DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +421 800 11 80 70
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.sk

Tepelná komora v 8 krokoch

Pri plánovaní tepelnej komory vyvstane rad kľúčových otázok, bez zodpovedania ktorých sa jednoducho nepohnete z miesta. Tak napríklad: Akými funkciami by mala tepelná komora disponovať? Akú kapacitu by mala tepelná komora mať? Čo všetko treba zohľadniť? Nižšie nájdete všetkých 8 najdôležitejších otázok, ktoré vám pri plánovaní vašej tepelnej komory zaručene pomôžu. A ak budete mať nejaké ďalšie otázky, neváhajte nás určite kontaktovať.

1. Čo bude v tepelnej komore uskladnené?

Úplne najdôležitejšia otázka. Tepelná komora musí byť na mieru prispôsobená látkam a nádobám, ktoré budú vo vnútri uskladnené. Kvalita a množstvo látok sú rozhodujúce pre návrh technického riešenia celého tepelného systému. Okrem technického postupu ohrevu je potrebné vziať do úvahy aj potenciálne nebezpečenstvo, ktoré so sebou jednotlivé druhy látok prinášajú (napr. vodu ohrozujúce alebo inak nebezpečné látky). Okrem ochrany osôb a samotných látok môže byť totiž nutnosťou zaviesť vhodné opatrenia na ochranu vôd, na ochranu pred požiarom a pred výbuchom. Prevádzkovateľ vždy zodpovedá za vykonanie posúdenia rizík a za návrh vhodných ochranných opatrení, ktoré z posúdenia rizík vyplynú.

2. Akú kapacitu potrebujem?

Pre navrhnutie správnej veľkosti tepelnej komory musíte vopred vedieť, koľko materiálu sa musí do tepelnej komory vojsť v určitom časovom intervale, aby bolo možné zabezpečiť celý proces ohrevu látok bez nutnosti prerušovania cyklu, napr. z dôvodu nízkej kapacity tepelnej komory. Pokiaľ si však kupujete nové výrobné zariadenie, ktoré má zabezpečiť predhriatie alebo roztavenie procesných materiálov, skúsenosti s potrebnou kapacitou i celkovým trvaním procesu ohrevu tohto materiálu však chýbajú. Tieto parametre sa odvíjajú nielen od vlastností spracovávaného materiálu a jeho množstva, ale aj od účinnosti tepelnej komory.

Účinnosť tepelnej komory je možné určiť podľa rýchlosti, ktorou dosiahne požadovanú teplotu vo vnútri komory a udržania presnej konštantnej teploty až do konca procesu prípravy materiálu.

Chybné naplánovanie kapacity tepelnej komory môže viesť k nemalej investícii, ktorá so sebou však neprinesie požadovaný výsledok. Z tohto dôvodu Vám odporúčame dočasný prenájom tepelnej komory na skúšku.

*Realizovali sme rad nových systémov, ktoré tie staré prekonali s účinnosťou až o 50 %. Dosahujeme to prostredníctvom optimalizácie súhry medzi ohrevom vzduchu, geometriou prúdenia, regulovaným objemom vzduchu a tepelnou izoláciou v tepelnej komore DENIOS.*

Tepelná komora na skúšku

Máte vo svojom portfóliu nový produkt a chcete si otestovať, ako sa správa pri rôznych teplotách? Aké dlhé sú doby jeho ohrevu? Je pre vás regulácia teploty v tepelnej komore tým najlepším riešením? Vyskúšajte si to.

Tepelnú komoru si môžete na skúšku prenajať a získať tak dôležité skúsenosti a podnety, ktoré sa vám budú hodiť pri plánovaní vašej vlastnej tepelnej komory.

3. Čím budem tepelnú komoru vykurovať?

Elektrický prúd je najbežnejšie používaným zdrojom na vykurovanie tepelnej komory. Rovnako tak je možné na vykurovanie tepelnej komory využiť procesné alebo odpadové teplo, či už vo forme pary, teplonosného oleja alebo horúcej vody. Pretože sa od voľby zdroja vykurovania tepelnej komory odvíjajú komponenty použité na stavbu tepelnej komory, je nutné mať pri plánovaní tepelnej komory jasno aj v tomto bode.

4. Aké ďalšie podmienky ovplyvňujú konštrukciu tepelnej komory?

Dostupný priestor a jeho prístupnosť, dopravné cesty a spôsob zásobovania energiou môžu predstavovať ďalšie potenciálne obmedzenia, ktoré vstupujú do hry pri plánovaní konštrukcie vašej tepelnej komory. Aj týmto podmienkam je nutné sa prispôsobiť čo najefektívnejšie. V prípade potreby pristupujeme k plánovaniu individuálneho riešenia priamo na mieru. Modulárna konštrukcia alebo umiestnenie tepelnej komory vonku taktiež predstavujú vhodné riešenie.

