DENIOS s.r.o
Na Jelence 1330
386 01 Strakonice

Tel.: +421 800 11 80 70
E-Mail: obchod@denios.cz
Internet: www.denios.sk

Prípadové štúdie

Prípady z praxe

Modulárny sklad chemikálií ako prevratné riešenie

Hlavný závod skupiny CHT v Dußlingene pri Tübingene vyrába 50 000 ton špeciálnych chemikálií pre zákazníkov po celom svete. Vzhľadom na rastúce dopyty bolo naliehavo nutné vybudovať ďalšie bezpečné a flexibilné skladovacie zariadenie. Modulárne riešenie takého skladu na chemikálie prinieslo spoločnosti CHT výsledok, o ktorom sa im ani nesnívalo.

Čítať viac
Prípady z praxe

Skladovanie rozpúšťadiel s ochranou proti požiaru a výbuchu vo firme SCHUNK-GRUPPE HEUCHELHEIM

Pri výrobe produktov z uhlíka a grafitu sú vo firme Schunk Group používané živice, ktoré môžu byť dôkladne odstránené iba pomocou rozpúšťadiel. Okrem zdravotných rizík sa musí pri používaní rozpúšťadiel tiež počítať so vznikom výparov a tým pádom aj výbušných zmesí v spojení týchto výparov so vzduchom.

Čítať viac
Prípady z praxe

Miešacie stanice uprostred výrobnej haly APO GMBH

Firma APO GmbH v Nemecku sa zaoberá natieraním malých sériovo vyrábaných dielov. K ochrane zamestnancov pred zdraviu škodlivými lakmi skonštruoval DENIOS stáčaciu a miešaciu stanicu, ktorá súčasne zaisťuje aj požiarne odolné skladovanie.

Čítať viac
Prípady z praxe

Laboratórium na testovanie batérií pre firmu Phoenix Testlab

Phoenix Testlab je súčasťou skupiny Phoenix Contact. DENIOS vytvoril pre firmu Phoenix Testlab systém testovania Li-Ion batérií, ktorý vie simulovať 5 rôznych testovacích podmienok. Základ pre skúšobňu batérií tvorí DENIOS protipožiarny kontajner, ktorý prináša vyššiu bezpečnosť pre zamestnancov a zároveň zefektívnil celý výrobný proces.

Čítať viac
Prípady z praxe

Miestnosť na skúšanie a skladovanie Li-on batérií

Skúšobňa pre stacionárne zásobníky energie pre firmu Voltavision ako klimatizovaná komora s požiarnou odolnosťou 90 minút. Miestnosť slúži na preskúšanie a skladovanie veľkých batérií.

Čítať viac
Prípady z praxe

Tepelná komora s veľkou kapacitou a krátkou dobou ohrevu

Výrobca špeciálnej chémie z Weselu potreboval šesť tepelných komôr pre bezpečné skladovanie rôznych materiálov s rôznymi vlastnosťami. Rolovacie vráta s ochranou proti výbuchu sa postarajú o dostatočnú bezpečnosť a úsporu miesta.

Čítať viac
Prípady z praxe

Tepelná komora pre farmaceutický primysel

Farmaceutická výrobná GP Grenzach Produktions, dcérska spoločnosť koncernu Bayer, pracuje s voskami a vazelínou. V spolupráci firiem DENIOS a REUKO Air Service BmbH vznikla tepelná komora, ktorá oddelila skladovací priestor od samotnej výroby a optimalizovala tak výrobné procesy.

Čítať viac
Prípady z praxe

Protipožiarny kontajner pre H&R

Pre firmu H&R vyrobil DENIOS skladovacie riešenie, v ktorom sú uchovávané výrobné vzorky pre zákazníkov. Vzhľadom k tomu, že skladovanie jednotlivých vzoriek môže trvať od 6 mesiacov až do 10 rokov, bol kladený veľký dôraz na to, aby zariadenie spĺňalo všetky zákonné a bezpečnostné normy. Rešenie od DENIOSu zaručuje bezpečnosť vo všetkých ohľadoch.

Čítať viac
Prípady z praxe

Skladovanie palív a tmelov v Kia Motors

Známy výrobca automobilov KIA Motors potreboval pre svoju prevádzku v Žiline na Slovensku bezpečný sklad pre nebezpečné látky pre ukladanie veľkého množstva palív a tmelov. Vzhľadom k tomu, že mali byť tieto palivá a tmely uskladnené na rôznych miestach vo výrobe, bolo treba vyrobiť viac protipožiarnych skladovacích jednotiek, ktoré by boli zároveň vhodné pre prostredie sn nebezpečenstvom výbuchu.

