DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +421 800 11 80 70
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.sk

Modulárny sklad chemikálií ako prevratné riešenie

„Urobme prvý krok!“ to boli slová Günthera Schätzleho, pôsobiaceho na pozícii Manager Plant Engineering Production & Logistics v spoločnosti CHT Germany GmbH v Tübingene, nemeckej spoločnosti s medzinárodným pôsobením v oblasti špeciálnych chemikálií. Za takmer 20 rokov jeho kariéry v CHT sa pre neho upevnil koncept úspechu: sekvenčný prístup k novým štartom a flexibilná adaptácia na báze modulárnych koncepcií vo všetkých oblastiach – inými slovami: krok za krokom skúšať, čo funguje a využívať dostupné pole pôsobnosti na maximum pre efektívne riešenie výziev.

Tento prístup sa teraz znovu osvedčil pri realizácii ďalšieho veľkého projektu.

Právne požiadavky ako výzva

Chemické spoločnosti často čelia zložitým a niekedy protichodným legislatívnym požiadavkám, ak ide o skladovanie veľkého množstva najrôznejších druhov nebezpečných látok. V závislosti od stupňa nebezpečenstva a skladovaného množstva musia byť prijaté zodpovedajúce komplexné ochranné opatrenia. Pri rôznych druhoch nebezpečných látok je nutné vždy skontrolovať, či je ich spoločné skladovanie vôbec povolené. Riziká požiaru a výbuchu treba starostlivo zvážiť a zohľadniť v koncepcii požiarnej ochrany. Schvaľovací proces býva väčšinou náročný a zdĺhavý.

Hlavné preteky skupiny CHT v Dußlingene pri Tübingene vyrobia pre svojich zákazníkov po celom svete ročne 50.000 ton špeciálnych chemikálií. Priamo na mieste je uskladnených niekoľko tisíc ton tohto nebezpečného materiálu. Celý závod preto podlieha veľkému množstvu povinností, vyplývajúcemu z vyhlášok o závážnych haváriách, a špeciálnym kontrolám zo strany úradov.

Modulový projekt namiesto bežného postupu

Produkty skupiny CHT sú pre zákazníkov stále komplexnejšie a špecifickejšie, preto má flexibilné a bezpečné skladovanie väčšieho množstva najrôznejších druhov nebezpečných látok veľký význam. Implementácia platných predpisov, týkajúcich sa skladovania týchto látok, je pritom stále zložitejšia. Situáciu navyše zhoršuje rastúca neistota dodávok na trhu surovín. Logistika CHT Group preto musí byť navrhnutá tak, aby bola efektívna a flexibilná. Z toho všetkého vyplynula naliehavosť vybudovať v priestore závodu ďalší sklad pre nebezpečné látky.

Aby bolo možné tieto požiadavky splniť, vkladal Schätzle nádej do modulárnej koncepcie, namiesto toho, aby zvolil postup, ktorý je v tomto odbore obvyklý – teda výstavbu veľkého skladu s otvorenými regálmi. „Príliš neflexibilné, požiadavky úradov nezmyselné a stavebné náklady príliš vysoké, celý projekt zdĺhavý,“ zhrnul Schätzle najväčšie nevýhody stavebného riešenia.

Na jar 2020 došlo k prvému stretnutiu Schätzleho a zástupcov DENIOSu. Po roku technického a obchodného plánovania začali spoločnosť CHT a DENIOS spoločný projekt, ktorý okrem dodávky 30 samostatných skladovacích modulov zahŕňal aj digitálny monitoring stavu skladovacích systémov. V spolupráci s firmou Company4, špecializujúcou sa na priemyselné stavby, bolo formulovaných päť kľúčových požiadaviek na realizáciu projektu: bezpečnosť, flexibilita, modularita, energetická sebestačnosť, digitalizácia.

Skladovacie moduly stoja na špeciálnej betónovej doske, riešenej ako nepriepustná záchytná vaňa. Celá konštrukcia s podlahou, jednotlivými skladovacími modulmi a strechou spĺňa požiadavky všetkých platných predpisov, vrátane tých pre výstavbu systémov v seizmickej zóne 3, teda v najvyššej zóne pre Európu.

