vyškolenými a certifikovanými technikmi,
  • pripomenutie termínu nadchádzajúcej revízie,
  • dodržanie právnych predpisov  vykonávaním pravidelnej kontroly.
Servis a údržba