Čítať viac
Prípady z praxe

Tepelná komora do púšte v Katare

Letecká spoločnosť Qatar Airways je vybavená ako každá letecká spoločnosť záchrannými šmykľavkami (evakuačné sklzy). Tieto sú vystavené veľkým teplotným výkyvom. Z tohto dôvodu sú vykonávané špeciálne záťažové testy funkčnosti, ktoré prebiehajú v klimatickej komore od DENIOSu. DENIOS produkty teda aktívne prispievajú k letovej bezpečnosti štátoch s extrémnymi klimatickými podmienkami.

Čítať viac
Prípady z praxe

Tavenie látok obsahujúcich rozpúšťadlá, Thor GmbH

Firma Thor GmbH sa špecializuje na výrobu špeciálnych chemikálií. Pre zefektívnenie výroby boli inštalované vo vnútorných priestoroch štyri tepelné komory s požiarnou odolnosťou vhodné do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu. DENIOS tepelné komory spĺňajú všetky prevádzkové a bezpečnostné požiadavky.

Čítať viac
Prípady z praxe

Dekontaminačná komora v Mníchove

Technická univerzita v Mníchove potrebovala dekontaminačný priestor, v ktorom by mohlío byť čistené rádioaktívne náradie a súčiastky. DENIOS navrhol dekontaminačnú komoru tak, aby mohli zamestnanci jednoducho a bezpečne vykonávať svoje každodenné činnosti.

Čítať viac
Prípady z praxe

Nerezová tepelná komora s požiarnou odolnosťou na princípe GMP

Potravinársky koncern Cadbury Schweppes vybavil svoj výrobný závod v Poľsku tepelnou komorou od DENIOSu. V tepelnej komore sú bezpečne a pri konštantnej teplote uložené dôležité potravinárske prísady. Tieto skladovacie riešenia sú tiež veľmi vhodné pre už jestvujúcu infraštruktúru zákazníka.

Čítať viac
Prípady z praxe

Sklad nebezpečných látok pre univerzitu v Düsseldorfe

Pri prestavbe nejakého priestora vzniká tiež príležitosť pre zamyslenie sa nad možnosťami vedúcimi k zvýšeniu jeho bezpečnosti. Toto je prípad univerzity v Düsseldorfe. Čo sa týka prírodných vied je manipulácia s vodu ohrozujúcimi a horľavými látkami každodennou záležitosťou. DENIOS vytvoril veľkosklad na kľúč vrátane stavebných opatrení.

Čítať viac
Prípady z praxe

Skladovanie tukov a olejov Hösch

DENIOS systémové kontajnery poskytujú maximálnu bezpečnosť a veľkú skladovaciu kapacitu pri využití pomerne malého priestoru. Tento typ kontajnerov tvorí aj základ projektu pre Hösch GmbH. Veľké množstvo tukov a olejov malo byť bezpečne uložené priamo v existujúcom sklade.

Čítať viac
Prípady z praxe

Aktívne a pasívne skladovanie horľavín HÖCHST

Pre firmu Infraserv Höchst realizoval DENIOS skladovacie zariadenie pozostávajúce zo štyroch pochôdznych protipožiarnych kontajnerov. Sklady sú určené pre aktívne a pasívne skladovanie horľavých kvapalín. Vnútorný priestor protipožiarnych skladov je vybavený zariadením vhodným do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu. Vstavané vykurovanie poskytuje skladovaným kvapalinám ochranu proti mrazu.

Čítať viac
Prípady z praxe

Skladovanie čistiacich prostriedkov, Heinz Hänggi GmbH

Požiadavky na sklad nebezpečných látok sú závislé od príslušných zákonov tej krajiny, v ktorej by mal byť sklad používaný. Príkladom je firma Heinz Hänggi GmbH vo Švajčiarsku. Sklad nebezpečných látok od DENIOSu putujúci do Švajčiarska bol prispôsobený požiadavkám Federálnej komisie pre bezpečnosť práce EKAS a Združenia kantonálnych poisťovní proti požiaru VKF.