Finálna dodávka a montáž

Už v priebehu realizácie DENIOS dodal firme CHT prvé skladovacie moduly na zaistenie medziskladovania. Finálna dodávka zostávajúcich systémov a konečná montáž prebehla hladko a rýchlo začiatkom novembra 2021. 30 skladovacích modulov bolo namontovaných v priebehu troch týždňov. Pozrite sa na krátky zostrih z odovzdania a montáže projektu.

Potom bola postavená oceľová konštrukcia pre zastrešenie celého skladovacieho priestoru, zaistené elektrické napájanie pre všetky skladovacie systémy a mobilná dátová sieť s vnútropodnikovým systémom riadenia procesov, ďalej potom bolo nainštalované stacionárne hasiace zariadenie. Fotovoltaický systém na streche zaisťuje energeticky sebestačnú prevádzku celého skladovacieho systému.

Maximálna bezpečnosť a flexibilita všetkých skladovacích modulov

Každý skladovací modul je samostatne vybavený protipožiarnou technológiou, zodpovedá požiadavkám normy TRGS510 a je adekvátne dimenzovaný pre miestne zaťaženie vetrom, snehom i zemetrasením. Ide o sklady s požiarnou ochranou F 90/REI 90 a izolované sklady nebezpečných látok s protipožiarnymi panelmi, ktoré sú s ohľadom na cenu a priestor zladené striedavo s ohľadom na dodržiavanie požiarnych odstupov.

Schätzle sa opakovane stretáva s otázkami, prečo sú rôzne typy modulov usporiadané striedavo a nie sú zoradené podľa veľkosti s tým, že to nevyzerá pekne! „V tom je ale ten trik! Vďaka tomu tu je možné v súlade s predpismi skladovať dvakrát viac paliet, než by bolo v takom priestore normálne možné!“ Schätzle tiež obzvlášť zdôrazňuje flexibilitu nového skladovacieho systému:

Každý skladovací modul tvorí samostatný skladovací priestor zodpovedajúci platnej legislatíve o nebezpečných látkach. Triedy nebezpečných látok v každom skladovacom module je možné z dôvodu aktuálnych požiadaviek v prevádzke meniť. Ide teda o vysoko flexibilný systém.

Günther Schätzle, Manager Plant Engineering Production & Logistics, CHT Germany

Výrobca DENIOS predkladá ku každej skladovacej jednotke všeobecné stavebné schválenie od DIBt - ako doklad o vhodnosti pre ochranu vody v súlade s nariadením o manipulácii s nebezpečnými a vodu ohrozujúcimi látkami a o vhodnosti pre požiarnu ochranu. Každý systém je navyše vybavený digitálnym detektorom úniku nebezpečných kvapalín SpillGuard® connect, ktorý prenáša prevádzkové dáta do cloudovej aplikácie DENIOS connect prostredníctvom úzkopásmovej siete IoT a sprostredkováva namerané hodnoty zákazníkovi v reálnom čase. CHT prevádza cloudové dáta do dátového formátu MTP* a používa ich vo vlastnom systéme riadenia procesov pre monitorovanie stavu.

Celý systém ponúka najvyššiu úroveň bezpečnosti, ktorá nadchla nielen TÜV. Zodpovedný schvaľovací orgán pre stavebné projekty tiež vyhodnotil bezpečnostný koncept systému ako pokrokový v oblasti priemyslu a schválil projekt v rekordnom čase.

Presvedčivé riešenie ako hudba budúcnosti?

Vďaka veľkému počtu vzájomne oddelených skladovacích modulov môže teraz spoločnosť CHT okamžite a pružne zareagovať na akúkoľvek požiadavku skladovania. V menších skladovacích moduloch je možné oveľa lepšie dodržať maximálne povolené hraničné skladovacie množstvo a oveľa rýchlejšie realizovať úpravy v dôsledku kolísania. "Prínos je úplne presvedčivý!", uvádza Schätzle. Z jeho pohľadu môže hotový projekt predstavovať príkladný vzor pre celý chemický priemysel a pomôcť pri zabezpečení závodov v celej Európe.