Individuálne riešenie na mieru je skvelou voľbou tam, kde naše štandardizované riešenia nepokrývajú všetky vaše potreby. Ponúkame vám optimálnu integráciu tepelnej komory do vášho výrobného prostredia – „to, čo najlepšie sedí“. Radi vás navštívime priamo u vás vo firme a spoločne zmapujeme vaše potreby, požiadavky, ale aj možnosti. Zjednajme si schôdzku ešte dnes.

5. Ako bude proces ohrevu látok prebiehať?

Proces ohrevu látok pre ich ďalšie spracovanie v rámci výrobného procesu je možné spravidla popísať pomocou nasledujúcich krokov:

  1. Uskladnenie nespracovaných surovín mimo tepelnú komoru

  2. Príprava surovín na spracovanie

  3. Umiestnenie surovín do tepelnej komory

  4. Ohrev surovín a výstup tepelne spracovaných surovín

  5. Presun surovín na ďalšie spracovanie

Pridaná hodnota, ktorú je možné očakávať od automatizácie, sa odvíja od technického procesu a ďalších podmienok (napr. hospodárnosť a prístupnosť). Podľa našich skúseností funguje integrácia automatizácie najlepšie vo chvíli, keď za celú vec (od analýzy potrieb až po implementáciu a uvedenie do prevádzky) zodpovedá jedna osoba, príp. firma. Ponúkame vám kompletné služby, vr. servisu, ktoré sú s automatizovaným riešením spojené. Radi Vám predstavíme nielen všetky dostupné možnosti, ale aj nové, plne automatizované tepelné komory 4.0 z našej vlastnej výroby.

Správne naplánovanie ako budú jednotlivé kroky v budúcnosti prebiehať, bude mať vplyv nielen na konštrukciu tepelnej komory. Treba tiež premyslieť spôsob manipulácie s materiálom. Bude nutné používať manipulačnú techniku, ako napr. vysokozdvižný vozík alebo sudovú zdvižku? Aké pracovné činnosti budú vykonávané obsluhujúcim personálom? Aký je rozsah automatizovaných procesov (úroveň rozsahu automatizácie: nulová až plne automatizovaná prevádzka)? Aké požiadavky vyplývajú z technológie riadenia procesov?

6. Aké nároky budete mať na monitorovanie hodnôt a kontrolu kvality?

Proces spracovania ide ruka v ruke s monitorovaním hodnôt a kontrolou kvality, preto je nutné mať vopred jasno, aké funkcie budete potrebovať a zohľadniť to už pri plánovaní komory aj pri výbere dodávateľa. Aj v tomto prípade je dôležité zodpovedať si otázku požadovaného stupňa automatizácie. Aby mohla byť dlhodobo zaručená vysoká kvalita ohrievaných surovín v priebehu celého procesu ohrevu, môže byť za určitých okolností potrebný napr. pravidelný monitoring teplôt a ich zaznamenávanie.

7. Musia byť pri plánovaní tepelnej komory zohľadnené nejaké špecifické požadavky odvetvia?

Vaše základné požiadavky môžu byť rozšírené ešte o ďalšie špecifické požiadavky jednotlivých priemyselných odvetví, ako sú napr. GMP postupy vo farmaceutickom priemysle alebo HACCP koncepcie v potravinárstve.

GMP: Good Manufacturing Practice (Správna výrobná prax)

HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points (Systém analýzy rizika a stanovenie kritických kontrolných bodov)

Pre farmaceutický aj potravinársky priemysel bežne realizujeme tepelné komory vyrobené výhradne z nerezovej ocele.

8. Je pre vás pri výbere dodávateľa dôležitá pôsobnosť na medzinárodnom trhu?

Pokiaľ vaša spoločnosť pôsobí medzinárodne a vy chcete implementovať rovnaké podmienky pre výrobu a kvalitu v celej vašej medzinárodnej skupine, bude pre vás medzinárodný dodávateľ tepelnej komory určite jasnou voľbou. Celosvetovo certifikované výrobné procesy a produkty so sebou prinášajú prísľub kvality aj pre vás.

*Našou prednosťou je medzinárodné partnerstvo. Vďaka vlastnej sieti medzinárodných pobočiek sme schopní zabezpečiť vhodné riešenie pre celú vašu medzinárodnú skupinu. Sme vám nablízku naprieč Európou, v Ázii i Amerike, hovoríme rovnakým jazykom a máme vám čo ponúknuť. Podporíme vás kompetentným poradenstvom, premyslenými produktmi, zaujímavými službami i neutíchajúcim know-how. Už teraz stojíme po boku veľkých korporácií z celého radu rôznych priemyselných odvetví, ako napr. Bayer, Volkswagen, Salzgitter, SKF alebo Deutsche Bahn. Sme vám neustále k dispozícii. *

Potrebujete pomôcť?

Neváhajte a dajte nám o tom vedieť! Radi vám pomôžeme.

Sme tu pre vás!

Poradenstvo zadarmo 800 11 80 70

Prečítajte si tiež...

Načítam…
Menu
Prihlásiť sa
Váš nákupný košíkPridané do košíka
Prejsť do košíka
Radi Vám poradíme!

Zavolajte nám alebo nám napíšte, ozveme sa Vám čoskoro!

Po - Pia: 08:00 - 16:00