DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +421 800 11 80 70
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.sk

Viete ako bezpečne skladovať plynové fľaše?

Tlakové fľaše na plyny patria medzi nádoby, ktoré sú bežne používané, napr. pri zváraní v dielni, pri práci v laboratóriu alebo ako fľaše s chladiacimi prostriedkami. Manipulácia s plynmi prináša mnoho nebezpečenstva, avšak so správnymi znalosťami je možné riziko efektívne minimalizovať. Pripravili sme pre Vás zaujímavé tipy.

Skladovanie alebo manipulácia: pozor na rozdiely!

V mnohých prevádzkach musia byť plynové fľaše stále k dispozícii, aby mohli byť kedykoľvek použité. To je možné vnímať ako „skladovanie“. Oproti tomu „manipulácia“ znamená, že sú plné tlakové fľaše s plynom v potrebnom množstve a veľkostiach pripravené...

 • ... k následnému pripojeniu na odberné plynové zariadenie,

 • ... na pracovisku k okamžitému použitiu,

 • ... na nákladnej rampe alebo ploche k následnému transportu,

 • ... v predajni k prezentácii sortimentu.

Pozor!

Množstvo takto pripravených nebezpečných látok musí byť vždy obmedzené na primerané minimum nevyhnutné pre použitie počas pracovného dňa.

Čo na to predpisy?

Při skladovaní tlakových nádob na plyn je nutné rozlišovať medzi skladovaním v uzatvorenom priestore a skladovaním na voľnom priestranstve. Je pritom nutné dbať na platné predpisy. Nižšie Vám uvedieme najdôležitejšie požiadavky. Tlakové fľaše môžu pri nevhodnom skladovaní predstavovať výrazné nebezpečenstvo, kedy môže dôjsť napr. k nekontrolovanému úniku plynu v dôsledku poškodenia nádoby s plynom alebo k explózii pôsobením vysokých teplôt. Je preto nutné mať pri skladovaní tlakových nádob s plynmi vždy na pamäti týchto 5 zásad:

Chráňte plynové fľaše pred zahriatím nad 50 °C

Nevystavujte plynové fľaše otvorenému ohňu

Chráňte plynové fľaše pred koróziou

Zabráňte mechanickému pádu a poškodeniu plynových fliaš

Zamedzte vstupu do skladu nepovolaným osobám

Ďalej je nutné brať zreteľ na požiadavky pre hľadanie vhodného stanoviska pre skladovanie plynových fliaš. Skladovanie plynových fliaš nie je povolené na schodiskách, v úzkych priestoroch alebo prejazdoch, garážach, pivniciach, kotolniach, únikových cestách atď. Všeobecne by sklad plynových fliaš nemal byť prístupný bežnej prevádzke a nemali by tadiaľ viesť vnútropodnikové cesty. Neoprávneným osobám je vstup do skladu plynových fliaš zakázaný. Skladovací priestor musí byť uzamknutý a označený príslušnými výstražnými tabuľkami na vstupných dverách. Stanovené ochrané pásma je treba označiť podľa nebezpečenstva, ktoré prestavuje uložený typ plynu (napr. EX). Akékoľvek zariadenia používané v priestore s nebezpečenstvom výbuchu, musia byť v EX vyhotovení.

Od zariadení, ktoré môžu predstavovať riziko výbuchu, napr. v podobe intenzívneho sálania tepla, musí byť zabezpečený pri skladovaní odstup min. 5 metrov. Ochranné pásmo nesmie zasahovať do susedných pozemkov či na verejné priestranstvá. V ochranom pásme by sa nemali nachádzať šachty, studne, kanály, odtoky či iné miesta pod povrchom (hrozí tu hromadenie uniknutého plynu). Pri skladovaní horľavých plynov platí o.i., že v ochranných pásmach sa nesmú vyskytovať žiadne zdroje vznietenia a zároveň tu musí byť umiestnený vhodný hasiaci prístroj. Zo skladu horľavých plynov musia viesť minimálne jedny dvere priamo na voľné pristranstvo.

Aby sa zabránilo mechanickému poškodeniu, mali by byť tlakové nádoby na plyny skladované nastojato. Je dokonca neprípustné, aby fľaše s kvapalným plynom boli skladované naležato. V každom prípade je nutné plynové fľaše pri skladovaní zabezpečiť proti pádu. Plynové fľaše musia byť chránené pred dopravnými prostriedkami a ďalšími zdrojmi ohrozenia. K tomuto účelu je možné použiť napr. vhodnú nájazdovú či protinárazovú rampu. Vhodné je tiež dbať na uzamknutie ovládacích ventilov pomocou špeciálnych uzáverov. Vo vnútri skladu na plynové fľaše nesmú byť tlakové nádoby plnené ani stáčané.

Skladovanie na voľnom priestranstve

Spravidla je skladovanie na voľnom priestranstve tým najlepším variantom – odvetrávanie skladu tak bude celkom prirodzené. Pre otvorené sklady umiestnené vonku naviac platí, že minimálne z jednej strany musia zostať otvorené. Za otvorenú stranu skladu sa považuje i obvodová stena skladu v otvormi (drátená sieť). Uzavretý sklad musí mať zabezpečené prirodzené alebo nútené vetranie dľa STN 07 8304.