Anotácia:

Vďaka realizovanému projektu nadviazala spoločnosť CHT na požiadavky projektov IIoT/automatizácie, ktoré zahŕňajú inovatívne integráciu signálov a monitoringu prevádzkových dát do systému riadenia procesov zákazníka. Súčasťou sú aj prevádzkové dáta z detektora úniku nebezpečných kvapalín SpillGuard® connect, ktoré sú zlúčené s dátovými tokmi z iných systémových komponentov pomocou dátových formátov MTP* na systémoch spracovania dát s podporou OPC UA, nezávisle od výrobcu.

*MTP = Module Type Package podľa VDI 2658

Základem pro toto řešení

Protipožiarne sklady

Protipožiarne sklady DENIOS ponúkajú požiarnu odolnosť 90 minút!

Zistiť viac

Príslušenstvo pre sklady nebezpečných látok

Prezrite si našu širokú paletu príslušenstva pre sklady nebezpečných látok DENIOS!

Zistiť viac

Potrebujete pomôcť?

Neváhajte a dajte nám o tom vedieť! Radi vám pomôžeme.

Sme tu pre vás!

Poradenstvo zadarmo 800 11 80 70

Mohlo by Vás také zajímat...

Prípady z praxe

Modulárny sklad chemikálií ako prevratné riešenie

Hlavný závod skupiny CHT v Dußlingene pri Tübingene vyrába 50 000 ton špeciálnych chemikálií pre zákazníkov po celom svete. Vzhľadom na rastúce dopyty bolo naliehavo nutné vybudovať ďalšie bezpečné a flexibilné skladovacie zariadenie. Modulárne riešenie takého skladu na chemikálie prinieslo spoločnosti CHT výsledok, o ktorom sa im ani nesnívalo.

Čítať viac
Aktuality

S DENIOS connect nonstop na drôte

Zostaňte so svojim skladovacím systémom nonstop v spojení, nech už ste fyzicky kdekoľvek. Aplikácia DENIOS connect neúnavne stráži váš skladovací systém a pošle vám okamžite SMS alebo e-mail, akonáhle sa vaše skladovacie zariadenie dostane do úzkych!

Čítať viac
Svet produktov

Bezpečne aj v EX prostredí

Objavte poriadnu dávku produktov na bezpečné používanie v Ex prostredí! Máme pre vás viac ako 2 000 nástrojov a zariadení, s ktorými môžete smelo a neohrozene pracovať vo všetkých oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu. V tomto článku nájdete malú ochutnávku!

Čítať viac
Prípady z praxe

Skladovanie rozpúšťadiel s ochranou proti požiaru a výbuchu vo firme SCHUNK-GRUPPE HEUCHELHEIM

Pri výrobe produktov z uhlíka a grafitu sú vo firme Schunk Group používané živice, ktoré môžu byť dôkladne odstránené iba pomocou rozpúšťadiel. Okrem zdravotných rizík sa musí pri používaní rozpúšťadiel tiež počítať so vznikom výparov a tým pádom aj výbušných zmesí v spojení týchto výparov so vzduchom.

Čítať viac
Svet produktov

Predpisové skladovanie a manipulácia s dezinfekciou

Väčšina dezinfekčných prostriedkov patrí medzi horľavé kvapaliny. Tie musia byť skladované podľa predpisov požiarnej ochrany a vodného zákona. Máme pre vás flexibilné riešenie pre bezpečné a predpisové skladovanie väčšieho aj menšieho množstva dezinfekcie.

Čítať viac
Prípady z praxe

Miešacie stanice uprostred výrobnej haly APO GMBH

Firma APO GmbH v Nemecku sa zaoberá natieraním malých sériovo vyrábaných dielov. K ochrane zamestnancov pred zdraviu škodlivými lakmi skonštruoval DENIOS stáčaciu a miešaciu stanicu, ktorá súčasne zaisťuje aj požiarne odolné skladovanie.

Čítať viac
Načítať ďalšie položky Načítané 6 z 15 položiek
Menu
Prihlásiť sa
Váš nákupný košíkPridané do košíka
Prejsť do košíka
Radi Vám poradíme!

Zavolajte nám alebo nám napíšte, ozveme sa Vám čoskoro!

Po - Pia: 08:00 - 16:00