Čítať viac
Prípady z praxe

Skladovanie horľavín v skladových halách logistických parkov

Spoločnosť LOXXESS Bor s.r.o. získala tri plnohodnotné samostatné požiarne úseky pre skladovanie drogistického tovaru bez nutnosti stavebných úprav skladovacie haly, ktoré celkom zodpovedajú všetkým jej potrebám aj platným predpisom. Všetky tri skladovacie kontajnery boli umiestnené vedľa seba v okrajovej časti skladovacie haly v blízkosti vychystávacích a baliacich pracovísk, čo zaisťuje efektivitu práce a jednoduchý a zároveň bezpečný prístup pracovníkov k uskladnenému tovaru.

Čítať viac
Prípady z praxe

Skladovanie nebezpečných substancií vo firme Avesco

Bezpečnosť zamestnancov a splnenie všetkých zákonných požiadaviek týkajúcich sa protipožiarnej ochrany boli pri plánovaní individuálneho riešenia pre švajčiarsku servisnú firmu Avesco AG na prvom mieste. Výsledkom je samostatná protipožiarna lakovňa umiestnená v bezprostrednej blízkosti pracoviska, na ktorom prebiehajú servisné práce.

Čítať viac
Prípady z praxe

Systém na uloženie procesných plynov

INTEGA GmbH je firma pôsobiaca v oblasti zásobovania ultračistými médiami. Pre zákazníka z Vietnamu vytvorila INTEGA GmbH spolu s DENIOSom 2 funkčné technické bezpečnostné kontajnery prispôsobené tamojším klimatickým podmienkam. Pri výrobe boli tiež vzaté do úvahy všetky bezpečnostné aspekty.

Čítať viac
Prípady z praxe

Sklad Li-Ion akumulátorov v KTM

KTM Sportmotorcycle v Rakúsku vyrába motocykly. Pre skladovanie Li-Ion akumulátorov vytvoril DENIOS v spolupráci s výrobcom akumulátorov vhodný sklad v podobe technického bezpečnostného kontajnera, ktorý zodpovedal všetkým legislatívnym požiadavkám.

Čítať viac
Prípady z praxe

Skladovanie rôznorodých nebezpečných látok vo firme BASF

BASF má ako popredný chemický koncern už rozsiahle skúsenosti s manipuláciou s nebezpečnými látkami. V spolupráci s firmou BASF realizoval DENIOS skladovací kontajner na kľúč, ktorý spĺňa všetky požiadavky požiarnej ochrany a je vybavený modernou požiarnou signalizáciou.

Čítať viac
Prípady z praxe

Centralizovaný sklad mazív, Holcim

Centralizované riešenie pre skladovanie mazív ako sú tuky, oleje či použité sorbenty je nielen bezpečnejšie ako ich spoločné skladovanie vedľa seba, ale tiež efektívnejšie z hľadiska logistických procesov. Pre spoločnosť Holcim realizoval DENIOS sklad pre nebezpečné látky, ktorý spĺňa všetky požiadavky zákazníka a taktiež zodpovedá predpisom.

Čítať viac
Prípady z praxe

Miešanie farieb v protipožiarnom kontajneri, Siemens

Pri práci s farbami a lakmi musí byť adekvátnym spôsobom zohľadnená bezpečnosť zamestnancov. Švédsky závod Siemens na výrobu a servis priemyselných turbín potreboval riešenie pre bezpečné skladovanie a miešanie lakov. K optimalizácii logistických procesov bol DENIOS protipožiarny kontajner umiestnený v blízkosti ďalších budov, čo bolo jednou z požiadaviek firmy Siemens.

Čítať viac
Prípady z praxe

Skladovanie horľavých kvapalín, Uwe Müller GmbH

Spolu s kvalitou výrobkov má pre firmu Uwe Müller GmbH zásadný význam i podniková bezpečnosť. Výrobca liehovín a likérov využil pre skladovanie horľavých kvapalín, ktorú sú používané pri vlastnej výrobe, skladovacie riešenie navrhnuté DENIOSom. Pri realizácii skladu muselo byť tiež zohľadnené temperované skladovanie.

Čítať viac
Prípady z praxe

Skladovanie chemických surovín, Siemens

Rozšírením výrobnej plochy vo francúzskom závode Siemens v Haguenau sa zvýšili tiež požiadavky na skladovaciu plochu pre uskladnenie chemických surovín. DENIOS navrhol flexibilný skladovací systém, ktorý mohol byť umiestnený priamo vo výrobe a zároveň spĺňal všetky bezpečnostné požiadavky.

Čítať viac
Menu
Prihlásiť sa
Váš nákupný košíkPridané do košíka
Prejsť do košíka
Radi Vám poradíme!

Zavolajte nám alebo nám napíšte, ozveme sa Vám čoskoro!

Po - Pia: 08:00 - 16:00