Skrine na plynové fľaše a sklady na plynové fľašek umiestneniu na voľnom priestranstve ponúkajú optimálne podmienky pre ich bezpečné a predpisové skladovanie. I plné bočné steny s vetracími otvormi umožnia prirodzené odvetrávanie. Zastrešenie sa postará o dostatočnú ochranu pred poveternoistnými vplyvmi. Všetky skrine a sklady na plynové fľaše sú vybavené držiakmi alebo zabezpečovacími reťazami, ktoré efektívne zaručia, že nedôjde k pádu plynových fliaš. Ďalšou výhodou skríň a skladov na plynové fľaše je, že sú uzamykateľné a vdaka tomu chránené pred vstupom nepovolaných osôb.

Skrine na plynové flaše

Objavte skrine na plynové fľaše na bezpečné a predpisové uskladnenie až 24 plynových fliaš vo vonkajšoch priestoroch.

K sortimentu

Sklady a klietky na plynové fľaše

Priestranné vonkajšie sklady a klietky na plynové fľaše na uskladnenie až 72 plynových fliaš po 33 kg alebo až 50 plynových fliaš s objemom 50 l.

K sortimentu

Skladovanie plynových flaší s požiarnou odolnosťou

V sortimente nájdete tiež osvedčené riešenia pre požiarne odolné skladovanie až 48 plynových fliaš.

K sortimentu

Skladovanie v uzavretých priestoroch

Skladovanie plynových fliaš na voľnom priestranstve je z mnohých pohľadov ideálne, nie vždy však realizovateľné. Za podmienky dodržania bezpečnostných opatrení je však možné i skladovanie vo vnútri budov. Musí byť zabezpečené dostatočné odvetrávanie a dodržané ďalšie bezpečnostné požiadavky:

 • oddeľujúca konštrukcia dvoch skladov s odonosťou REI 90,

 • skladovací priestor musí mať samozatváracie požiarne odolné dvere,

 • v skladovacom priestore pre horľavé plyny musia byť všetky ďalšie komponenty a elektrické zariadenia vo verzii Ex,

 • podlaha musí byť z nehorľavého materiálu,

 • medzi plynovými fľašami s horľavými plynmi a fľašami s oxidačnými plynmi musí byť v sklade zachovaná vzdialenosť minimálne 1 meter,

 • v skladovacom priestore nesmú byť žiadne šachy, kanály, odtoky alebo vstupy do pivníc,

 • teplota nesmie prekročiť kritickú teplotu žiadneho skladovaného plynu.

Skladovanie plynových fliaš na pracovisku

Vo vnútri budov na pracovisku odporúčame tlakové nádoby s plynmi skladovať výhradne v bezpečnostných skriniach s požiarnou odolnosťou. Okrem všeobecných bezpečnostných predpisov je nutné dodržiavať požiadavky európskej normy STN EN 14470-2, pričom bezpečnostné skrine od DENIOSu požiadavky tejto normy spĺňajú. V týchto skriniach je možné súčasne uskladniť i tlakové nádoby s rôznymi druhmi plynov. Nie je tu žiade veľké obmedzenie. Pri skladovaní horľavých a oxidačných plynov (napr. acetylén alebo kyslík) v bezpečnostných skriniach nie je nutné dodržiavať nutné bezpečnostné odstupy. Skrine na plynové fľaše typ 90 umožnia nekomplikované a bezpečné skladovanie a manipuláciu s tlakovými fľašami priamo na pracovisku.

Skrine na plynové fľaše musia byť permanentne odvetrávané. Dľa STN EN 14470-2 je počas skladovania plynových fliaš vyžadovaná :

Povaha plynu Požadovaná výmena vzduchu
Horľavé a oxidačné plyny aspoň 10-násobná výmena vzduchu za hodinu
Jedovaté a veľmi toxické plyny aspoň 120-násobná výmena vzduchu za hodinu

Dôležité!

Pri skladovaní plynových fliaš vždy vezmite do úvahy posúdenie rizík! Príslušné bezpečnostné opatrenia by mali byť vždy koordinované a vykonávané prípad od prípadu. Nezabudnite tiež pravidelne školiť svojich zamestnancov o správnej manipulácii s plynovými fľašami a zoznámte ich s návodom na použitie v súlade s vyhláškou o nebezpečných látkach.

Potrebujete pomôcť

Neváhajte a dajte nám o tom vedieť! Radi Vám pomôžeme.
Sme tu pre Vás!

Poradenstvo zdarma 0800 11 80 70
Menu
Prihlásiť sa
Váš nákupný košíkPridané do košíka
Prejsť do košíka
Radi Vám poradíme!

Zavolajte nám alebo nám napíšte, ozveme sa Vám čoskoro!

Po - Pia: 08:00 - 16:00